Save Page
Minggu, 09 Juni 2019   Pentakosta    Mazmur 104:24-34, 35b    Yohanes 14:8-17,25-26   
-    Merah
-    Lidah api (kuning tepinya) dan burung merpati (perak)   
     Roh Kudus Sebagai Roh Kebenaran, Penolong dan Penghibur
-    Memahami Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus melalui karya-Nya
-    Barangsiapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus
     lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu
-    Roh Kudus diberikan sebagai Roh Kebenaran, Penolong dan Penghibur, yang akan mengajarkan
     segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus
      katakan kepada kita

Yohanes 14:8-17

14:8 Kata Filipus kepada-Nya: "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." 14:9 Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 14:10 Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. 14:11 Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; 14:13 dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14:14 Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya."
Yesus menjanjikan Penghibur
14:15 "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, 14:17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
 14:25 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu; 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.

Penjelasan:


* Yoh 14:8
Kata Filipus kepada-Nya, "Tuan,1009 tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami."1010
Dalam pasal 1:18 kita membaca, "Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya." Lagipula tema ini dikembangkan dalam seluruh Injil Yohanes, karena di dalamnya Tuhan Yesus menyatakan Allah, dengan perkataan, tanda, penyaliban, dan kebangkitan.
Dalam Keluaran 33:18 Musa minta, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Sebagai tanggapan pada pernyataan Tuhan Yesus, bahwa mereka "telah melihat Dia" Filipus lebih berani lagi. Kesalahpahamannya dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar lebih lanjut mengenai hubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus.

* Yoh 14:9
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau belum  mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.

Sejak pasal 1:43 Filipus menemani Tuhan Yesus, namun Filipus belum mengenal Dia. Rasanya Tuhan Yesus agak sedih mengucapkan ini. Memang mereka yang melawan Dia tidak mengerti siapa Dia, tetapi tampaknya murid-murid-Nya, yang setia pun, belum mengenal Dia sebagaimana seharusnya. Sepertinya pelayanan-Nya sekian lama adalah sia-sia.

Penjelasan-Nya sangat sederhana, juga sangat mengherankan: Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Penjelasan ini lebih mengherankan daripada apa yang dikatakan dalam pasal 1:18, bahwa Tuhan Yesus "menyatakan" Allah Bapa. Rahasia ketritunggalan Allah didekati dalam nas ini. Hubungan antara Bapa dan Yesus (dan Roh pun) pasti begitu mulia sehingga tidak terjangkau oleh akal manusia, namun Tuhan Yesus memberi petunjuk bagi kita, supaya kita dapat memahami sebanyak mungkin mengenai identitas-Nya.

Dalam kalimat bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, istilah engkau diberi tekanan, sehingga ada kesan bahwa Filipus ditegur lagi. Seharusnya Filipus lebih mengerti.

* Yoh 14:9
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau belum  mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.

Sejak pasal 1:43 Filipus menemani Tuhan Yesus, namun Filipus belum mengenal Dia. Rasanya Tuhan Yesus agak sedih mengucapkan ini. Memang mereka yang melawan Dia tidak mengerti siapa Dia, tetapi tampaknya murid-murid-Nya, yang setia pun, belum mengenal Dia sebagaimana seharusnya. Sepertinya pelayanan-Nya sekian lama adalah sia-sia.

Penjelasan-Nya sangat sederhana, juga sangat mengherankan: Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Penjelasan ini lebih mengherankan daripada apa yang dikatakan dalam pasal 1:18, bahwa Tuhan Yesus "menyatakan" Allah Bapa. Rahasia ketritunggalan Allah didekati dalam nas ini. Hubungan antara Bapa dan Yesus (dan Roh pun) pasti begitu mulia sehingga tidak terjangkau oleh akal manusia, namun Tuhan Yesus memberi petunjuk bagi kita, supaya kita dapat memahami sebanyak mungkin mengenai identitas-Nya.

Dalam kalimat bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, istilah engkau diberi tekanan, sehingga ada kesan bahwa Filipus ditegur lagi. Seharusnya Filipus lebih mengerti.

* Yoh 14:10
Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya.

