Save Page
Keluaran 19:1-13
TUHAN menampakkan diri di gunung Sinai
19:1 Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. 19:2 Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun; orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. 19:3 Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan TUHAN berseru dari gunung itu kepadanya: "Beginilah kaukatakan kepada keturunan Yakub dan kauberitakan kepada orang Israel: 19:4 Kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepada-Ku. 19:5 Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 19:6 Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel." 19:7 Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan TUHAN kepadanya. 19:8 Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama: "Segala yang difirmankan TUHAN akan kami lakukan." Lalu Musapun menyampaikan jawab bangsa itu kepada TUHAN. 19:9 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila Aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada TUHAN. 19:10 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah kepada bangsa itu; suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. 19:11 Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga TUHAN akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. 19:12 Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata: Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. 19:13 Tangan seorangpun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati; baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu."


Penjelasan:
* Kel 19:1 - Pada hari itu juga // Padang gurun Sinai // padang gurun Sinai
Pada hari itu juga. Menurut tradisi Yahudi hari ini ialah hari Pentakosta dan maksud dari Perayaan Pentakosta ialah merayakan pemberian hukum Taurat. Sekalipun demikian, ungkapan ini terlalu umum untuk menunjuk kepada suatu hari tertentu. Padang gurun Sinai. Rangkaian pegunungan bagian selatan, terletak di sudut semenanjung yang berbentuk segi tiga, memiliki tiga puncak. Puncak di tengah, oleh orang Arab disebut Jebel Musa, yang di sebelah selatan disebut Jebel Hum, sedangkan yang terakhir dinamakan Jebel Serbol. Setiap puncak ini telah diklaim sebagai Sinai yang disebutkan dalam Alkitab, tetapi sejak abad ke-4 setidak-tidaknya. Jebel Musalah bukit yang secara paling luas dan konsisten dianggap sebagai Sinai yang dikisahkan dalam Alkitab. Yang dimaksud dengan padang gurun Sinai pastilah sebuah dataran yang terletak dekat gunung tersebut (ay. 2) dan yang cukup luas untuk menampung bangsa Israel seluruhnya. Tempat semacam itu ditemukan di er-Raha yang terletak di sebelah utara Jebel Musa, atau di Wadi es-Sebayeh yang terletak di timur. Yang pertama luasnya sekitar 400 are, cukup luas untuk sejumlah besar orang Ibrani. Dari er-Raha, Wadi ed-Deir, "Lembah Biara," mengarah kepada sebuah daerah di antara Jebel Musa dengan Jebel ed-Deir di mana telah didirikan biara Santa Catherine yang terkenal. Biara tersebut didirikan oleh Yustinian pada tahun 527 M di sebuah tempat yang di atasnya sudah ada sebuah gereja kecil. Tempat itu diyakini merupakan tempat di mana Allah tampak oleh Musa dalam semak belukar yang menyala. Wadi es-Sebayet adalah sebuah lembah yang panjang dan sempit, tidak seluas er-Raba, tetapi dengan jalan yang lebih mudah menuju ke gunung itu. Sangat sulit, bahkan mungkin mustahil, untuk menentukan di antara semua puncak dan lembah tersebut mana yang paling cocok dengan yang dikisahkan dalam Alkitab.

* Kel 19:3 - Keturunan Yakub
Keturunan Yakub. Nama Yakub mengingatkan kita kepada kedalaman dari dalam mana Allah telah mengangkat mereka.

* Kel 19:4 - Di atas sayap rajawali
Di atas sayap rajawali. Sebuah kiasan memakai burung buas, besar perkasa yang jumlahnya banyak di Palestina.

* Kel 19:5 - Harta kesayangan-Ku
Perjanjian tersebut dilandaskan pada kenyataan yang telah terjadi berupa penebusan dari Mesir, sebuah penebusan yang telah diterima Israel oleh iman. "Teokrasi yang ditetapkan pada akhir dari perjanjian hanyalah sarana melalui mana Yehovah menjadikan bangsa pilihan-Nya menjadi bangsa imamat yang rajani; dan pemeliharaan perjanjian tersebut merupakan syarat subyektif yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan dan kemuliaan yang ditetapkan secara ilahi ini" (KD). Kita juga harus ingat bahwa Taurat ini tidak membatalkan perjanjian dengan Abraham (Gal. 3:17). "Perjanjian tentang hukum itu sendiri timbul berdasarkan perjanjian kasih karunia sebelumnya dan berusaha melaksanakan perjanjian kasih karunia tersebut sampai pada konsekuensinya yang logis dan hasilnya yang tepat" (Patrick Fairbairn, The Typology of Scripture, II:143). Harta kesayangan-Ku. Milik-Ku sendiri yang sangat berharga (Moffatt).

