Save Page
20:1 Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. 20:2 Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda, siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. 20:3 Terhormatlah seseorang, jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. 20:4 Pada musim dingin si pemalas tidak membajak; jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. 20:5 Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. 20:6 Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? 20:7 Orang benar yang bersih kelakuannya -- berbahagialah keturunannya. 20:8 Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. 20:9 Siapakah dapat berkata: "Aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari pada dosaku?" 20:10 Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi TUHAN. 20:11 Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari pada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. 20:12 Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh TUHAN. 20:13 Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. 20:14 "Tidak baik! Tidak baik!", kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. 20:15 Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. 20:16 Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. 20:17 Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. 20:18 Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. 20:19 Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. 20:20 Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. 20:21 Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. 20:22 Janganlah engkau berkata: "Aku akan membalas kejahatan," nantikanlah TUHAN, Ia akan menyelamatkan engkau. 20:23 Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi TUHAN, dan neraca serong itu tidak baik. 20:24 Langkah orang ditentukan oleh TUHAN, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? 20:25 Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan "Kudus", dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. 20:26 Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik, dan menggilas mereka berulang-ulang. 20:27 Roh manusia adalah pelita TUHAN, yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. 20:28 Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang takhtanya. 20:29 Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. 20:30 Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati.

21:1 Hati raja seperti batang air di dalam tangan TUHAN, dialirkan-Nya ke mana Ia ingini. 21:2 Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. 21:3 Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban. 21:4 Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. 21:5 Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. 21:6 Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. 21:7 Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. 21:8 Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. 21:9 Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah dari pada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. 21:10 Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. 21:11 Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. 21:12 Yang Mahaadil memperhatikan rumah orang fasik, dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. 21:13 Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban, kalau ia sendiri berseru-seru. 21:14 Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. 21:15 Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. 21:16 Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. 21:17 Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. 21:18 Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. 21:19 Lebih baik tinggal di padang gurun dari pada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. 21:20 Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. 21:21 Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. 21:22 Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan, dan merobohkan benteng yang mereka percayai. 21:23 Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari pada kesukaran. 21:24 Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. 21:25 Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. 21:26 Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. 21:27 Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. 21:28 Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. 21:29 Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. 21:30 Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi TUHAN. 21:31 Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan TUHAN.

22:1 Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas. 22:2 Orang kaya dan orang miskin bertemu; yang membuat mereka semua ialah TUHAN. 22:3 Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. 22:4 Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. 22:5 Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya; siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. 22:6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. 22:7 Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. 22:8 Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. 22:9 Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. 22:10 Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. 22:11 Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. 22:12 Mata TUHAN menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. 22:13 Si pemalas berkata: "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." 22:14 Mulut perempuan jalang adalah lobang yang dalam; orang yang dimurkai TUHAN akan terperosok ke dalamnya. 22:15 Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari padanya. 22:16 Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja.

Amsal-amsal orang bijak
22:17 Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, berilah perhatian kepada pengetahuanku. 22:18 Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. 22:19 Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada TUHAN, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. 22:20 Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, 22:21 untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. 22:22 Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. 22:23 Sebab TUHAN membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. 22:24 Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, 22:25 supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. 22:26 Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, dan yang menjadi penanggung hutang. 22:27 Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? 22:28 Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. 22:29 Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina.

23:1 Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. 23:2 Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu! 23:3 Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. 23:4 Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. 23:5 Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti rajawali. 23:6 Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. 23:7 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. "Silakan makan dan minum," katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. 23:8 Suap yang telah kaumakan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kausia-siakan. 23:9 Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. 23:10 Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim. 23:11 Karena penebus mereka kuat, Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. 23:12 Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. 23:13 Jangan menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. 23:14 Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. 23:15 Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. 23:16 Jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. 23:17 Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan TUHAN senantiasa. 23:18 Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. 23:19 Hai anakku, dengarkanlah, dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. 23:20 Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. 23:21 Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. 23:22 Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. 23:23 Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. 23:24 Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak; yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. 23:25 Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. 23:26 Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. 23:27 Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. 23:28 Bahkan, seperti penyamun ia menghadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. 23:29 Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cidera tanpa sebab? Siapa merah matanya? 23:30 Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. 23:31 Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, 23:32 tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. 23:33 Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. 23:34 Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. 23:35 Engkau akan berkata: "Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi."

