Save Page
Keluaran 19:1-13
TUHAN menampakkan diri di gunung Sinai
19:1 Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. 19:2 Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun; orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. 19:3 Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan TUHAN berseru dari gunung itu kepadanya: "Beginilah kaukatakan kepada keturunan Yakub dan kauberitakan kepada orang Israel: 19:4 Kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepada-Ku. 19:5 Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 19:6 Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel." 19:7 Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan TUHAN kepadanya. 19:8 Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama: "Segala yang difirmankan TUHAN akan kami lakukan." Lalu Musapun menyampaikan jawab bangsa itu kepada TUHAN. 19:9 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila Aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada TUHAN. 19:10 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah kepada bangsa itu; suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. 19:11 Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga TUHAN akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. 19:12 Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata: Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. 19:13 Tangan seorangpun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati; baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu."


Penjelasan:
* Kel 19:1 - Pada hari itu juga // Padang gurun Sinai // padang gurun Sinai
Pada hari itu juga. Menurut tradisi Yahudi hari ini ialah hari Pentakosta dan maksud dari Perayaan Pentakosta ialah merayakan pemberian hukum Taurat. Sekalipun demikian, ungkapan ini terlalu umum untuk menunjuk kepada suatu hari tertentu. Padang gurun Sinai. Rangkaian pegunungan bagian selatan, terletak di sudut semenanjung yang berbentuk segi tiga, memiliki tiga puncak. Puncak di tengah, oleh orang Arab disebut Jebel Musa, yang di sebelah selatan disebut Jebel Hum, sedangkan yang terakhir dinamakan Jebel Serbol. Setiap puncak ini telah diklaim sebagai Sinai yang disebutkan dalam Alkitab, tetapi sejak abad ke-4 setidak-tidaknya. Jebel Musalah bukit yang secara paling luas dan konsisten dianggap sebagai Sinai yang dikisahkan dalam Alkitab. Yang dimaksud dengan padang gurun Sinai pastilah sebuah dataran yang terletak dekat gunung tersebut (ay. 2) dan yang cukup luas untuk menampung bangsa Israel seluruhnya. Tempat semacam itu ditemukan di er-Raha yang terletak di sebelah utara Jebel Musa, atau di Wadi es-Sebayeh yang terletak di timur. Yang pertama luasnya sekitar 400 are, cukup luas untuk sejumlah besar orang Ibrani. Dari er-Raha, Wadi ed-Deir, "Lembah Biara," mengarah kepada sebuah daerah di antara Jebel Musa dengan Jebel ed-Deir di mana telah didirikan biara Santa Catherine yang terkenal. Biara tersebut didirikan oleh Yustinian pada tahun 527 M di sebuah tempat yang di atasnya sudah ada sebuah gereja kecil. Tempat itu diyakini merupakan tempat di mana Allah tampak oleh Musa dalam semak belukar yang menyala. Wadi es-Sebayet adalah sebuah lembah yang panjang dan sempit, tidak seluas er-Raba, tetapi dengan jalan yang lebih mudah menuju ke gunung itu. Sangat sulit, bahkan mungkin mustahil, untuk menentukan di antara semua puncak dan lembah tersebut mana yang paling cocok dengan yang dikisahkan dalam Alkitab.

* Kel 19:3 - Keturunan Yakub
Keturunan Yakub. Nama Yakub mengingatkan kita kepada kedalaman dari dalam mana Allah telah mengangkat mereka.

* Kel 19:4 - Di atas sayap rajawali
Di atas sayap rajawali. Sebuah kiasan memakai burung buas, besar perkasa yang jumlahnya banyak di Palestina.

* Kel 19:5 - Harta kesayangan-Ku
Perjanjian tersebut dilandaskan pada kenyataan yang telah terjadi berupa penebusan dari Mesir, sebuah penebusan yang telah diterima Israel oleh iman. "Teokrasi yang ditetapkan pada akhir dari perjanjian hanyalah sarana melalui mana Yehovah menjadikan bangsa pilihan-Nya menjadi bangsa imamat yang rajani; dan pemeliharaan perjanjian tersebut merupakan syarat subyektif yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan dan kemuliaan yang ditetapkan secara ilahi ini" (KD). Kita juga harus ingat bahwa Taurat ini tidak membatalkan perjanjian dengan Abraham (Gal. 3:17). "Perjanjian tentang hukum itu sendiri timbul berdasarkan perjanjian kasih karunia sebelumnya dan berusaha melaksanakan perjanjian kasih karunia tersebut sampai pada konsekuensinya yang logis dan hasilnya yang tepat" (Patrick Fairbairn, The Typology of Scripture, II:143). Harta kesayangan-Ku. Milik-Ku sendiri yang sangat berharga (Moffatt).

