Save Page
Minggu, 13 Okt 2019
XVII DOB TRINITATIS
Khotbah : Mazmur 25:8-15
Epistel : Matius 21:28-32
MANGGOLUH BANI DALAN NI JAHOWA

Khotbah : Mazmur 25:8-15
25:8 TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 25:9 Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. 25:10 Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya. 25:11 Oleh karena nama-Mu, ya TUHAN, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. 25:12 Siapakah orang yang takut akan TUHAN? Kepadanya TUHAN menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 25:13 Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 25:14 TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka. 25:15 Mataku tetap terarah kepada TUHAN, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring.

Penjelasan:

* Kebaikan dan Belas Kasihan Ilahi (25:8-14)
Janji-janji Allah di sini dipadukan dengan doa-doa Daud. Ada banyak permohonan yang kita dapatkan dalam bagian awal mazmur ini, dan ada banyak juga yang akan kita dapatkan dalam bagian akhirnya. Dan di sini, di tengah-tengah mazmur ini, Daud merenungkan janji-janji itu, dan dengan iman yang hidup ia menyusu dari buah dada penghiburan ini dan dipuaskan olehnya. Sebab janji-janji Allah bukan hanya merupakan dasar terbaik bagi doa, yang memberi tahu kita apa yang harus kita doakan dan mendorong iman serta pengharapan kita di dalam doa, melainkan juga sudah merupakan jawaban langsung atas doa itu sendiri. Biarlah doa dipanjatkan sesuai dengan janji itu, maka barulah janji itu dapat dipahami sebagai jawaban atas doa tersebut. Dan kita harus percaya bahwa doa kita didengar, karena janji itu akan ditepati. Namun, di tengah-tengah janji-janji itu kita mendapati satu permohonan yang tampak diucapkan agak tiba-tiba, dan yang seharusnya ditindaklanjuti (ay. 7). Permohonan itu adalah, ampunilah kesalahanku (ay. 11). Namun, doa untuk meminta pengampunan dosa sekali-kali tidak pernah menyimpang dari pokok pembicaraan. Semua perbuatan kita sudah bercampur dengan dosa, dan oleh sebab itu doa minta ampun itu seharusnya juga dicampurkan dengan ibadah-ibadah kita. Ia menegaskan permohonan ini dengan berseru dua kali. Seruan yang pertama sangat biasa: "Oleh karena nama-Mu, ampunilah kesalahanku, karena Engkau telah menyatakan nama-Mu sebagai nama yang penuh rahmat dan berbelas kasihan, yang menghapus dosa pemberontakan demi kemuliaan-Mu, demi janji-Mu, dan demi kepunyaan-Mu" (Yes. 43:25). Tetapi seruan yang kedua sangat mengejutkan: "Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu, dan semakin besar kesalahan itu semakin besarlah belas kasihan ilahi akan dipermuliakan dalam mengampuninya." Adalah kemuliaan Allah yang Mahabesar untuk mengampuni dosa-dosa yang besar, untuk mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa (Kel. 34:7). "Besar kesalahan itu, dan oleh sebab itu aku akan binasa, binasa sampai selama-lamanya, jika belas kasihan yang tiada terbatas tidak turut campur untuk mengampuninya. Besar kesalahan itu, demikianlah aku melihatnya." Semakin kita melihat kekejian dalam dosa-dosa kita, semakin pantas kita mencari belas kasihan Allah. Ketika kita mengaku dosa, kita harus menegaskan betapa besarnya dosa kita itu. Marilah sekarang kita melihat janji-janji yang besar dan berharga yang kita miliki dalam ayat-ayat ini. Perhatikanlah,