Label:   Amsal 20-23 


HEALING WORSHIP SONGS
Latest Christian Song
Jesus Is Risen Song


NEXT:
17 Mei - Amsal 24-27

PREV:
15 Mei - Amsal 16-19

Garis Besar Amsal

BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Hari ini, 23 Mei - Kidung Agung 1,2

Arsip Bacaan Alkitab Setahun sesuai urutan peristiwa..

Hari ini, 23 Mei - Kidung Agung 1,2
rss lagu-gereja.com  Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392
Beli Kaos C59. Klik Disni

Khotbah Ibadah GPIB Selasa, 17 Desember 2019 - Yesaya 13:4-5 - MINGGU ADVEN III Yesaya 13:4-5 Penjelasan Ayat

Khotbah Ibadah GPIB Senin, 16 Desember 2019 - Yesaya 12:4-6 - MINGGU ADVEN III Yesaya 12:4-6 Penjelasan Ayat

Khotbah Ibadah GPIB Minggu, 15 Desember 2019 - MANUSIA BERKESEMPATAN UNTUK HIDUP DI DALAM DAMAI SEJAHTERA - Zefanya 3:9-15 (SGD) - HARI MINGGU ADVEN III Zefanya 3:9-15 Penjelasan Ayat
Janji keselamatan, Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, Engkau tidak akan mendapat malu, Umat yang rendah hati dan lemah, Sisa Israel, Bersorak-sorailah, hai putri Sion, Raja Israel, yakni TUHAN, ada di antaramu
Khotbah Ibadah GPIB Sabtu, 14 Desember 2019 - Mazmur 72:1-11 - MINGGU ADVEN II Mazmur 72:1-11 Penjelasan Ayat

Khotbah Ibadah GPIB Jumat, 13 Desember 2019 - Mazmur 60:1-7 - MINGGU ADVEN II Mazmur 60:1-7 Penjelasan Ayat
Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate) *,
JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, NR, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, Nyanyian Pujian, Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,Gereja GPIB di Jakarta (Map)
Gereja GPIB di Surabaya (Map)
Gereja GPIB di Makassar (Map)
Gereja GPIB di Medan (Map)
Gereja GPIB di Bandung (Map)
Gereja GPIB di Manado (Map)
Gereja GPIB di Bekasi (Map)
Gereja GPIB di Tangerang (Map)
Gereja GPIB di Denpasar (Map)
Gereja GPIB di Bogor (Map)