Pasal ini dibuka dengan himbauan, "percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku". Kunci keberhasilan mereka, dan kunci damai sejahtera mereka, adalah iman pada Yesus Kristus sebagai yang mempunyai hubungan dengan Allah Bapa yang diuraikan dalam bagian ini. Tanpa iman itu mereka pasti dibelenggu dengan ketakutan, dan gagal melayani Dia.

Dalam pasal 10:37-38 Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang melawan Dia, "Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku, tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Hal itu diharapkan dari mereka yang melawan, apa lagi murid-Nya.

Baik dalam pasal 10:37-38 maupun dalam pasal 14:10, kesatuan antara Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa didukung oleh pekerjaan Allah Bapa, yang terwujud melalui Tuhan Yesus.


* Yoh 14:11
Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.

Ayat ini menghimbau supaya mereka percaya. Lebih baik kalau iman mereka berdasarkan perkataan Tuhan Yesus, tetapi kalau itu terlalu berat, iman boleh juga berdasarkan tanda-tanda yang Dia lakukan. Dua dasar iman yang sama juga terlihat dalam pasal 10:37-38. Tampaknya Dia lebih menghargai iman yang muncul dari kesaksian, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya "iman yang tidak menyelamatkan".

* Yoh 14:12
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya1013 barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan1014 yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa;
Janji ini luar biasa. Mari kita mengamatinya dengan teliti dan mengimaninya dengan setia. Nas ini, terutama ayat 1, 10, dan 11 menghimbau supaya murid-murid-Nya meningkatkan iman mereka. Ayat ini menceritakan salah satu berkat yang menyertai iman yang demikian. Ayat 13-14 menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat 15 mengemukakan unsur kasih dan ketaatan, dan ayat 16-19 mengemukakan peranan Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid-Nya.

Jika kita membaca Kisah Para Rasul, kita melihat murid-murid Tuhan Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, seperti membangkitkan orang dari maut, tetapi kita tidak melihat mereka mengadakan mukjizat-mukjizat yang lebih mengherankan lagi, jadi mungkin ungkapan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu merujuk pada jumlah perbuatan, dan bukan tingkat keheranan atau keajaiban perbuatan itu.

Kepergian Tuhan Yesus kepada Bapa memungkinkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan itu. Ayat 16-17 menjelaskan bahwa Roh Kudus akan diutus dari Allah Bapa, sehingga Roh Kudus mempunyai peranan yang amat penting dalam hal ini. Dalam bahasan ini, pasal 20:21, "Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu", harus juga diingat.

Carson  menolak pengertian Morris bahwa pekerjaan-pekerjaan murid-murid-Nya adalah lebih besar dari pada itu karena pekerjaan-pekerjaan itu lebih banyak. Bagi Carson, jumlah pekerjaan-pekerjaan itu pasti lebih banyak, karena dilakukan oleh banyak murid. Menurut Carson, pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih besar karena pekerjaan-pekerjaan mereka berada dalam orde baru, suatu zaman di mana segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus - yang masih agak samar-samar - masih terjadi, tetapi tidak samar-samar lagi, karena Tuhan Yesus sudah disalibkan dan sudah bangkit dari antara orang-orang mati.

Selain itu, nas ini juga dapat merujuk pada keberhasilan penginjilan sedunia yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Kristus, setelah Tuhan Yesus pergi kepada Allah Bapa dan mengutus Roh-Nya. Mungkinkah mukjizat pertobatan dan keselamatan bangsa-bangsa bukan Yahudi merupakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar?

*  Yoh 14:13
14:13 dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku,  Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.

Janji ini menguraikan janji yang ada dalam ayat 12. "Pekerjaan-pekerjaan" itu dilakukan melalui doa dalam nama Tuhan Yesus. Ungkapan "dalam nama Tuhan Yesus" tidak boleh dipakai sebagai suatu mantra Kristen. Doa yang digambarkan dalam Injil Yohanes tidak membeo kata-kata apapun. Doa seperti itu terdapat di kalangan agama lama, bukan di kalangan kita. Ayat ini tidak berjanji bahwa kita berdoa menurut keingingan diri kita sendiri, dan - asalkan kita memakai ungkapan "dalam nama Yesus" - doa kita dikabulkan. Ayat ini mengajak kita untuk ikut serta dalam pekerjaan Tuhan Yesus, dengan juga ikut serta dalam sifat hati dan tujuan-Nya. Doa yang demikian mempermuliakan Allah Bapa.