* Kel 19:6 - Kerajaan imam . . . bangsa yang kudus
Kerajaan imam . . . bangsa yang kudus. "Sebagaimana imam merupakan perantara di antara Allah dengan manusia, demikian pula Israel dipanggil untuk menjadi sarana yang membawa pengenalan akan Allah dan keselamatan-Nya kepada bangsa-bangsa di bumi .... Dia memilih Israel sebagai milik-Nya untuk menjadikannya bangsa yang kudus, jika bangsa itu mendengar suara-Nya dan memelihara perjanjian-Nya" (KD).

* Kel 19:8 - Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan
Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bangsa Israel pasti tidak menyadari semua implikasi dari sumpah mereka tersebut. Demikian pula seorang Kristen tidak selalu memahami semua hal yang diperlukan ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai "persembahan yang hidup" kepada Tuhan. Bagaimanapun juga di dalam kedua kasus ini terdapat tanggapan iman untuk menaati kehendak yang jelas dari Allah sang Penebus.

* Kel 19:9 - Senantiasa percaya kepadamu,
Senantiasa percaya kepadamu, Penampilan Tuhan akan meninggalkan kesan di dalam diri bangsa itu dan sekaligus memperkuat kewenangan Musa.

* Kel 19:13 - Merabanya // Sangkakala
Merabanya. Lebih tepat lagi, menyentuh dia; seorang pelanggar tidak boleh diikuti ketika menaiki gunung, tetapi harus ditembak atau dilempari batu dari jarak tertentu. Sangkakala. Lebih tepat, tanduk.domba jantan (Moffatt); bukan kata yang sama dengan yang dipakai di ayat 16, 19.


SBU

MINGGU I SESUDAH PASKAH
KAMIS, 27 APRIL 2017
Renungan Pagi
GB.71 :1-Berdoa
MENJADI HARTA KESAYANGAN TUHAN

Keluaran 19:1-13
Jadi sekarang ,jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi" (ay.5)

Menjadi orang kesayangan orang tua, atasan, sahabat, tentu menyenangkan,karena kita akan merasa istimewa dan dipedulikan, apalagi bila menjadi kesayangan Tuhan.

Bacaan kita menjelaskan bahwa, umat Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan apabila mereka sungguh-sungguh mau mendengar dan berpegang pada Firman Tuhan. Ucapan Tuhan ini disampaikan kepada Musa, pada bulan ketiga setelah mereka keluar dari Mesir dan berada di depan gunung Sinai.

Kalimat "menjadi harta kesayanganKu sendiri" berarti menjadi milik khusus Tuhan. Dan itu berarti karena pemilihan Allah sendiri kepada umat Israel. Kepantasan pemilihan ini adalah berdasarkan hak dan kedaulatan Allah. la berdaulat dan berkuasa memilih siapa yang dikehendaki-Nya, sebab segala-galanya adalah kepunyaan-Nya. "Menjadi harta kesayangan-Ku sendiri", dalam kitab Maleakhi 3 :17 dipakai untuk menjelaskan kepastian akan masa depan yang terjamin didalam kendali Tuhan.

Di dalamya Perjanjian Baru (I Petrus 2:9 dan Titus 2:14), walaupun istilahnya tidak sama persis, namun pemahamannya senada dengan Keluaran 19 dan Maleakhi 3;17 dimana dipakai ungkapan: "Umat kepunyaan Allah sendiri" (I Petrus 2:9), "dan untuk menguduskan bagi diri-Nya, suatu umat kepunyan-Nya
sendiri" (Titus 2:14). Artinya,kedua ayat dalam PB ini menekankan status umat yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, sebagai umat yang dipilih dan dikhususkan untuk suatu tugas yang turut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah bagi dunia.

Marilah kita mengawali dan menjalani aktivitas kita dengan keyakinan teguh akan status kita sebagai umat pilihan dan harta kesayangan Allah dalam Yesus Kristus.Maka kita akan dijaga dan dilindungi-Nya, sekaligus diberi tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman dan bersaksi tentang Nama-Nya.