    I. Siapa yang memiliki janji-janji ini, dan siapa yang dapat mengharapkan keuntungan darinya. Kita ini semua orang berdosa, jadi dapatkah kita berharap mendapatkan keuntungan dari janji-janji itu? Ya (ay. 8), Dia akan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, meskipun mereka sesat dan berdosa. Sebab Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan, untuk melakukannya, Ia mengajar orang-orang berdosa dan memanggil mereka untuk bertobat. Janji-janji ini berlaku pasti bagi orang-orang yang sekarang menjalankan firman Allah meskipun sebelumnya mereka berdosa dan tersesat. Mereka ini adalah,
        1. Orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya (ay. 10), yang mematuhi perintah-perintah-Nya sebagai peraturan bagi mereka, dan yang menggenggam janji-janji-Nya sebagai bagian mereka. Mereka menerima Allah sebagai Allah mereka dan hidup sesuai dengan keputusan itu. Mereka menyerahkan diri kepada-Nya sebagai umat-Nya dan hidup sesuai dengan keputusan itu. Meskipun karena kelemahan daging, mereka kadang-kadang melanggar perintah, namun, dengan pertobatan yang tulus setiap kali berbuat salah dan dengan iman yang tetap kepada Allah sebagai Allah mereka, mereka berpegang pada perjanjian itu dan tidak melanggarnya.
        2. Orang yang takut akan Dia (ay. 12, dan lagi ay. 14), yang hormat pada keagungan-Nya dan menyembah-Nya dengan penuh rasa hormat, yang berserah pada wewenang-Nya dan mematuhi-Nya dengan senang hati, yang ngeri akan murka-Nya dan takut melukai hati-Nya.
    II. Atas dasar apa janji-janji ini diberikan, dan dorongan apa yang harus kita bangun darinya. Inilah dua hal yang mengesahkan dan meneguhkan semua janji itu:
        1. Kesempurnaan sifat Allah. Kita menghargai janji itu berdasarkan sifat Dia yang membuatnya. Oleh sebab itu, kita dapat mengandalkan janji-janji Allah itu. Sebab TUHAN itu baik dan benar, maka Dia akan berlaku sebaik apa yang difirmankan-Nya. Dia begitu baik sehingga Dia tidak dapat menipu kita, begitu benar sehingga Dia tidak dapat melanggar janji-Nya. Setialah Dia yang telah berjanji, dan yang juga akan menepatinya. Dia telah berbaik hati untuk membuat janji itu, dan karena itu Dia akan benar dalam menepatinya.
        2. Kesesuaian antara segala perkataan dan perbuatan-Nya dengan kesempurnaan-kesempurnaan sifat-Nya (ay. 10): Segala jalan TUHAN (yang artinya, segala janji dan pemeliharaan-Nya) adalah kasih setia dan kebenaran. Jalan-jalan-Nya itu, sama seperti Dia sendiri, baik dan benar. Semua tindakan Allah terhadap umat-Nya dilakukan sesuai dengan kasih setia dari tujuan-tujuan-Nya dan kebenaran janji-janji-Nya. Semua yang diperbuat-Nya berasal dari kasih, kasih dalam perjanjian. Dalam kasih-Nya itu umat-Nya dapat melihat kasih setia-Nya ditunjukkan dan firman-Nya digenapi. Sungguh hati orang-orang benar akan puas dengan limpahnya atas hal ini, sehingga apa pun penderitaan-penderitaan yang mereka alami, segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran, dan semua itu akan tampak kelak ketika mereka sampai pada akhir perjalanan mereka.
    III. Apa janji-janji itu.
        1. Bahwa Allah akan mengajari dan menuntun mereka dalam melaksanakan kewajiban mereka. Hal ini paling ditekankan, karena ini merupakan jawaban bagi doa-doa Daud (ay. 4-5), "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan bawalah aku berjalan." Kita harus mengarahkan pikiran-pikiran kita dan bertindak dengan iman terutama atas janji-janji yang sesuai dengan perkara yang sedang kita hadapi.
            (1) Ia akan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mereka telah berdosa, karena itu perlu ditunjukkan jalan. Ketika mereka sadar bahwa mereka sesat, dan ingin ditunjukkan jalan, maka Dia akan mengajar mereka jalan pendamaian dengan Allah, jalan yang menuju damai hati nurani yang dasarnya teguh, dan jalan yang menuju pada kehidupan kekal. Dengan Injil-Nya, Dia membuat jalan ini diketahui semua orang, dan, dengan Roh-Nya, Dia membuka pengertian dan membimbing orang-orang berdosa yang bertobat, yang mencari-cari jalan itu. Iblis membutakan mata orang dan menuntut mereka ke neraka, tetapi Allah membuat mata orang terang, menjadikan segala sesuatu di depan mereka terang benderang, dan dengan demikian Dia menuntun mereka ke sorga.