* Kel 19:6 - Kerajaan imam . . . bangsa yang kudus
Kerajaan imam . . . bangsa yang kudus. "Sebagaimana imam merupakan perantara di antara Allah dengan manusia, demikian pula Israel dipanggil untuk menjadi sarana yang membawa pengenalan akan Allah dan keselamatan-Nya kepada bangsa-bangsa di bumi .... Dia memilih Israel sebagai milik-Nya untuk menjadikannya bangsa yang kudus, jika bangsa itu mendengar suara-Nya dan memelihara perjanjian-Nya" (KD).

* Kel 19:8 - Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan
Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bangsa Israel pasti tidak menyadari semua implikasi dari sumpah mereka tersebut. Demikian pula seorang Kristen tidak selalu memahami semua hal yang diperlukan ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai "persembahan yang hidup" kepada Tuhan. Bagaimanapun juga di dalam kedua kasus ini terdapat tanggapan iman untuk menaati kehendak yang jelas dari Allah sang Penebus.

* Kel 19:9 - Senantiasa percaya kepadamu,
Senantiasa percaya kepadamu, Penampilan Tuhan akan meninggalkan kesan di dalam diri bangsa itu dan sekaligus memperkuat kewenangan Musa.

* Kel 19:13 - Merabanya // Sangkakala
Merabanya. Lebih tepat lagi, menyentuh dia; seorang pelanggar tidak boleh diikuti ketika menaiki gunung, tetapi harus ditembak atau dilempari batu dari jarak tertentu. Sangkakala. Lebih tepat, tanduk.domba jantan (Moffatt); bukan kata yang sama dengan yang dipakai di ayat 16, 19.


SBU

MINGGU I SESUDAH PASKAH
KAMIS, 27 APRIL 2017
Renungan Pagi
GB.71 :1-Berdoa
MENJADI HARTA KESAYANGAN TUHAN

Keluaran 19:1-13
Jadi sekarang ,jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi" (ay.5)

Menjadi orang kesayangan orang tua, atasan, sahabat, tentu menyenangkan,karena kita akan merasa istimewa dan dipedulikan, apalagi bila menjadi kesayangan Tuhan.

Bacaan kita menjelaskan bahwa, umat Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan apabila mereka sungguh-sungguh mau mendengar dan berpegang pada Firman Tuhan. Ucapan Tuhan ini disampaikan kepada Musa, pada bulan ketiga setelah mereka keluar dari Mesir dan berada di depan gunung Sinai.

Kalimat "menjadi harta kesayanganKu sendiri" berarti menjadi milik khusus Tuhan. Dan itu berarti karena pemilihan Allah sendiri kepada umat Israel. Kepantasan pemilihan ini adalah berdasarkan hak dan kedaulatan Allah. la berdaulat dan berkuasa memilih siapa yang dikehendaki-Nya, sebab segala-galanya adalah kepunyaan-Nya. "Menjadi harta kesayangan-Ku sendiri", dalam kitab Maleakhi 3 :17 dipakai untuk menjelaskan kepastian akan masa depan yang terjamin didalam kendali Tuhan.

Di dalamya Perjanjian Baru (I Petrus 2:9 dan Titus 2:14), walaupun istilahnya tidak sama persis, namun pemahamannya senada dengan Keluaran 19 dan Maleakhi 3;17 dimana dipakai ungkapan: "Umat kepunyaan Allah sendiri" (I Petrus 2:9), "dan untuk menguduskan bagi diri-Nya, suatu umat kepunyan-Nya
sendiri" (Titus 2:14). Artinya,kedua ayat dalam PB ini menekankan status umat yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, sebagai umat yang dipilih dan dikhususkan untuk suatu tugas yang turut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah bagi dunia.

Marilah kita mengawali dan menjalani aktivitas kita dengan keyakinan teguh akan status kita sebagai umat pilihan dan harta kesayangan Allah dalam Yesus Kristus.Maka kita akan dijaga dan dilindungi-Nya, sekaligus diberi tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman dan bersaksi tentang Nama-Nya.

GB.71 :3
Doa: (Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan untuk menjalani hidup sebagai umat pilihan-Mu dengan selalu seiia dan bersaksi tentang kasih setia-Mu)MINGGU I SESUDAH PASKAH
KAMIS, 27 APRIL 2017
Renungan Malam
GB.12:1 -Berdoa
MEMJUMPAI TUHAN DALAM KEKUDUSAN

Keluaran 19:14-25
Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu; disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan merekapun mencuci pakaiannya"(ay.14)

Bacaan malam hari inl menceritakan proses perjumpaan Tuhan dengan umat Israel yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan dan telah tiba di gunung Sinai. Salah satu syarat agar mereka dapat berjumpa dengan Tuhan adalah dengan menguduskan diri. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa :"Pergilah kepada bangsa itu; suruh/ah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiann ya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga TUHAN akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. (19:10-11).