GB.71 :3
Doa: (Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan untuk menjalani hidup sebagai umat pilihan-Mu dengan selalu seiia dan bersaksi tentang kasih setia-Mu)MINGGU I SESUDAH PASKAH
KAMIS, 27 APRIL 2017
Renungan Malam
GB.12:1 -Berdoa
MEMJUMPAI TUHAN DALAM KEKUDUSAN

Keluaran 19:14-25
Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu; disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan merekapun mencuci pakaiannya"(ay.14)

Bacaan malam hari inl menceritakan proses perjumpaan Tuhan dengan umat Israel yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan dan telah tiba di gunung Sinai. Salah satu syarat agar mereka dapat berjumpa dengan Tuhan adalah dengan menguduskan diri. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa :"Pergilah kepada bangsa itu; suruh/ah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiann ya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga TUHAN akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. (19:10-11).

Persiapan untuk berjumpa dengan Tuhan mewajibkan setiap orang untuk menyucikan diri, termasuk mencuci pakaian mereka dan membersihkan tubuh dari segala sesuatu yang membuat mereka najis secara Iahiriah (ay.14). Selain itu mereka juga diminta untuk tidak melakukan persetubuhan(ay.15). Jadi, umat
Israel diperintahkan untuk sungguh-sungguh menyucikan diri dan hatinya. Sebab tanpa penyucian atau pengudusan diri mereka tidak dapat bertemu dengan Tuhan.

Ayat 20 mengatakan: "Lalu turun/ah TUHAN ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka TUHAN memanggil Musa ke puncak Gunung itu dan naiklah Musa ke atas. " Tidak hanya umat yang menyucikan diri dan hati, tetapi para imam juga (ayat 21-24). Para imam sebagai pemimpin umat harus menguduskan dan menyucikan dirinya, sehingga mereka dapat perantara antara umat dengan Tuhan.

Allah itu Kudus. Oleh Karena itu, kita harus berjumpa dengan Dia di dalam kekudusan. Kristus telah menguduskan kita. la telah memilih kita menjadi umat-Nya yang istimewa. Marilah kita hadirkan segala karya hidup dan pelayanan kita yang terbaik dan istimewa. Pilihlah juga orang-orang yang terbaik dan istimewa untuk melayani jemaat sebagai diaken dan penatua agar Kristus terus dikuduskan, ditinggikan dan dimuliakan.

GB.12:2
Doa : (Ya Tuhan, mampukan kami selalu hidup dalam kekudusan)

Label:   Keluaran 19:14-25 
German Christian Songs
Latest Christian Song

NEXT:
Khotbah Ibadah GPIB JUMAT, 28 APRIL 2017 - JANGAN TAKUT BERJUMPA DENGAN TUHAN Keluaran 20:18-21 - MINGGU I SESUDAH PASKAH

PREV:
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 26 APRIL 2017 JANGAN BEKERJA SENDIRIAN! - Keluaran 18:13-27 - MINGGU I SESUDAH PASKAH

Garis Besar Keluaran

BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Hari ini, 22 Oktober - Matius 20-22

Hari ini, 22 Oktober - Maz 119:10-16, Yer 24-25, 1 Tim 1, Ams 27:5-6

22 Oktober - Yohanes 6:60-71, 1 Petrus 4: 1-11, Kidung 6, Ratapan 1

Arsip Khotbah Ibadah GPIB 2017..

Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392
Daftar Resmi Susunan Kabinet Jokowi Jilid II
Klik DisiniLatest Christian Song


Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , LIRIK LAGU ROHANI SUNDA, Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
TATA IBADAH HARI DOA SEDUNIA 2019 - hari Reformasi, Kamis, 31 Oktober 2019
MARILAH SEGALA SESUATU TELAH TERSEDIA - Lukas 14:15-24
Link VIDEO Pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-9 PELKAT PKLU GPIB Minggu, 13 Oktober 2019

Tata Ibadah Syukur HUT ke-9 PKLU GPIB - Minggu, 13 Oktober 2019
1-JUKLAK HUT KE-9 PKLU GPIB, 2-PESAN MS GPIB HUT ke-9 PKLU, 3-SURAT PENGANTAR TATA IBADAH HUT PKLU KE-9, 4-TAIB HUT 9 PKLU
New Submit
Sabtu, 07 April 2018
He Who Would Valiant Be Hymn

