Save Page
Keluaran 12:43-51
Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah
12:43 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun: "Inilah ketetapan mengenai Paskah: Tidak seorangpun dari bangsa asing boleh memakannya. 12:44 Seorang budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau menyunat dia. 12:45 Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. 12:46 Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikitpun dari daging itu keluar rumah; satu tulangpun tidak boleh kamu patahkan. 12:47 Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. 12:48 Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat boleh memakannya. 12:49 Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu." 12:50 Seluruh orang Israel berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. 12:51 Dan tepat pada hari itu juga TUHAN membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka.

Penjelasan:

* Kel 12:43-45 - Bangsa asing ... budak belian ... orang upahan // sebagai orang asli
Bangsa asing ... budak belian ... orang upahan. Hanya orang-orang yang berkaitan dengan umat Allah yang dapat ikut ambil bagian dalam upacara ini. Peraturan ini dimaksudkan bukan untuk mencegah orang asing tetapi untuk mencegah orang yang tidak percaya. Jika orang asing ingin menyatukan diri dalam iman dengan Israel, maka dia pun diterima sebagai orang asli (ay. 48).

* Peraturan-peraturan Selanjutnya untuk Paskah (12:43-51).
Nas semacam ini oleh para kritikus dianggap tidak pada tempatnya, namun sebetulnya tampaknya sangat cocok. Nas ini mendefinisikan, hampir untuk setiap tindakan, syarat-syarat terinci yang menjadikan peraturan ini bermakna secara rohani bagi angkatan-angkatan selanjutnya.


SBU

MINGGU PASKAH
SENIN, 2 APRIL 2018
Renungan Pagi
♪GB.263 : 1 Berdoa
PENYELAMATAN YANG BERBUAHKAN SYUKUR

Keluaran 12 : 1 - 15
Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi TUHAN turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya (ay.14)

Perayaan apapun dalam hidup kita pasti punya makna tersendiri. Contohnya perayaan ulang tahun perkawinan, mengajak kedua pasangan rumah tangga mengingat janji perkawinan yang telah diucapkan. Bukan itu saja, pasangan suami istri bersyukur jikalau bukan karena Tuhan maka tidak mungkin mereka bersatu dalam bahtera rumah tangga.
Demikian juga  setiap perayaan dalam persekutuan umat Israel dalam bacaan ini. Hari raya roti tidak beragi adalah sebuah pesta kaum tani dan perayaan Paskah awalnya dirayakan suku-suku nomaden yang memohon perlindungan dewa mereka atas ternak-ternak peliharaan.  Pada masa perbudakan di Mesir, perayaan itu tetap dilakukan Israel. Pada waktu pembebasan Israel maka perayaan tersebut dikaitkan dengan kedua peristiwa tersebut untuk mengingat Allah Israel. Perayaan Paskah yang telah dimaknai secara baru menjadi tonggak sejarah perjalanan umat Israel. Makna perayaan Paskah Israel mengingat perbuatan Allah Israel dan mengucap syukur atas keselamatan yang diberikan pada umat. Pengucapan syukur ditandai persembahan kurban bagi Allah. Semua kenangan terhadap Allah mempunyai arti penting agar umat memahami tindakan penyelamatan Allah bagi umat-Nya.
Saat ini kita tidak lagi memahami Paskah seperti yang dihayati oleh Israel masa lalu. Paskah yang saat ini kita rayakan memiliki arti bahwa yang lama telah berlalu, terbitlah yang baru. Tindakan penyelamatan di dalam Yesus Kristus membuka mata dan hati kita untuk percaya bahwa tiada berkesudahan kasih setia Allah. Kita patut bersyukur dengan mempersembahkan seluruh hidup kita bagi-Nya. Sebab penyelamatan-Nya, selalu ada hari esok yang penuh damai sejahtera bagi kita. Sudahkah kita bersyukur hari ini ?