Persiapan untuk berjumpa dengan Tuhan mewajibkan setiap orang untuk menyucikan diri, termasuk mencuci pakaian mereka dan membersihkan tubuh dari segala sesuatu yang membuat mereka najis secara Iahiriah (ay.14). Selain itu mereka juga diminta untuk tidak melakukan persetubuhan(ay.15). Jadi, umat
Israel diperintahkan untuk sungguh-sungguh menyucikan diri dan hatinya. Sebab tanpa penyucian atau pengudusan diri mereka tidak dapat bertemu dengan Tuhan.

Ayat 20 mengatakan: "Lalu turun/ah TUHAN ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka TUHAN memanggil Musa ke puncak Gunung itu dan naiklah Musa ke atas. " Tidak hanya umat yang menyucikan diri dan hati, tetapi para imam juga (ayat 21-24). Para imam sebagai pemimpin umat harus menguduskan dan menyucikan dirinya, sehingga mereka dapat perantara antara umat dengan Tuhan.

Allah itu Kudus. Oleh Karena itu, kita harus berjumpa dengan Dia di dalam kekudusan. Kristus telah menguduskan kita. la telah memilih kita menjadi umat-Nya yang istimewa. Marilah kita hadirkan segala karya hidup dan pelayanan kita yang terbaik dan istimewa. Pilihlah juga orang-orang yang terbaik dan istimewa untuk melayani jemaat sebagai diaken dan penatua agar Kristus terus dikuduskan, ditinggikan dan dimuliakan.

GB.12:2
Doa : (Ya Tuhan, mampukan kami selalu hidup dalam kekudusan)

Label:   Keluaran 19:14-25 
German Christian Songs
HEALING WORSHIP SONGS
Latest Christian Song


NEXT:
Khotbah Ibadah GPIB JUMAT, 28 APRIL 2017 - JANGAN TAKUT BERJUMPA DENGAN TUHAN Keluaran 20:18-21 - MINGGU I SESUDAH PASKAH

PREV:
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 26 APRIL 2017 JANGAN BEKERJA SENDIRIAN! - Keluaran 18:13-27 - MINGGU I SESUDAH PASKAH

Garis Besar Keluaran

BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Hari ini, 18 Juli - Mazmur 88; 2 Raja 24:17-20, 25

Hari ini, 18 Juli - Maz 83:2-8, 2 Taw 29-30, Kis 20:17-38, Ams 20:28-29

Arsip Khotbah Ibadah GPIB 2017..

Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392
Beli Kaos C59. Klik Disni
Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
TATA IBADAH HUT KE-69 PELKAT GP GPIB & JUKLAK - Minggu, 28 Juli 2019
URAT PENGANTAR JUKLAK HUT KE-69 PELKAT GP, Petunjuk Pelaksanaan HUT GP ke 69 bersama jemaat, JUKLAK SERAGAM-LOGO-MARS PELKAT GP GPIB 2019, TATA IBADAH HUT KE 69 PELKAT GP, Pesan HUT ke 69 Pelkat GP
TATA IBADAH HARI MINGGU dan SYUKUR 38 TAHUN PELKAT PKB GPIB Minggu, 21 Juli 2019
Surat Pengantar Pengiriman Juklak HUT ke 38 PKB, JUKLAK HUT KE-38 Pelkat PKB, JUKNIS BMKB HUT KE-38, JUKNIS IHMPA di Bulan Khusus - HUTPKB 5-Pesan Dewan PKB - HUT ke 38 6-JUKLAK-KBA-pdr Evie 7-TATA IBADAH HUT KE 38 PELKAT PKB
MARS YAPENDIK GPIB | Lirik dan Video Lagu - MINGGU, 14 JULI 2019
Gereja GPIB di Jakarta (Map)
Gereja GPIB di Surabaya (Map)
Gereja GPIB di Makassar (Map)
Gereja GPIB di Medan (Map)
Gereja GPIB di Bandung (Map)
Gereja GPIB di Manado (Map)
Gereja GPIB di Bekasi (Map)
Gereja GPIB di Tangerang (Map)
Gereja GPIB di Denpasar (Map)
Gereja GPIB di Bogor (Map)