*  Yoh 14:14
Jika kamu meminta  sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya."
Janji yang indah itu diulangi di sini dan juga diulangi dalam pasal 15:7, 16; 16:23, dan 24. Tata bahasa ayat ini sejajar dengan tata bahasa ayat yang berikut yang menegaskan pertanggung jawaban kita.1020 Kesejajaran ini menguraikan arti ungkapan dalam nama-Ku. Orang yang mampu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yaitu orang yang memahami hati dan karya Tuhan Allah, dan yang terbeban untuk mendukung hati dan karya Tuhan Allah, adalah orang yang mengasihi Dia. Orang yang tidak mengasihi Tuhan Allah tidak memahami urusan-urusan yang berada dalam lingkungan nama Yesus.


* Yoh 14:15
"Jika kamu mengasihi  Aku,  turuti perintah-perintah-Ku.
Apa artinya kasih tanpa ketaatan? Kasih seperti itu janggal. 1 Yohanes 4:20 berkata, "Jikalau seorang berkata: 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta...." Hal yang sama ditegaskan dalam ayat 21 dan 23, juga secara negatif dalam ayat 24. Pasal 14:15 ini tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Tuhan Yesus sedang membahas bagaimana mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka, yaitu orang yang mengasihi Dia, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu melalui doa dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan orang-orang tersebut ditandai dengan ketaatan.

Tata bahasa yang dipakai dalam ayat ini tidak memberi keyakinan bahwa mereka memang mengasihi Dia. Tata bahasa ayat ini mirip tata bahasa yang dibahas dalam bahasan pasal 8:31 serta catatan kakinya.

* Yoh 14:15-31
Yesus akan pergi, dan Roh Kebenaran akan datang (14:15-31)

Beberapa tema muncul berkali-kali dalam bagian ini:

1. Orang yang mengasihi Dia adalah orang taat (ayat 15, 21, 23, dan 24).

2. Walaupun Tuhan Yesus pergi, mereka akan mempunyai hubungan khusus dengan Roh Allah (ayat 16-17 dan 25-26).

3. Mereka (dan dunia!) akan menyadari keesaan Tuhan Yesus dan Allah Bapa (ayat 20, 23-24, 28, dan 31).

4. Mereka disuruh berdamai sejahtera dan percaya (ayat 27 dan 29).

*  Yoh 14:16
Dan Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong1026 yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,

Bagian ini menceritakan hubungan-hubungan supranatural yang harus dipahami untuk hidup dalam zaman baru yang akan lahir beberapa minggu setelah peristiwa ini. Dari pihak kita, ketaatan. Dari pihak Tuhan Yesus, permohonan kepada Bapa. Dari pihak Bapa, seorang Penolong yang menyertai kita.

Masalah "pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu" ataupun perintah untuk menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus tidak kita hadapi sendiri. Dia mengirim pertolongan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 mereka mengalami penggenapan janji ini.

Penolong yang mereka punya saat itu, yaitu Tuhan Yesus, akan pergi (ayat 2-4 dan 12), tetapi seorang Penolong yang lain, yaitu Roh Allah, akan menyertai mereka (dan kita) selama-lamanya.


* Yoh 14:17
yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Sang Penolong adalah Roh Allah, yang disebut Roh Kebenaran dalam konteks ini. Tuhan Yesus adalah Kebenaran. Roh Allah bersaksi mengenai Kebenaran tersebut. Roh Kebenaran mengkomunikasikan Dia yang adalah Kebenaran.
Jika orang dunia percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dapat menerima Roh Kebenaran, dengan demikian orang itu sudah bukan orang dunia lagi!
Murid-murid Tuhan Yesus tidak seperti orang dunia itu. Mereka sudah mengenal Roh Kebenaran. Dia sudah menyertai mereka, dan beberapa minggu mendatang Dia akan diam di dalam mereka.