New Submit
Jumat, 17 Mei 2019
Open Heaven - Influencers Worship

Jumat, 17 Mei 2019
Beautiful - Influencers Worship

Jumat, 17 Mei 2019
Dance Like It's Done - Influencers Worship

Jumat, 17 Mei 2019
Halellujah - Bob Dylan

Jumat, 17 Mei 2019
Precious Angel - Bob Dylan

Jumat, 17 Mei 2019
Blowin in The Wind - Bob Dylan

Jumat, 17 Mei 2019
Jokerman - Bob Dylan

Jumat, 17 Mei 2019
Pressing On [Toronto, April 1980] - Bob Dylan

Senin, 13 Mei 2019
God Is With Us - Casting Crowns

Senin, 13 Mei 2019
Here I Go Again - Casting Crowns

Senin, 13 Mei 2019
Love Them Like Jesus - Casting Crowns

Senin, 13 Mei 2019
Courageous - Casting Crowns

Jumat, 10 Mei 2019
Hallelujah - Tori Kelly

Jumat, 10 Mei 2019
You Make Me Brave - Lauren Daigle

Jumat, 10 Mei 2019
Oceans (Where Feet May Fail) - Lauren Daigle

Jumat, 10 Mei 2019
Lord, I Need You - Lauren Daigle

Jumat, 10 Mei 2019
How Great Thou Art - Lauren Daigle

Jumat, 10 Mei 2019
Because of Who You are - Agnes Monica

Minggu, 05 Mei 2019
Revelation Song - Tori Kelly

Minggu, 05 Mei 2019
How He Loves - Tori Kelly / Romulo Costa

christian music charts, new contemporary christian songs, top christian radio songs, top 20 christian songs this week, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,mazmur 102:2-3+13-23,   bahan jamita pslmen: 102:2-3, 13-23,   how to pronunce Plusquam ferrea aut lapidea corda esse oportet, quae non emolliet tam incomparabilis,   khotbah mazmur 84 ayat 13,   koor jika jiwaku berdoa,   kppk 337,   Kotbah kisah rasul 1:1-13,   khotbah katolik surat yakobus 1 : 2-7,   terima berkat ibadah kolom bulan,   tata ibadah 19 mei 2019 gpib kasih karunia medan,   doa persembahan syukur,   download lagu kasih yesus mengalir d hati,   doa persembahan dalam ibadah minggu di gereja,   download lagu kasih yesus mengalir d hati,   kasih yesus indah dalam hidupku chord,   daniel 3 : 21-29,   daniel 3 : 21-29,   khotbah kristen gpib,   lagu gereja,   asibasaon minggu26 mei 2019,   lagu lagu persembahan beserta liriknya,   KHOTBAH 1 PETRUS 1:3-12,   download lagu rohani pentakosta,   mazmur 118 mp3,   lagu pengantar doa syafaat,   renungan mazmur 80:1-20,   jamita lukas 11:1-13,   lagu pengantar doa syafaat,   ilustrasi mazmur 102,   khotbah psalmen 102:2-3, 13-23,   ayat alkitab tentang persembahan kristen,   Kisah Para Rasul 15:22-29,   khotbah kristen gpib,   lagu pujilah sang pencipta maha mulia Gita bakti,   lirik Gita bakti pujilah sang pencipta,   lagu pujilah sang pencipta maha mulia Gita bakti,   khotbah kejadian 5:21-24,   khotbah kejadian 5:21-24,   lagu pujian pengucapan syukur,   khotbah kristen gpib,   renungan efesus 2:11-22,   lirik banyak perbuatan ,   kotbah daniel 3:21-29,   khotbah kristen gpib,   kumpulan khotbah tentang maleaki 3:18,   list lagu rohani GMS,   kumpulan khotbah tentang maleaki 3:18,   lagu persembahan,   kata kata berkat selesai ibadah,   terimalah berkat tuhan tuhan menghadapkan wajahnya,   GMS lagu mp3 free download,   lagu gms terbaru 2017,   sungguh alangkah baiknya kidung jemaat,   gms lagu,   michelle alatas mp3 rohani,   michelle alatas mp3 rohani,   lagu gms worship,   mazmur 6 tanggal 26 mei 2019,   mazmur 6 tanggal 26 mei 2019,   mazmur 6 tanggal 26 mei 2019,   kj 473a,   satu didalam roh hu chord,   chord lagu gerejawi terpopuler,   ilustrasi rohani dr Masmur 102:2+3+13-23,   ilustrasi rohani dr Masmur 