♪GB.263 : 2,3
Doa : (Ajarkan kami ya Bapa untuk selalu mengingat kasih-Mu melalui ibadah dan perayaannya sehingga membangkitkan tindakan pengucapan syukur yang bermuara bagi kemuliaan nama-Mu)


MINGGU PASKAH
SENIN, 2 APRIL 2018
♪GB.107 : 1,2 Berdoa
PERAYAAN MENYUCIKAN UMAT

Keluaran 12:43-51
Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat boleh memakannya. (ay. 48)

Perayaan Paskah mengandung makna penyucian umat. Mereka yang merayakan Paskah sungguh-sungguh memahami dengan baik dan penghayatan penuh. Segenap jemaat Israel harus merayakannya (ayat 47) tidak terkecuali tua, muda, besar, kecil, laki-laki dan perempuan. Mereka wajib merayakannya di dalam rumah masing-masing. Artinya bahwa perayaan sebaiknya dirayakan dalam suatu persekutuan yang kudus.

Persekutuan kudus yang telah terikat janji Allah sebagai umat-Nya. Setiap mereka yang bukan berasal dari umat Tuhan, bila ingin merayakan perayaan ini harus terlebih dahulu disucikan dalam tradisi sunat (pendatang atau orang asing). Mengapa mereka harus disucikan terlebih dahulu? Sebab identitas sebagai umat menjadi sesuatu yang teramat penting di hadapan Tuhan. Perjanjian Allah kepada umat-Nya Israel sangat jelas, hanya Israelnya yang mendapat hak istimewa sebagai umat-Nya sehingga mereka pun memiliki identitas jelas sebagai umat Tuhan dengan tanda sunat bagi setiap laki-laki.

Perjamuan kudus yang kita rayakan juga memiliki makna yang sama seperti perayaan Paskah Israel. Setiap mereka yang boleh mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus terlebih dahulu belajar tentang makna Perjamuan Kudus itu. Setelah diteguhkan sidinya, mereka diperkenankan mengikuti perjamuan kudus. Jadi setiap perayaan harus dimak-nai dengan baik oleh umat Tuhan agar perayaan ini dapat membekali pemahaman yang lebih baik lagi tentang tindakan penyelamatan Allah dan mendorong ucapan syukur yang diimplementasikan melalui perbuatan nyata bagi kemuliaan Allah. Tanpa pemahaman dan penghayatan yang baik maka akan sia-sialah semua yang dilakukan. Kita diajak untuk mengerti apakah dan sudahkah kita memaknai setiap perayaan keagamaan dengan baik ? Ataukah sekadar merayakannya tanpa mengerti arti sesungguhnya ?

♪GB.107 : 3,4
Doa : (Ya Bapa, ajarkanlah kami mendalami dan memahami segala apa yang kami pelajari melalui Kitab Suci sehingga penghayatan yang kami jalani benar-benar seturut dengan kehendak-Mu)NEXT:
Khotbah Ibadah GPIB SELASA, 3 APRIL 2018 - MAKNA PENEBUSAN - Keluaran 13:11-16 - MINGGU PASKAH

PREV:
Khotbah Ibadah GPIB MINGGU, 1 APRIL 2018 - ZIARAH MENEMUKAN YESUS Yohanes 20:1-10 (SGDK) - HARI MINGGU PASKAH