Yoh 14:25-26
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu; tetapi Penghibur,  yaitu Roh Kudus,  yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah  yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.

Dia akan pergi, tetapi proses pengajaran yang Dia kerjakan sampai saat itu tidak berhenti karena Dia pergi. Ada seorang Advokat yang akan meneruskan pengajaran-Nya. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia berasal dari Allah Bapa.

Identitas dari mereka yang disebut kamu perlu dipikirkan. Carson1044 menegaskan bahwa Injil Yohanes menceritakan berkali-kali bagaimana murid-murid Tuhan Yesus gagal memahami Tuhan Yesus. Menurut paham Carson, nas ini menceritakan bagaimana caranya murid-murid itu mendapat pengertian yang benar mengenai identitas dan karya Tuhan Yesus. Jadi pemahaman baru yang mereka alami yang diceritakan dalam pasal 2:22 dan 20:9 adalah sebagian dari penggenapan nas ini. Menurut Carson, nas ini tidak menceritakan bagaimana caranya murid-murid Tuhan Yesus dalam segala masa dapat memperoleh pengertian dari Ron Kudus. Namun nas ini dapat meneguhkan pengikut Tuhan Yesus pada setiap zaman, karena menurut nas ini kesaksian yang ditinggalkan oleh mereka bagi kita, yaitu Perjanjian Baru, adalah hasil karya Roh Kudus, dan bukan usaha mereka yang sering salah paham.

Jadi bagi Carson, mereka yang disebut kamu adalah kesebelas murid yang ada bersama Tuhan Yesus pada waktu itu di Yerusalem. Kebiasaan Yohanes untuk mengatakan bahwa "murid-murid tidak mengerti" memang menguatkan paham ini. Demikian juga ayat 25, karena dalam ayat 25 istilah kamu harus merujuk pada kesebelas murid yang berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu.


Label:   Yohanes 14:8-17,25-26 
Lagu Natal (Christmas)
Latest Christian Song

NEXT:
Minggu, 16 Juni 2019 - Kisah Para Rasul 15:1-21 - Minggu Tritunggal Kudus

PREV:
Minggu, 02 Juni 2019 - Habakuk 3:1-19 - Minggu Paskah VII

Garis Besar Yohanes

Garis Besar 1 Yohanes

Garis Besar 2 Yohanes

Garis Besar 3 Yohanes


November 10 - 16 (Week 46) - Ezekiel 46-48; John 16 || Daniel 1-3; Psalm 88; John 17 || Dan 4-6; John 18 || Dan 7-9; Psalm 91; John 19 || Dan 10-12; John 20

Hari ini, 16 November - Galatia 1-3

Hari ini, 16 November - Maz 121:2-8, Yeh 17-18, Ibr 11:1-19, Ams 28:28-29

Hari ini, 16 Nopember - Yohanes 11:38-44, 1 Yohanes 3:19-24, Ayub 15:1-16, Yehezkiel 40-41

BACAAN ALKITAB SETAHUN:Arsip Khotbah GMIT 2019..

Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392

Latest Christian Song


Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , LIRIK LAGU ROHANI SUNDA, Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
New Submit
Sabtu, 07 April 2018
He Who Would Valiant Be Hymn

Rabu, 06 Mei 2015
GB 402c AMIN

Rabu, 06 Mei 2015
GB 402b AMIN

Kamis, 20 Juni 2013
GB 402a AMIN

Kamis, 20 Juni 2013
GB 401 AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA

Kamis, 20 Juni 2013
GB 400 AMIN, AMIN

Kamis, 20 Juni 2013
GB 399 AMIN, HALELUYA!