            (2) Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Ia akan mengajar orang-orang yang rendah hati, yaitu orang-orang yang merasa rendah dalam pandangan mereka sendiri, yang tidak percaya pada diri mereka sendiri, yang ingin diajar, dan yang dengan jujur bertekad untuk mengikuti bimbingan ilahi. Berbicaralah, TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar. Mereka ini akan dibimbing-Nya menurut hukum, yakni menurut aturan firman yang tertulis. Dia akan membimbing mereka mengenai apa yang mereka harus kerjakan, yang berhubungan dengan dosa dan kewajiban, sehingga mereka dapat memelihara hati nurani mereka agar tetap bersih dari segala pelanggaran. Dan Dia akan melakukannya dengan bijaksana (begitu menurut sebagian orang), yaitu, Dia akan menyesuaikan tindakan-Nya dengan perkara mereka. Dia akan mengajar orang-orang berdosa dengan hikmat, kelembutan, dan belas kasihan, dan sesuai dengan apa yang mampu mereka tanggung. Dia akan mengajar mereka jalan-Nya. Semua orang baik pasti menjadikan jalan Allah sebagai jalan mereka, dan ingin diajar tentang jalan itu. Dan mereka yang melakukannya pasti akan diajar dan dibimbing di dalam jalan itu.
            (3) Kepada orang yang takut akan TUHAN, Dia akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, entah di jalan yang akan dipilih oleh Allah atau yang akan dipilih oleh orang baik itu sendiri. Semuanya sama saja, sebab orang yang takut akan Tuhan pasti memilih hal-hal yang berkenan kepada-Nya. Jika kita memilih jalan yang benar, maka Dia yang mengarahkan pilihan kita akan membimbing langkah-langkah kita, dan akan menuntun kita dalam menjalani jalan yang benar itu. Jika kita memilih dengan bijak, maka Allah akan memberi kita anugerah untuk berjalan dengan bijak.
        2. Bahwa Allah akan membuat mereka berbahagia (ay. 13): Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, akan berdiam dalam kebaikan (menurut keterangan tambahan). Siapa berserah diri dalam rasa takut akan Tuhan, dan memberi diri untuk diajar oleh Allah, dia pasti akan berbahagia, kecuali dia sendiri berbuat salah. Jiwa yang dikuduskan oleh anugerah Allah, dan terlebih lagi yang dihibur oleh damai sejahtera Allah, menetap dalam kebahagiaan. Bahkan ketika tubuh sakit dan terbaring dalam penderitaan, jiwa dapat menetap dalam kebahagiaan di dalam Allah, dapat kembali kepada-Nya, dan beristirahat di dalam Dia. Ada banyak kejadian membuat kita tidak berbahagia, namun ada cukup banyak hal dalam kovenan anugerah yang juga dapat mengimbangi semuanya itu dan membuat kita berbahagia.
        3. Bahwa Dia akan memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka segala yang baik sebanyak yang ada di dunia ini: anak cucunya akan mewarisi bumi. Hal yang harus kita pedulikan berikutnya setelah jiwa kita adalah keturunan kita, dan Allah menyimpan berkat bagi keturunan orang-orang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi, akan memiliki isinya dan mendapatkan penghiburan darinya, dan keadaan anak cucu mereka akan menjadi lebih baik saat mereka telah tiada, oleh karena doa-doa mereka itu.
        4. Bahwa Allah akan mengijinkan mereka ke dalam persekutuan yang rahasia dengan diri-Nya sendiri (ay. 14): TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia(kjv: rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia – pen.). Mereka memahami firman-Nya, sebab, barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah suatu ajaran berasal dari Allah atau bukan (Yoh. 7:17). Siapa menerima kebenaran karena rasa cinta kepadanya, dan mengalami kuasanya, dialah yang paling memahami rahasia-rahasianya. Mereka mengetahui dengan lebih baik daripada orang lain arti dari pemeliharaan-Nya dan apa yang sedang diperbuat Allah terhadap mereka. Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak Kulakukan ini? (Kej. 18:17). Dia tidak menyebut mereka hamba, melainkan sahabat, seperti Dia menyebut Abraham. Dari pengalaman, mereka mengetahui berkat-berkat perjanjian dan kegembiraan persekutuan yang dimiliki jiwa-jiwa yang penuh rahmat dengan Bapa dan dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Kehormatan ini dimiliki oleh semua orang kudus-Nya.


