Save Page
Yesaya 13:9-22
13:9 Sungguh, hari TUHAN datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan dari padanya orang-orang yang berdosa. 13:10 Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya; matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. 13:11 Kepada dunia akan Kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka; kesombongan orang-orang pemberani akan Kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan Kupatahkan. 13:12 Aku akan membuat orang lebih jarang dari pada emas tua, dan manusia lebih jarang dari pada emas Ofir. 13:13 Sebab itu Aku akan membuat langit gemetar, dan bumipun akan bergoncang dari tempatnya, pada waktu amarah TUHAN semesta alam, dan pada hari murka-Nya yang menyala-nyala. 13:14 Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling, masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri, masing-masing ke negerinya. 13:15 Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. 13:16 Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan isteri-isteri mereka akan ditiduri. 13:17 Lihat, Aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. 13:18 Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda; mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. 13:19 Dan Babel, yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggangbalikkannya: 13:20 tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun; orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana; 13:21 tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu; burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat; 13:22 anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang.

Penjelasan:

* Yes 13:9-22 - Kehancuran Babel.
Kehancuran Babel.
Pada bagian ini Yesaya dengan sangat rinci menggambarkan kehancuran kerajaan Babel oleh orang Madai. Nubuat ini digenapi kira-kira 100 tahun kemudian yaitu pada 539 SM. Orang Madai ialah penduduk terbesar dari Kerajaan Media Persia yang diperintah oleh Raja Koresy. Tak seorang pun membayangkan bahwa Babel, kerajaan adikuasa itu akan hancur sedemikian mengenaskan. Kerajaan Babel yang pernah mengalami masa kejayaan dengan merebut kota Yerusalem pada tahun 586 SM dan menawan bangsa Israel selama 70 tahun, akhirnya hancur dihukum oleh Tuhan. Ibukotanya yang megah dengan taman gantungnya yang sangat terkenal itu berubah menjadi arena pembantaian (ayat 12-22).

Keadaan pada akhir zaman. Bagian ini memperingatkan kita tentang akhir zaman. Bila gambaran yang kita lihat ini adalah hukuman Allah yang bersifat sementara, pada akhir zaman kelak kelak Allah akan bertindak dengan akibat-akibat yang kekal tak terpulihkan. Bumi menjadi sunyi dan bergoncang, bintang-bintang dan gugusan-gugusannya tidak bercahaya, bulan tidak bersinar, langit gemetar dst., adalah gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24:29 dan Lukas 21:25, demi-kian juga Nabi Yehezkiel 32:7 atau oleh Yohanes dalam Wahyu 6:12-13. Gambaran tentang malapetaka yang akan meruntuhkan seluruh tatanan alam semesta itu hanyalah sebagian kecil dari penghukuman kekal yang Tuhan akan jatuhkan atas ciptaan yang berdosa ini. Hukuman kekal itu akan diiringi pula oleh keselamatan kekal. Langit dan bumi baru, ciptaan baru yang seanteronya murni dalam kekudusan semata.


SBU

MINGGU ADVEN III
SELASA, 19 DESEMBER 2017
Renungan Pagi
KJ.436:2 - Berdoa
HUKUMAN TUHAN TAK TERELAKKAN
Yesaya 13 : 1 -8

Aku ini telah memerlntahkan...untuk melaksanakan hukuman murka-Ku... (ay.3)

Karena kejahatan Israel, Allah menghukum mereka. Allah mau
memperbaiki perilaku umat supaya sadar dan bertobat, dengan
membuang mereka kepada kekuasaan raja Babel. Allah
mengijinkan raja Babel untuk menghukum umat Israel. Dalam
perjalanan selanjutnya para raja Babel tidak lagi menjajah Israel
untuk memberi kesadaran, tetapi raja Babel melakukan tindakan
terhadap Israel melampaui batas yang seharusnya. Raja Babel
tidak lagi menghormati kehidupan umat Israel dan tidak mem-
perdulikan Allah Israel. Kekuasaan membuat raja Babel tidak
terkendali.

Allah tidak berdiam diri melihat penderitaan dan siksaan batin
yang dialami umat-Nya atas kebengisan raja Babel. Allah meng-
hukum umat-Nya supaya bertobat tetapi bangsa yang dipakai
Tuhan melakukannya melampaui batas haknya. Melalui Nabi
Yesaya, Allah menyerukan bahwa Babel yang sangat bengis dan
kejam itu akan dihukum. Hukuman Tuhan terhadap Babel tidak
terelakkan lagi. Untuk melakukan hukuman itu Allah memper-
siapkan dengan seksama (ay. 2-3) dan teliti. Allah bertindak
dengan perencanaan yang matang. Allah tidak pernah bertindak
dikendalikan ataudibawah pengaruh emosi.