Selasa, 06 Agustus 2013
GB 398b MARANATHA dan GB lama maranatha - gb 293c pada GB Lama

Senin, 29 Juli 2013
GB 398a MARANATHA & GB lama 293a MARANATHA

Senin, 22 Juli 2013
GB 397 HOSIANA

Senin, 22 Juli 2013
GB 396 HOSIANA, HOSIANA

Kamis, 11 Juli 2013
GB 395 HALELUYA! AMIN

Kamis, 11 Juli 2013
GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU

Kamis, 11 Juli 2013
GB 393 HALELUYA

Senin, 20 Juli 2015
GB 392b KEPADAMU PUJI-PUJIAN

Kamis, 18 Juli 2013
GB 392a KEPADAMU PUJI-PUJIAN

Rabu, 31 Juli 2013
GB 391 TUHAN MENYERTAI KAMU

Rabu, 29 April 2015
GB 389b KARNA ENGKAULAH

Selasa, 23 Juli 2013
GB 389a KARNA ENGKAULAH

Senin, 29 Juli 2013
GB 388 PUJI ALLAH | MULIAKANLAH

video lagu rohani kristen, lagu gereja 2019, lagu rohani kristen 2019, lagu lagu rohani kristen terbaru, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,thema natal hkbp 2019,   thema natal hkbp 2019,   dangdut rohani,   khotbah pilipi 4:10-20 17 november 2019,   kotbah markus 2:1-12,   renungan lukas 20: 25,   Penjelsan nats firman ibrani 11:1 utk ank sekolh minggu,   renungan singkat dari masmur 11:1-7,   renungan nahum 1 : 1-8,   Rngn kol 1:15-20 ,   khotbah tentang malaikat,   kalender liturgi 2020,   kotbah kolose1:15-23,   lirik lagu firmanmu pelita kc 140,   Nats khotbah amsal 19:20-29,   kotbah Lukas 21:5-19,   kotbah Lukas 21:5-19,   kalender liturgi 2020,   kalender liturgi 2020,   ayat tentang anugerah dan belas kasihan tuhan,   jamita filipi 4:10-20,   lagu persembahan,   lagu yg cocok buat persembahan,   kotbah Lukas 21:5-19,   lagu lagu ibadah persekutuan,   lirik lagu kolekte hkbp,   TUHAN YESUS sobat yang setia youtube joshep scriven youtube,   lirik lagu bagai rusa yang haus,   lirik lagu bagai rusa yang haus,   narasi persembahan kristen ,   poin penting dalam khotbah lukas 2:1-7,   khotbsh kis rssul 10 34 46 gmit,   lagu setelah khotbah,   lagu persembahan kristen,   lirik lagu persembahan rohani,   KHOTBAH KEJADIAN 2:1-7,   KHOTBAH KEJADIAN 2:1-7,   lyric lagu rohani surya bersinar,   lagu penutup ibadat,   Hatiku beriman,   Perumpamaan yehezkiel 17,   Perumpamaan dalam yehezkiel 17,   kalender liturgi november 2019,   youtube lagu sembah,   instrumen koor natal satb partitur,   bahan kotbah ulangan 24 : 19-22,   bahan kotbah ulangan 24 : 19-22,   kotbah jumat mengejek,   khotbah philipi 4 10-20,   biarpun gunung gunung beranjak,   download tukushaba,   yehemia 14:12-23,   kalender liturgi tanggal 16 nopember 2019,   renungan filipi 4:10-20,   kalender 2020,   khotbah philipi 4 10-20,   Renungan hari minggu tgl 17 november 2019,   kalender liturgi katolik 2020,   murwan ahabwa yesu,   contoh khotbah ibadah bulan keluarga,   contoh khotbah ibadah bulan keluarga,   contoh khotbah ibadah bulan keluarga,   contoh khotbah ibadah bulan keluarga,   contoh khotbah ibadah bulan keluarga,   CONTOH KOTBAH IBADAH KELUARGA,   download lagu yesus allah kita perkasa,   Kotbah Nahum 1:1-8,   lirik lagu rohani batak gpi,   tata ibadah yang digunakan gereja methodist,   model ibadah yang digunakan gereja methodist,   khotbah filipi 4 : 10-20,   khotbah ttg ulsngan 9,   tanggal 20 oktober bahan alkitab gereja Toraja,   renungan matius 22:34_40,   Tema minggu depan 17 november liturgi 2019,   Tema minggu depan 17 november liturgi 2019,   