All Garis Besar:
Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Wahyu

Garis Besar Wahyu

Garis Besar

Prolog
(Wahy 1:1-8)
I. Tuhan yang Diagungkan

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Yudas

Garis Besar Yudas

Garis Besar

Salam Kristen
(Yud 1:1-2)
I. Penjelasan Menge

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 3 Yohanes

Garis Besar 3 Yohanes

Garis Besar

Salam Kristen
(3Yoh 1:1)
I. Pujian bagi G

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 2 Yohanes

Garis Besar 2 Yohanes

Garis Besar

Salam Kristen
(2Yoh 1:1-3)
A. Kepada

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 1 Yohanes

Garis Besar 1 Yohanes

Garis Besar

Pendahuluan
(1Yoh 1:1-4)
I. Persekutuan d

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 2 Petrus

Garis Besar 2 Petrus

Garis Besar

Salam Kristen
(2Pet 1:1-2)
I. Pujian Atas

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 1 Petrus

Garis Besar 1 Petrus

Garis Besar

Salam Kristen
(1Pet 1:1-2)
I. Hubungan Ora

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Yakobus

Garis Besar Yakobus

Garis Besar

Salam Kristen
(Yak 1:1)
I. Menghadapi Penco

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Ibrani

Garis Besar Ibrani

Garis Besar

I. Argumentasi: Kristus dan Iman Kristen Lebih Unggul

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Filemon

Garis Besar Filemon

Garis Besar

Salam Kristen
(File 1:1-3)
I. Penghargaan T

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Titus

Garis Besar Titus

Garis Besar

Pendahuluan
(Tit 1:1-4)
I. Pengarahan Mengena

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 2 Timotius

Garis Besar 2 Timotius

Garis Besar

Pendahuluan
(2Tim 1:1-4)
I. Pesan Paulus

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 1 Timotius

Garis Besar 1 Timotius

Garis Besar

Pendahuluan
(1Tim 1:1-20)
I. Pengarahan

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 2 Tesalonika

Garis Besar 2 Tesalonika

Garis Besar

Salam Kristen
(2Tes 1:1-2)
I. Paulus M

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 1 Tesalonika

Garis Besar 1 Tesalonika

Garis Besar

Salam Kristen
(1Tes 1:1)
I. Terima Kas

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Kolose

Garis Besar Kolose

Garis Besar

Pendahuluan
(Kol 1:1-12)
A. Salam Kriste

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Filipi

Garis Besar Filipi

Garis Besar

Pendahuluan
(Fili 1:1-11)
A. Salam Krist

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Efesus

Garis Besar Efesus

Garis Besar

Salam Kristen
(Ef 1:1-2)
I. Ajaran yang Penu

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Galatia

Garis Besar Galatia

Garis Besar

Pendahuluan
(Gal 1:1-10)
A. Salam

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 2 Korintus

Garis Besar 2 Korintus

Garis Besar

Pendahuluan
(2Kor 1:1-11)
I. Pembelaan P

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 1 Korintus

Garis Besar 1 Korintus

Garis Besar

Pendahuluan
(1Kor 1:1-9)
I. Pembahasan M

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Roma

Garis Besar Roma

Garis Besar

Pendahuluan
(Rom 1:1-17)
I. Kebutuhan Mendesak

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Kisah Rasul

Garis Besar Kisah Rasul

Garis Besar

Pendahuluan
(Kis 1:1-11)
I. Pencurahan

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Yohanes

Garis Besar Yohanes

Garis Besar

Prolog tentang Logos
(Yoh 1:1-18)
I. Memper

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Lukas

Garis Besar Lukas

Garis Besar

I. Pendahuluan Injil Lukas
(Luk 1:1-4)
II. Ke

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Markus

Garis Besar Markus

Garis Besar

I. Persiapan untuk Pelayanan Yesus
(Mr 1:1-13)

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Matius

Garis Besar Matius

Garis Besar

I. Memperkenalkan Mesias
(Mat 1:1-4:11)

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Maleakhi

Garis Besar Maleakhi

Garis Besar

Pendahuluan
(Mal 1:1)
I. Ucapan Ilahi dan

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Zakharia

Garis Besar Zakharia

Garis Besar

I. Bagian Satu: Firman Nubuat Dalam Konteks Membangun Kembal

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Hagai

Garis Besar Hagai

Garis Besar

I. Berita Pertama: Selesaikan Pembangunan Bait Suci
(H

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Zefanya

Garis Besar Zefanya

Garis Besar

Pendahuluan
(Zef 1:1)
I. Hukuman dan Hari T

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Habakuk

Garis Besar Habakuk

Garis Besar