Menerima satu tugas besar adalah merupakan suatu
anugerah. Namun semakin besar tugas yang diemban seiring
dengan itu semakin besarjuga tanggungjawab. Dari setiap orang
yang diberi kepercayaan melakukan tugas dari padanya dituntut
juga tanggungjawab. Menyalahgunakan hak dan tanggungjawab
tetap harus memberi pertanggungjawaban kepada yang memberi
tugas.

Tuhan telah memberikan banyak untuk kita nikmati dan
lakukan. lngat Tuhan menunggu, apakah kita lakukan dan urus
dengan baik semua yang kita terima dari Tuhan? Hukuman
kepada yang tidak bertanggungjawab, berkat tersedia bagi yang
bertanggungjawab.

KJ.436: 3
Doa : (Tuhan Yesus sadarkan kami akan hukuman apabila kami tidak
bertanggungjawab atas segala pemberian)MINGGU ADVEN III
Renungan Malam
KJ.402 = 1- Berdoa
AKIBAT HUKUMAN TUHAN
Yesaya 13 : 9 - 22

....BabeI yang permai...akan sama seperti Sodom dan Gomora (ay.19)

Melakukan tanggungjawab dengan baik diberkati Tuhan, tidak
melakukan tanggungjawab dengan baik dihukum Tuhan. Itulah inti
renungan bacaan tadi pagi. Pada bacaan kita malam ini kita dibawa
untuk mengetahui apa akibat hukuman Tuhan bagi bangsa Babel?

1. Orang-orang berdosa dimusnahkan. Ay. 9.
2. Matahari, bulan, bintang, tidak memancarkan sinarnya.
Manusia hidup dalam kegelapan. Ay.10.
3. Upah kesalahan ditimpakanl sesuai kesalahan masing
masing. Ay.11a. _
4. Orang sombong, yang gagah tidak dapat berbuat apa-apa
lagi. Ay.11b.
5. Banyak yang mati. Ay.12.
6. Bangsa Babel dihukum sehingga saling membenci dan
membunuh. Ay.15.
7. Kerajaan Babel yang hebat dihancurkan tanpa bekas. Ay.17-23.

Hukuman Tuhan terhadap bangsa Babel sangat mengerikan.
Akibatnya Tuhan menghancurkan semuanya, harta, kekuasaan,
kehidupan, dan lain-lain. Kekuasaan, kebesaran, keagungan raja
Babel tidak_ dapat menghambat hukuman Allah. Pada akhirnya
semuanya berakhir dengan sia-sia. Kesombongan, keberanian raja
dan bangsa Babel tidak ada artinya ketika berhadapan dengan
hukuman yang telah dijatuhkan Tuhan. Tidak ada yang dapat ber-
sembunyi dan melarikan diri dari akibat hukuman Tuhan dan juga
tidak ada tawar menawar.

Sebelum kita beristirahat malam ini, klta syukuri pertolongan Tuhan
yang telah kita alami hari ini. Kita renungkan, apakah sepanjang hari
ini juga hari-hari sebelumnya tindakan-tindakan kita menyakiti hati
Tuhan dan sesama kita? Apakah kita berlindung dibalik kesombongan
kita? Apakah tugas dan tanggungjawab kita sudah dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab danjujur? Ataukah kita justru mencela
dan menuduh orang lain penyebab kegagalan kita? Ketidakjujuran
dan ketidaktulusan adalah awal kehancuran.

KJ.402 : 2
Doa : (Bimbinglah kami ya Tuhan agar kami mampu tulus dan jujur
melakukan tugas kami)

Label:   Yesaya 13:9-22 
Sinergypro adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Replikasi, Duplikasi Cd, Vcd, Dvd dan juga menangani desain Grafis, Percetakan Offset Printing seperti Cover, buku, Katalog, X-Banner, Spanduk, Umbul-umbul, Kaos dll.