Selasa, 16 Februari 2016
26 Old Timeless Gospel Hymns Classics

Rabu, 20 Maret 2019
Sing - Ellie Holcomb

Minggu, 20 Oktober 2019
Joy To The World - David Crowder

Minggu, 20 Oktober 2019
The First Noel - Third Day

Minggu, 20 Oktober 2019
Away in a Manger - Casting Crowns

Minggu, 20 Oktober 2019
Come and Worship - Bebo Norman

Minggu, 20 Oktober 2019
O Come O Come Emmanuel - Casting Crowns

Minggu, 20 Oktober 2019
Hallelujah (Light Has Come) - BarlowGirl

Minggu, 20 Oktober 2019
Hark The Herald Angels Sing - Matt Maher

Minggu, 20 Oktober 2019
O Come All Ye Faithful - Casting Crowns

Minggu, 20 Oktober 2019
Let Us Adore - Hillsong Worship

Jumat, 18 Oktober 2019
Wanted - Danny Gokey

Rabu, 16 Oktober 2019
Oh The Glory of His Presence - Terry MacAlmon

Rabu, 16 Oktober 2019
No Longer Slaves - Jonathan David & Melissa Helser

Rabu, 16 Oktober 2019
In Jesus' Name - Darlene Zschech

Rabu, 16 Oktober 2019
Breakthrough - Red Rocks Worship

Rabu, 16 Oktober 2019
Breathe - Hillsong Worship

Rabu, 16 Oktober 2019
Love Won't Give Up - Elevation Worship

Rabu, 16 Oktober 2019
Here in the Presence - Elevation Worship

video lagu rohani kristen, lagu gereja 2019, lagu rohani kristen 2019, lagu lagu rohani kristen terbaru, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,kalender.katolik bln oktober .2019,   free mp3 pujiam kristen,   free mp3 pujiam kristen,   renungan yoel 2 28,   download sound of praise - janjiMu Ya dan Amin,   khotbah : Tdk Ada Yg Mustahil Bagi Orang Percaya,   eksposisi zefanya 3:9-20 stemi,   ayat persembahan,   tak usah ku takut renna,   bahan diskusi zefanya 3:9-20,   contoh renungan kejadian 2:21-24 dan ilustrasinya,   epistel minggu 27 oktober 2019,   tampilan nats Amsal 22:8-12,   renungan wahyu 7 13-17,   Renungan Wahyu 7:13-18,   lagu gms,   renungan yosua 2:1-7,   lirik lagu di tengah kesukaran,   partitur satb kidung jemaat,   kunci gitar bila ku ingat cinta Tuhanku,   khotbah dalam matius 10¦1-4,   download lagu rohani kristen mp3 gratis,   kj 384,   kj 384,   gita bakti 47 note,   CONTOH BPJ GKII JEMAAT INDUK DI INDONESIA,   teks lagu puji syukur no 320,   ilustrasi khotbah amsal 22:8-12,   rancangan khotbah amsal 22:8-12,   kalender liturgi oktober 2019,   kalender liturgi oktober 2019,   lagu rohani untuk persembahan ,   lagu penu5up ibadah ,   khotbah amsal 22 : 8-12,   doa persembahan di partangiangan,   chord gitar bri padanya segnap hatimu,   lagu doa gereja singkat,   lagu doa gereja singkat,   lagu dan gerakan anak sekolah minggu umur 3-6 tahun,   gke tata ibadah,   Lagu rohani kuduslah tuhan yg terbaru,   Renungan Wahyu 7:13-18,   lyrics lagu yesus mulia,   lyrics lagu yesus mulia,   kotbah gpib galilea minggu 20 oktober 2019 ,   khotbah Ulangan 7 : 12-14,   khotbah zefanya 3 9 - 20,   renungan ibadah pemuda zefanya 3:9-20,   renungan ibadah pemuda zefanya 3:9-20,   ny rohani 94,   lagu natal ceria,   lagu kidung ceria,   Lagu kur gereja tiberias,   Sabda bina umat 17 Oktober 2019 ,   khotbah amsal 22:8-12,   khotbah amsal 22:8-12,   kalender liturgi katolik 2019,   lagu persembahan,   renungan hagai 1; 12-14,   kalender liturgi katolik 2019,   hagai 1:12-14,   hagai 1:12-14,   kunci lagu senja mulai terbenam lagu rohani,   lagu penutup ibadah,   lagu penutup ibadah,   jamita 1 korintus 6 1-8,   khotbah kristiani kitab 2 timotius 3 : 10 -17,   renungan Melayani Tuhan seumur hidup,   Ambilan minggu bapa