New Submit
Sabtu, 07 April 2018
He Who Would Valiant Be Hymn

Selasa, 16 Februari 2016
26 Old Timeless Gospel Hymns Classics

Rabu, 20 Maret 2019
Sing - Ellie Holcomb

Rabu, 17 Juli 2019
Nobody - Casting Crowns feat. Matthew West

Rabu, 17 Juli 2019
Jesus Loves You - Sanctus Real

Selasa, 16 Juli 2019
Let Your Power Fall - James Fortune

Selasa, 16 Juli 2019
What Can I Do - Tye Tribbett

Selasa, 16 Juli 2019
Everlasting God - William Murphy

Selasa, 16 Juli 2019
Victory Belongs To Jesus - Todd Dulaney

Selasa, 16 Juli 2019
THE CALL - Isabel Davis

Selasa, 16 Juli 2019
Your Love - William Murphy

Selasa, 16 Juli 2019
Glory to the Lamb - Geoffrey Golden

Selasa, 16 Juli 2019
It's Working - William Murphy

Selasa, 16 Juli 2019
You're Bigger - Jekalyn Carr

Selasa, 16 Juli 2019
My Worship - Phil Thompson

Selasa, 16 Juli 2019
My Hands Are Lifted Up - Jovonta Patton

Selasa, 16 Juli 2019
Pour Your Oil - Joshua Rogers

Selasa, 16 Juli 2019
VICTORY - Fred Jerkins

Selasa, 16 Juli 2019
Mention - FreshStart Worship

Selasa, 16 Juli 2019
Have It All - FreshStart Worship

christian music charts, new contemporary christian songs, top christian radio songs, top 20 christian songs this week, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,kppk 351,   download lagu rohani kristen mp3 gratis,   lagu rohani pengakuan dosa,   renungan injil yohanes 15 9-17 pernikahan,   Bahan khotbah untuk persekutuan kor,   renungan singkat air hidup kitab yoel 2 : 18-27,   Download lagu gereja diva sylvia saartje,   download slide tata cara ibadah gmim,   renungan singkat amos 5 7,   EBIBI BYANGYE AKABINYOREKA DOWNLOAD.,   khotbah wahyu 2 : 1-12,   lagu pembukaan ibadah,   Lagu rohani untuk pengumpulan persembahhan,   lirik lagu rohani yang menyentuh hati,   renungan mazmur 37:34-40,   kotbah 1 raja raja 3:5-15,   kotbah 1 raja raja 3:5-15,   bahan khotbah galatia 3:22-29,   renungan singkat amos 5 7 13,   jamita 1 raja-raja 3 5-15,   tafsiran amos 5 : 13,   nkb 87 chord,   khotbah tentang anak dari yohanes 6:1-15,   lagu2 ank shm untuk merayakan hri ank GKE,   tak akan pernah ku sesali mengiring yesus lirik,   download lagu satulah indonesia ,   lagu rohani kami berkumpul tuhan,   video kotbah hidup adalah kesempatan,   khotbah untuk pemuda pemudi,   jamita minggu 21 di hkbp,   khotbah 21 juli 2019 di hkbp,   khotbah kis 14:21-28,   yosua 14 6-15,   lagu rohani saat teduh,   Khotbah tema: uang bisa menjadi berkat, tapi dapat juga membinasakan ,   lagu persembahan,   khotbah belajar dari Ayub,   Khotbah tema: pengkh 5:9-19 makin besar harta makin besar keinginan,   daftar lagu persembahan,   lagu pembukaan ibadah oikumene,   lagu untuk persembahan,   Khotbah pengkhotbah 5:9-19 tema:Makin besar harta makin besar keinginan,   jamita sian 1 Rajaraja 3:5-15,   doa nyanyian dalam agama Kristen mp3 download,   kumpulan kotbah kitab filipi,   lagu rohani bersyukur,   Renungan, pengkhotbah 5:9-19,   lagu semangat untuk ibadah keluarga,   video gita bakti 113,   gita bakti 113,   yeremia 3:12-12,   lagu rohani pernikahan kudus,   lagu rohani pengiring pengantin masuk gereja,   daftar lagu rohani pernikahan,   lagu penutup,   lirik lagu perahu kita tersedia,   lirik lagu perahu kita tersedia,   kotbah ibadah remaaja efesus 6:1-3,   chord gitar gembala baik,   RENUNGAN YOHANES 6 : 1-15,   RENUNGAN YOHANES 6 : 1-15,   ayat persembahan,   Khotbah: pengkhotbah 11:9-12:8,   Download lagu penyembahan,   Mnyanyian Rohani 86,   Download lagu rohani penyembahan terbaru,   doa persembahan di gereja,   ayat persembahan,   