102:2+3+13-23,   ilustrasi rohani dr Masmur 102:2+3+13-23,   minggu 26 mei 2019 almanak hkbp,   tafsiran markus 3:13-18,   lagu untuk hari minggu 26 mei 2019 hkbp,   lagu penutup ibadah,   khotbah katolik minggu 26 mei 2019,   https://www.bing.com/search?q=materi renungan khotbah amsal 17 : 21,   doa persembahan singkat,   download MP3 full lagu rohani Kristen versi ibrani,   ende hkbp thl 26 mei 2019,   renungan imamat 25 1 13,   ende hkbp thl 26 mei 2019,   mazmur 102:,13-23,   lagu pujian dan penyembahan di 26 mei di gpdi,   lagu persembahan kolekte sekolah minggu,   lagu persembahan kolekte sekolah minggu,   not angka lagu anak sekolah minggu,   jamita psalmen 102: 2-3, 13-23,   mazmur 102 2-3,   lagu pentakosta lama dowloand,   lagu persrmbahan kristen,   download lagu rohani pentakosta,   cerita sekolah minggu yohanes 21:20-23,   renungan ayub 5:8-16,   download lagu kj pkj nkb,   homili injil Yohanes 15 : 18 - 21,   homili injil Yohanes 15 : 18 - 21,   lagu ucapan syukur,   Ppk 13 pujilah allah,   ilustrasi mazmur 102,   Yohanes 12 44,   ilustrasi mazmur 102,   khotbah psalmen 102: 2-3 ; 13-23,   lirik lagu rohani senja membayang,   khotbah ibadah keluarga 2017,   mada bsakti 236,   Lagu Rohani Gms terbaru,   when isee the blood donald lawrence,   kerinduanku datang padamu,   when isee the blood donald lawrence,   lirik lagu KITA MENABURKAN BIJI KEBENARAN,   khotbah lukas 10:25-37 gke,   khotbah 1 raja raja 19:1-18,   khotbah pengkhotbah 8:9-17,   khotbah masmur 145:14-21,   download boanerges album,   keluaran 3:1-14,   khotbah lukas 10:25-37 gke,   instrumen gita bakti 394,   when isee the blood donald lawrence,    download gita bakti 394,    download gita bakti 394,    download gita bakti 394,   gita bakti 394,   tafsiran markus 5:25-34,   gita bakti 394,   khotbah yohanes 21 1-14,   khotbah yohanes 21 1-14,   khotbah amsal 1:2-7,   lagu persembahan di remaga,   membangun jemaat gereja toraja tahun 2019 tanggal 19 mei 2019,   lagu persembahan,   lagu rohani instrumental,   buku agenda GPIB 2019,   buku agenda GPIB 2019,   when isee the blood donald lawrence,   dumaisi hutabarat rohani mp3,   berkat menjadi laknat,   lagu rohani kristiani protestan,   lagu rohani kristiani protestan,   ilustrasi mazmur 102,   lagu safaat,   lagu rohani kristiani protestan,   khotbah ezra 6 13 - 18,   lagu rohani kristiani protestan,   lagu pujian dan penyembahan di 26 mei di gpdi,   chord bapa ku datan,   lagu pujian dan penyembahan di 26 mei di gpdi,   lagu pujian dan penyembahan di 26 mei di gpdi,   contoh kotbah minggu 26 mei 2019,   pkj 289,   ezra 6:13-18,   khotbah lukas 10:25-37 gke,   jamita partangiangan hkbp pesalmen 102:2-3,13-23,   lagu rohani menyentuh hati,   ronhkasan khotbah mazmur102:2-3,13-23,   chord bapa ku datan,   lirik lagu rohani pengampunan,   chord bapa ku datan,   lagu rohani penyesalan,   lagu rohani penyesalan,   Renungan sgdk gpib 21 mei 2019,   lagu rohani penyesalan,   lagu rohani penyesalan,   chord bapa ku datan,   khotbah mazmur 102 2 3 13 23,   michelle alatas mp3 rohani,   nast pengantar persembahan,   nast pengantar persembahan,   nast pengantar persembahan,   Lagu lagu sekolah minggu GPDI,   ilustrasi jamita psalmen 102: 2-3,13-23,   Lagu sekolah GPDI,   bahan jamita pslmen: 102:2-3, 13-23,   Renungan harian gmit 20 mei-26 mei 2019,   epistel pslmen: 102:2-3, 13-23,