tanggal 27 oktober bahan alkitab gereja Toraja,   bahan alkitab gereja toraja tanggal 20 oktober,   bahan Alkitab Gereja Toraja tanggal 6 oktober,   2 tawarikh 7:22,   bahan alkitab gereja toraja tanggal 29 september sampai 10 november,   bahan alkitab gereja Toraja tanggal 29 september sampai 10 november,   renungan matius 22:34_40,   khotbah ulangan 24 19 - 22,   khotbah ulangan 24 19 - 22,   bahan khotbah lukas 2:41-52,   khotbah kristen tentang filipi 4:10-20,   lagu lagu sekolah minggu dan remaja kristen ,   khotbah kristen tentang filipi 4:10-20,   kj 417 NOT ANGKA DAN LAGU,   kotbah ulangan 24:19-22,   renungan hosea 6:6,   instrumen koor natal satb partitur,   tex lagu dan not lagu rejoic in the lord always,   instrumen koor natal satb partitur,   instrumen koor natal satb partitur,   lagu untuk menutup ibadah,   lagu rohani persembahan ibadah,   lagu penutup ibadah pemuda,   nama untuk persekutuan,   instrumen koor satb natal partitur,   instrumen koor satb natal partitur,   pujian rohani penutup ibadah,   lagu penutup rohani mp3,   Jamita johanes 8:12-20,   Jamita natal johannes 8:12-20,   bagaimana cara memberitakan injil di lingkungan,   Yohanes 6 : 27 - 29,   kejadian 21:1-7renungan,   kejadian 21:1-7renungan,   tafsiran lukas 21 : 5-19,   forevermore gms mp3 ,   lagu ibadah penutup,   lagu memberikan persembahan,   kidung ceria cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa,   khotbah Roma 1:18-25,   judul lagu rohani arab,   Yohanes 6 : 27 - 29,   Bahan khotbah dari 2 Tesalonika 3: 1-9,   lagu rohani pujian,   dunia gemar dan soraklah lirik,   dunia gemar dan soraklah lirik,   2 korintus 9;6-7 NATS PERSEMBAHAN,   nats ayat alkitab untuk persembahan,   lagu penutup ibadah,   tema natal tentang hendaklah kamu sehati,sepikir dalam tuhan bahasa batak,   lagu penutup ibadah,   lagu pembuka ibadah,   khotbah dari kitab nahum,   yakobus 3 cerita sekolah minggu,   khotbah gereja toraja dari matius 16:13-20,   khotbah gereja toraja dari matius 16:13-20,   mazmur 69:20-37 gpib,   mazmur 69:20-37 gpib,   lagu doa syafaat,   lagu buat doa syafaat,   2tesalonika3:6-13,   kristen kata pengantar persembahan,   jamita filipi 4:10-20,   kotbah Yosua 4: 1-20,   kotbah Yosua 4: 1-20,   khotbah ulangan 24 19 22,   gambar not angka tuhanlah kekuatan dan mazmurku ,   gambar not angka tuhanlah kekuatan dan mazmurku ,   lagu lagu pengakuan dosa,   lirik lagu firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku,   lirik lagu firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku,   download lagu mp3 di mazmur 150,   kumpulan lagu gereja kristen maranatha indonesia pengajaran tabernakel,   renungan ulangan 24 17 22,   lagu persembahan gmim,   filipi 4:10-20,   download lagu mp3 di mazmur 150,   khotbah : Tetaplah Setia,   Filipi 4:10-20,   Filipi 4:10-20,   khotbah ulangan 24 19 22,   LAGU TENTANG PERSEMBAHAN,   LAGU TENTANG PERSEMBAHAN,   syair dan not lagu gereja pdf,   khotbah yohanes 5:19-29,   khotbah yohanes 5:19-29,   you rise me up versi paduan suara,   lagu untuk persembahan,   renungan harian yohanes 5:19-29,   partitur lagu natal,   jembatan lagu untuk persembahan,   ambilan gkps 17 november 2019,   meresponi panggilan tuhan Yosua 1:1-9,   khotbah ulangan 24:19-22,   khotbah ulangan 24:19-22,