Kami sudah puluhan tahun di bidang ini dan sangat berpengalaman sehingga dengan keahlian yang kami punya berharap dapat memuaskan para pelanggan di dalam kerjasama dengan kami. Kami terus meningkatkan kinerja yang lebih optimal melalui ketepatan waktu, ketelitian dan hasil yang memuaskanrss lagu-gereja.com  Register   Login  

Lagu Kotbah


songbatak.com-karaokeJUMAT, 30 NOVEMBER 2018
Khotbah Ibadah GPIB JUMAT, 30 NOVEMBER 2018 - BELAJAR BUAK DARI KEHIDUPAN - 2 Timotius 2:1-7 - MINGGU XXVI SES. PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
Hari ketujuh, Demikianlah riwayat langit dan bumi // TUHAN Allah, Ada kabut naik ke atas ... dan membasahi // kabut, Tuhan Allah membentuk // manusia itu dari debu tanah // membentuk // manusia itu dari debu tanah ... menghembuskan // napas hidup ke
RABU, 28 NOVEMBER 2018
RABU, 28 NOVEMBER 2018 - MENDERITA DALAM KEBENARAN, BERBAHAGIALAH - 1 Petrus 2:18-25 (SGDK) - MlNGGU XXVI SESUDAH PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU) Sabda Guna Dharma Krida (SGDK)

SELASA, 27 NOVEMBER 2018
Khotbah Ibadah GPIB SELASA, 27 NOVEMBER 2018 - MEMBERLAKUKAN APA YANG DIBERLAKUKAN TUHAN - 1 Petrus 2:7-10 - MINGGU XXVI SES. PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)

SENIN, 26 NOVEMBER 2018
Khotbah Ibadah GPIB SENIN, 26 NOVEMBER 2018 - HIDUP ADALAH UCAPAN SYUKUR - 1 Petrus 1:17-25 - MINGGU XXVI SES. PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
Jika kamu menyebut-Nya Bapa // Hidup dalam ketakutan, Kamu telah ditebus ... bukan dengan barang yang fana // Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus // yang mahal, Rasul Petrus menasihati mereka supaya menjalin kasih persaudaraan, Sia-sianya Ma
MINGGU, 25 NOVEMBER 2018
Khotbah Ibadah GPIB MINGGU, 25 NOVEMBER 2018 - BERHIKMAT DALAM HIDUP - 1 Korintus 10:12-13 - HARI MINGGU XXVI SES. PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)Minggu, 04 November 2018
Tata Ibadah Hari Minggu Syukur HUT ke-8 PKLU GPIB - Minggu, 04 November 2018

JUKLAK HUT KE-8 PKLU GPIB, PESAN MS GPIB HUT ke-8 PKLU, surat pengantar hut 8 pklu, TATA IBADAH PKLU GPIB HUT Ke-8 PKLU
7 OKTOBER 2018
KOREKSI LAGU DALAM TATA IBADAH 7 OKTOBER 2018 DAN PETUNJUK PELAKSANAAN IBADAH MINGGU SELAMA BULAN OKTOBER 2018


Minggu, 07 Oktober 2018
Tata Ibadah HARI PERJAMUAN KUDUS se-DUNIA dan HARI PEKABARAN INJIL INDONESIA (HPKD/HPII) Minggu, 07 Oktober 2018

Menggunakan Tata Ibadah GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ)Gereja GPIB di Jakarta (Map)
Gereja GPIB di Surabaya (Map)
Gereja GPIB di Makassar (Map)
Gereja GPIB di Medan (Map)
Gereja GPIB di Bandung (Map)
Gereja GPIB di Manado (Map)
Gereja GPIB di Bekasi (Map)
Gereja GPIB di Tangerang (Map)
Gereja GPIB di Denpasar (Map)
Gereja GPIB di Bogor (Map)

SABTU, 12 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB SABTU, 12 JANUARI 2019 - PERGANTIAN NAMA - Yesaya 65:15-16 - MINGGU EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
KESALEHAN DAN KESALAHAN, Dalam hal kehormatan dan nama baik
JUMAT, 11 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB JUMAT, 11 JANUARI 2019 - BERPALING DARI DOSA DAN KEMBALI KEPADANYA - Yesaya 65:1-7 - MINGGU EPIFANIA
Sabda Bina Umat (SBU)
Pertobatan Bangsa-bangsa Bukan Yahudi; Kefasikan Orang-orang Yahudi; Penolakan terhadap Orang-orang, BERKAT TUHAN UNTUK MEREKA YANG SETIA
KAMIS, 10 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB KAMIS, 10 JANUARI 2019 - ANGKAT HATI PADA ALLAH - Yesaya 64:7-12 - HARI EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
ALLAH TIDAK TURUN TANGAN ,
RABU, 9 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 9 JANUARI 2019 - KONEKSI DAN KOREKSI - Yesaya 63:15-19 (SGDK) - MINGGU EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Guna Dharma Krida (SGDK)
Permohonan Sepenuh Hati,
RABU, 9 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 9 JANUARI 2019 - KONEKSI DAN KOREKSI - Yesaya 63:15-19 - MINGGU EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
Permohonan Sepenuh Hati, ALLAH PENYELAMAT TUNGGAL