Pendahuluan
(Hab 1:1)
I. Pertanyaan-Pertany

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Nahum

Garis Besar Nahum

Garis Besar

Judul
(Nah 1:1)
I. Sifat Allah dan Hukuman-Ny

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Mikha

Garis Besar Mikha

Garis Besar

I. Hukuman atas Israel dan Yehuda
(Mi 1:1-3:12)

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Yunus

Garis Besar Yunus

Garis Besar

I. Panggilan Allah yang Pertama Kepada Yunus
(Yun 1:1-

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Obaja

Garis Besar Obaja

Garis Besar

I. Hukuman atas Edom
(Ob 1:1-14)
A. Kebin

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Amos

Garis Besar Amos

Garis Besar

Pendahuluan
(Am 1:1-2)
I. Delapan Ucapan Ilahi

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Yoel

Garis Besar Yoel

Garis Besar

Pendahuluan
(Yoel 1:1)
I. Malapetaka Yehuda ya

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Hosea

Garis Besar Hosea

Garis Besar

Judul (Hos 1:1)
I. Pernikahan Hosea Menggambarkan Keti

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Daniel

Garis Besar Daniel

Garis Besar

I. Latar Belakang Sejarah Daniel
(Dan 1:1-21)

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Yehezkiel

Panggilan dan Penugasan Yehezkiel
Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Ratapan

Garis Besar Ratapan

Garis Besar

I. Penghancuran Yerusalem
(Rat 1:1-22)

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Yeremia

Garis Besar Yeremia

Garis Besar

I. Panggilan dan Penugasan Yeremia
(Yer 1:1-19)

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Yesaya

Garis Besar Yesaya

Garis Besar

I. Berbagai Nubuat Mengenai Hukuman dan Teguran
(Yes

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Kidung Agung

Garis Besar Kidung Agung

Garis Besar

Judul
(Kid 1:1)
I. Syair Pertama: Memp

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Pengkhotbah

Garis Besar Pengkhotbah

Garis Besar

Judul
(Pengkh 1:1)
I. Pendahuluan: Kesi

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Amsal

Garis Besar Amsal

Garis Besar

I. Prolog: Maksud dan Tema-Tema Amsal
(Ams 1:1-7)

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Mazmur

Garis Besar Mazmur
Garis Besar

I. Kitab 1 !!: Mazmur 1-41
(Mazm 1:1-41:13)
II. Kitab 2 !!: Ma

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Ayub

Garis Besar Ayub

Garis Besar

I. Prolog Prosa: Krisisnya
(Ayub 1:1-2:13)

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Ester

Garis Besar Ester

Garis Besar

I. Pemeliharaan Allah Dalam Penempatan Seorang Ratu
(E

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Nehemia

Garis Besar Nehemia

Garis Besar

I. Membangun Kembali Tembok Yerusalem: Dipimpin oleh Nehemia<

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Ezra

Garis Besar Ezra

Garis Besar

I. Rombongan Pertama Orang Buangan yang Kembali ke Yerusalem

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 2 Tawarikh

Garis Besar 2 Tawarikh

Garis Besar

I. Salomo: Sumbangan-Sumbangan Penting Masa Pemerintahanny

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 1 Tawarikh

Garis Besar 1 Tawarikh

Garis Besar

I. Silsilah-Silsilah: Adam Sampai Pemulihan
(1Taw

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 2 Raja-raja

Garis Besar 2 Raja-raja

Garis Besar

I. Kerajaan yang Pecah: Israel dan Yehuda
(2Raj

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 1 Raja-raja


Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 2 Samuel

Garis Besar 2 Samuel

Garis Besar

I. Keberhasilan Daud yang Luar Biasa Sebagai Raja
(

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar 1 Samuel

Garis Besar 1 Samuel

Garis Besar

I. Samuel: Seorang Nabi yang Menjadi Pemimpin Israel

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Rut

Garis Besar Rut

Garis Besar

I. Kemalangan Naomi
(Rut 1:1-5)
II. Naomi dan R

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Hakim-hakim

Garis Besar Hakim-hakim

Garis Besar

I. Ketidaktaatan dan Kemurtadan Israel Diperkenalkan

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Yosua

Garis Besar Yosua
Garis Besar

I. Persiapan untuk Masuk dan Menduduki Kanaan
(Yos 1:1-5:15)

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Ulangan

Garis Besar Ulangan

Garis Besar

Pendahuluan
(Ul 1:1-5)
I. Wejangan Musa I:<

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Bilangan

Allah Mempersiapkan Angkatan Keluaran untuk Memperoleh Tanah Perjanjian
Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Imamat