matius 6:25-34,   kita selamat oleh pengharapan roma8:24-25,   Kotbah Pengkhotbah 9:13-18,   www.download lagu rohani agama kristen,   Kotba minggu tgl 28 juli 2019,   lagu rohani pengampunan dosa,   jakobus 1 : 2 - 12 bagaimana tujuannya,   lagu dan nats persembahan,   download lagu pujian sekolah Minggu ceria terbaru 2019,   download lagu pujian sekolah Minggu ceria terbaru 2019,   lirik lagu untuk persembahan,   lagu rohani penutup,   materi kotbah dari Yeremia 33 : 9-13,   Cord piano dia nobatkanlah,   khotbah mazmur 119:17-32,   Renungan Harian Pengkhotbah 9:13-18,   Khotbah GKJ Lewi 23:1,4-11,15-16,27-31,   khotbah lukas 21 1-4,   renungan kristen dari Amos 3 : 1-8,   musim hidupku dalam alkitab,   lagu rohani pengucapan syukur,   ilustrasi khotbah yakobus 1 2-8,   renungan yoel 2:18-27,   lagu kudaki kedua gunung kembar dengan lidahku,   hotbah yeremia 33 : 9-13,   lagu rohani for pengucapan,   lagu2 rohani for pengucapan,   khotbah kisah para rasul 14 : 21-28 gpib,   penjelasan alkitab kolose 2:1-5,   penjelasan alkitab kolose 2:1-5,   lirik lagu senja membayang dibatas hari,   lirik lagu senja membayang dibatas hari,   Kidung ceria 269,   Kidung ceria 269,   renungan imamat 26 1-13,   download lagu el shaddai tak usah kau takut,   Download lagu di malam sunyi betlehem,   renungan mazmur 111,   renungan mazmur 37 34-40,   iman tanpa perbuatan adalah mati airhidup,   petunjuk hidup baru,   Turpuk: jakobus 1:2-12.,   dawnload lagu anak timur tengah,   dwonload lagu anak anak puji nama allah,   yesaya 54:13,   download lagu rohani ku utus kau,   renungan yesaya 54:13,   khotbah yakobus 1:2-12,   kunci dasar lagu el shaddai,   tema kemerdekaan untuk gereja,   khotbah tentang keluaran 16:1-24,   Anak laki agama kristen GPIB sunat?,   doa berkat hkbp tertulis dialkitab,   renungan mazmur 111,   kotbah sekolah minggu Mazmur 118 :24-25,   langkah konkrit yang harus dilakukan orang tua dalam menanamkan nilai hidup kebenaran, kejujuran, ke,   renungan yesaya 54:13-14,   renungan mazmur 111,   vetri kumase,   ibadah syukur HUT PKB,   KHOTBAH KITAB KISAH PARA RASUL 18:9-17,   pujian penutup ibadah,   kumpulan dangdut rohani kristen mp3,   REnungan katolik matius 11:25-27,   renungan kristen ester 2,pdf,   nats persembahan syukur,   nyanyian penutup ibadah,   Bacaan alkitab pengkhotbah 5:7-19,   kidung keesahan,   bahan sermon 21 juli 2019,   khotbah 1 raja raja 3:5-15,   download lagu Rohani Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhan ku,   lagu rohani kristen terbaru mp3,   ilustrasi khotbah yakobus 1 2-8,   firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku,   firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku,   renunganharian 1raja 3:5-15,   prikop kata sambuntang dalam ibadah perayan natal,   rama ingkangbing swarga mp3,   download lagu el shaddai tak usah ku takut,   kmm 79,   download lagh bertahan dan berjuang terus kidung jemaat,   Renungan yakobus 1 : 2-12,   kidung ceria no 3,   renungan ulangan 1:34-40,   bacaan injil tentang persembahan diri,   sermon jamita 1 rajaraja 3:5-15,   sermon jamita 1 rajaraja 3:5-15,   sermon jamita 1 rajaraja 3:5-15,   catatan khotbah Amos 3:9-15.,   kotbah hkbp jakobus 1:2-8,   khotbah roma 7 15 20,   nyanyian penutup ibadah,   kotbah Kolose 1:15-23,   khotbah roma 7 15 20,   nyanyian penutup ibadah,   lagu mars pam GKI not,   lirik lagu rohani yang menyentuh hati,   renungan alkitab mazmur 36,   renungan alkitab mazmur 36,   khotbah I Petrus 2, 6-9,   khotbah I Petrus 2, 6-9,   renungan pengkhotbah 10:1-20,