gkps 3september 2019 gkps,   khotbah Ulangan 7 : 12-14,   pelita hidup lukas 17:11-19 khotbah,   pelita hidup khotbah lukas 17:11-19,   pelita hidup khotbah lukas 17:11-19,   tafsiran amsal 22 8 12,   renungan zefanya 3:1-20,   renungan umat tuhan menjadi kenamaan dan pujian menurut zefanya 3:9-20,   patitur mazmur 150,   makna lagu burung pipit yang kecil,   Sabda bina pemuda gpib bulan oktober,   sabda bina umat gpib 21 oktober 2019,   khotbah yosua 23:1-28,   khotbah yosua 23:1-28,   rancangan khotbah poda 22:8-12,   rancangan khotbah poda 22:8-12,   lirik tabur tabur mari menabur,   Oneway terbang. Mp3,   renungan matius 12:33,   contoh ilustrasi dari pembacaan kitab Yoel 1:13-20,   chord gitar kidung ceria 265,   chord gitar kidung ceria 265,   chord gitar kidung ceria 265,   yesus nampi nu dosa loril,   Kidung kabungahan no 45 yesus nampi nu dosa lirik,   Kidung kabungahan no 45 yesus nampi nu dosa,   kotbah gpib galilea minggu 20 oktober 2019 ,   lagu yang cocok untik persembahn,   renungan amsal 22:8-12,   kalender liturgi 2019,   Amsal 22; 8-22,   lagu-gereja.com,   renungan dari amsal 22 ,8;12,   khotbah dari amsal 22;8-12,   Penafsiran 1 yoh 4 ; 1 - 6,   dia girangkanku mp3,   download lagu kumasuki gerbangnya mp3 frankie,   download lagu kumasuki gerbangnya,   Sabda bina umat 17 Oktober 2019 ,   LAGU ROHANI PERSEMBAHAN,   lagu gereja baru,   lagu pernikahan dari kj atau nkb,   kotbah amsal 22:8-12,   katekisasi 22,   pembacaan Alkitab GMIM 20 oktober 2019,   slide ezra 4:1-16,   lirik lagu rohani hanya dekat allahku,   almanak HKI,   hari hari besar dalam kalender gerejawi gki,   alkitab johanes 4:21-26,   alkitab johanes 4:21-26,   isi nats johanes 4:21-26,   johanes 4:21-26,   lagu memberi persembahan,   jamita Johannes 4:21-26,   khotbah ibadah GMIT minggu 29 september 2019,   lagu rohani sebelum doa syafaat,   khotbah bilangan 22,   rohani 16,   lagu mazmur 121,   Jamita johanes 4:21-26,   download 40 lagu rohani kristen paling menyentuh hati saat teduh,   warna liturgii 20 oktober 2019,   khotbah tentang 2 timotius 3:14-4:5,   penilik jemaat dan kewajibannya,   doa berkat,   menjadi kenamaan di bumi,   menjadi kenamaan di bumi,   khotbah minggu,20 oktober 2019,   lirik lagu rohani badai prahara,   khotbah johannes 4,21_26,   lirik lagu rohani badai prahara,   lirik lagu rohani badai prahara,   renungan yohanes 4 : 21 - 26,   khotbah bilangan 22,   khotbah bilangan 22,   lagu rohani gita bakti bila ku seorang diri,   Ilustrasi khotbah yohanes 4:21-26,   kumpulan lagu pujian penutup ibadah,   Renungan Wahyu 7:13-17,   you tube karaoke lagu rohani ikut dikau saja tuhan,   Kotbah yohanes 4:21-26,   kidung ceria 125,   download lagu rohani 15 kristen 2019,   khotbah pembacaan zefanya 3 :10-20,   khotbah pembacaan zefanya 3 :10-20,   Hotbah Amsal 22:6,   lagu rohani pengakuan dosa,   refrensi lukas 12:8-12,   kalender liturgi 2019,   catatan khotbah ratapan3:40,   doa persembahan kolekte katolik,   kudaki daki lirik, versi mandarin,   di sebrang sana lagu rohani mp3 download,   di sebrang sana lagu rohani mp3 download,   contoh doa persembahan gke,   download lagu rohani kristen mp3 gratis 2018,   Jamita HKBP. Minggu 20 Oktober 2019. Johannes 4 : 21 - 26,   Jamita Minggu 20 Oktober 2019. Johannes 4 : 21 - 26,   Perikop kotbah joh 4: 21-26.,   notasi angka kj 452,   renungan bacaan injil lukas 12:8-12,   lagu panasnya mata hali,