Garis Besar Imamat

Garis Besar

I. Cara Menghampiri Allah: Pendamaian
(Im 1:1-16:34)<

Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Keluaran


Jumat, 24 April 2015
Garis Besar Kejadian


Sinergypro adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Replikasi, Duplikasi Cd, Vcd, Dvd dan juga menangani desain Grafis, Percetakan Offset Printing seperti Cover, buku, Katalog, X-Banner, Spanduk, Umbul-umbul, Kaos dll.

Kami sudah puluhan tahun di bidang ini dan sangat berpengalaman sehingga dengan keahlian yang kami punya berharap dapat memuaskan para pelanggan di dalam kerjasama dengan kami. Kami terus meningkatkan kinerja yang lebih optimal melalui ketepatan waktu, ketelitian dan hasil yang memuaskan

Arsip Khotbah Ibadah GPIB 2018..


rss lagu-gereja.com  Register   Login  

Lagu Kotbah
songbatak.com-karaoke
Gereja GPIB di Jakarta (Map)
Gereja GPIB di Surabaya (Map)
Gereja GPIB di Makassar (Map)
Gereja GPIB di Medan (Map)
Gereja GPIB di Bandung (Map)
Gereja GPIB di Manado (Map)
Gereja GPIB di Bekasi (Map)
Gereja GPIB di Tangerang (Map)
Gereja GPIB di Denpasar (Map)
Gereja GPIB di Bogor (Map)

KAMIS, 31 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB KAMIS, 31 JANUARI 2019 - LAKUKAN DENGAN BENAR! - Yakobus 5:4-6 - MINGGU III SESUDAH EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
Tuhan semesta alam, hari penyembelihan, OBSESI AKAN KEKAYAAN
SABTU, 12 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB SABTU, 12 JANUARI 2019 - PERGANTIAN NAMA - Yesaya 65:15-16 - MINGGU EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
KESALEHAN DAN KESALAHAN, Dalam hal kehormatan dan nama baik
JUMAT, 11 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB JUMAT, 11 JANUARI 2019 - BERPALING DARI DOSA DAN KEMBALI KEPADANYA - Yesaya 65:1-7 - MINGGU EPIFANIA
Sabda Bina Umat (SBU)
Pertobatan Bangsa-bangsa Bukan Yahudi; Kefasikan Orang-orang Yahudi; Penolakan terhadap Orang-orang, BERKAT TUHAN UNTUK
KAMIS, 10 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB KAMIS, 10 JANUARI 2019 - ANGKAT HATI PADA ALLAH - Yesaya 64:7-12 - HARI EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
ALLAH TIDAK TURUN TANGAN ,
RABU, 9 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 9 JANUARI 2019 - KONEKSI DAN KOREKSI - Yesaya 63:15-19 (SGDK) - MINGGU EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU) Sabda Guna Dharma Krida (SGDK)
Permohonan Sepenuh Hati,

lagu gereja tiberias indonesi, lagu gereja pikul salib, lagu gereja kemurahan tuhan, lagu gereja semua di mata tuhan, lagu gerejawi, lagu gereja mp3, lagu gereja gki, lagu lagu gereja, lagu gereja nikko, lagu gereja talita doodoh, lagu gereja lama, lagu gereja ntt, lagu gereja, lagu gereja kasih nama yesus, lagu gereja terbaru, lagu gereja suka cita, lagu gereja anak, , lagu gereja ya bapa, anugrahmu, lagu gereja tua, lagu gereja katolik, lagu gereja advent, lagu gereja hkbp, lagu gereja nikita, lagu gereja biak, lagu gereja batak, lagu gereja manado, agu gereja katolik cintamu, lagu gereja indonesia, lagu gereja yang mudah, lagu gereja katolik anak anak, lagu gereja terbaik dan terpopuler, lagu gereja nainggolan sisters, lagu gereja kidung jemaat, lagu gereja katolik bagai rajawali, lagu gereja anak kristen,