Epistel : Matius 21:28-32
Perumpamaan tentang dua orang anak
21:28 "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini: Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata: Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. 21:29 Jawab anak itu: Baik, bapa. Tetapi ia tidak pergi. 21:30 Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab: Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. 21:31 Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka: "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah. 21:32 Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

Penjelasan:

* Mat 21:28-32 - aku tidak mau // pergi juga, // pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, // Anak // aku pergi // tidak pergi, // Kerajaan Allah // Jalan Kebenaran
Perumpamaan Tentang Dua Orang Anak. Hanya Matius yang mencatat tiga perumpamaan (bdg. Mrk. 12:1, "dalam perumpamaan" ) yang diucapkan pada kesempatan ini, selaku tanggapan terhadap pejabat Sanhedrin yang mempersoalkan kekuasaan Yesus. Perumpamaan Tentang Dua Orang Anak ini ditafsirkan oleh Yesus sebagai melukiskan tanggapan bertentangan dari golongan yang tersisih secara religius dan para pemimpin mereka terhadap pelayanan Yohanes, yang merupakan persiapan bagi pelayanan Yesus sendiri. Anak laki-laki (sesungguhnya, anak) yang semula mengatakan aku tidak mau tetapi kemudian menyesal (bertobat) dan pergi juga, melukiskan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, golongan tersisih secara religius yang akhirnya menerima amanat Yohanes. Banyak di antara mereka menjadi pengikut Yesus (Luk. 5:35). Anak yang mengatakan aku pergi tetapi tidak pergi, melukiskan para pemimpin agama yang semula memberikan semacam persetujuan secara angkuh kepada Yohanes (Yoh. 5:35), tetapi tidak pernah ikut dengan sungguh-sungguh (Luk. 7:29, 30). Jadi, para pemungut cukai dan perempuan sundal itu, dengan menanggapi Yohanes, menunjukkan bahwa mereka siap untuk Kerajaan Allah Mesianis. Jalan Kebenaran (II Ptr. 2:21) melukiskan pemberitaan Yohanes (bdg. 22:16, "jalan Allah") yang dikaitkan dengan Nuh (II Ptr. 2:5), dan mungkin merupakan isi pemberitaan Yohanes, bukan perilaku pribadinya.
German Christian Songs
Latest Christian Song

NEXT:
Minggu, 20 Okt 2019 - Khotbah: Yohanes 4:21-26 - Epistel : Yesaya 2:2-5 - XVIII DOB TRINITATIS

PREV:
Minggu, 06 Okt 2019 - Khotbah : Kisah Para Rasul 20:21-31 Epistel : Pengkhotbah 3:1-14 - XVI DOB TRINITATIS
BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Hari ini, 23 Oktober - Matius 23-25


23 Oktober - Yohanes 7:1-13, 1 Petrus 4:12-19, Kidung 7, Ratapan 2

Arsip Khotbah Gereja Gereja Anggota UEM 2019..

Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392
Daftar Resmi Susunan Kabinet Jokowi Jilid II
Klik DisiniLatest Christian Song


Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , LIRIK LAGU ROHANI SUNDA, Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
TATA IBADAH HARI DOA SEDUNIA 2019 - hari Reformasi, Kamis, 31 Oktober 2019
MARILAH SEGALA SESUATU TELAH TERSEDIA - Lukas 14:15-24
Link VIDEO Pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-9 PELKAT PKLU GPIB Minggu, 13 Oktober 2019

Tata Ibadah Syukur HUT ke-9 PKLU GPIB - Minggu, 13 Oktober 2019
1-JUKLAK HUT KE-9 PKLU GPIB, 2-PESAN MS GPIB HUT ke-9 PKLU, 3-SURAT PENGANTAR TATA IBADAH HUT PKLU KE-9, 4-TAIB HUT 9 PKLU
New Submit
Sabtu, 07 April 2018
He Who Would Valiant Be Hymn

Selasa, 16 Februari 2016
26 Old Timeless Gospel Hymns Classics

Rabu, 20 Maret 2019
Sing - Ellie Holcomb

Minggu, 20 Oktober 2019
Joy To The World - David Crowder

Minggu, 20 Oktober 2019
The First Noel - Third Day

Minggu, 20 Oktober 2019
Away in a Manger - Casting Crowns

Minggu, 20 Oktober 2019
Come and Worship - Bebo Norman

Minggu, 20 Oktober 2019
O Come O Come Emmanuel - Casting Crowns

Minggu, 20 Oktober 2019
Hallelujah (Light Has Come) - BarlowGirl

Minggu, 20 Oktober 2019
Hark The Herald Angels Sing - Matt Maher

Minggu, 20 Oktober 2019
O Come All Ye Faithful - Casting Crowns

Minggu, 20 Oktober 2019
Let Us Adore - Hillsong Worship

Jumat, 18 Oktober 2019
Wanted - Danny Gokey

Rabu, 16 Oktober 2019
Oh The Glory of His Presence - Terry MacAlmon

Rabu, 16 Oktober 2019
No Longer Slaves - Jonathan David & Melissa Helser

Rabu, 16 Oktober 2019
In Jesus' Name - Darlene Zschech

Rabu, 16 Oktober 2019
Breakthrough - Red Rocks Worship

Rabu, 16 Oktober 2019
Breathe - Hillsong Worship

Rabu, 16 Oktober 2019
Love Won't Give Up - Elevation Worship

Rabu, 16 Oktober 2019
Here in the Presence - Elevation Worship

video lagu rohani kristen, lagu gereja 2019, lagu rohani kristen 2019, lagu lagu rohani kristen terbaru, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,khotbah matius 7 ayat 15 sampai 23,   renungan zefanya 3:9-20,   renungan zefanya 3:9-20,   renungan zefanya 3:9-20,   tata ibadah hkbp 13 oktober 2019,   lagu persembahan,   Lagu Rohani GitaBakti,   Lagu Rohani GitaBakti,   lagu kristen persembahan,   khotbah untuk pemuda dan remaja Ulangan 7 : 12-14,   lagu KJ penutup,   khotbah untuk pemuda dan remaja Ulangan 7 : 12-14,   kunci gitar yesus nampi nu dosa,   pujian Pkj 35 Suci.suci.suci,   kalender liturgi,   kalender liturgi,   khotbah untuk pemuda dan remaja Ulangan 7 : 12-14,   khotbah untuk pemuda dan remaja Ulangan 7 : 12-14,   kotbah gpib galilea minggu 20 oktober 2019 ,   ayat untuk persembahan,   Rngn 1 kor 4:6-21,   Rngn 1 kor 4:6-21,   kalender.katolik bln oktober .2019,   free mp3 pujiam kristen,   free mp3 pujiam kristen,   renungan yoel 2 28,   download sound of praise - janjiMu Ya dan Amin,   khotbah : Tdk Ada Yg Mustahil Bagi Orang Percaya,   eksposisi zefanya 3:9-20 stemi,   ayat persembahan,   tak usah ku takut renna,   bahan diskusi zefanya 3:9-20,   contoh renungan kejadian 2:21-24 dan ilustrasinya,   epistel minggu 27 oktober 2019,   tampilan nats Amsal 22:8-12,   renungan wahyu 7 13-17,   Renungan Wahyu 7:13-18,   lagu gms,   renungan yosua 2:1-7,   lirik lagu di tengah kesukaran,   partitur satb kidung jemaat,   kunci gitar bila ku ingat cinta Tuhanku,   khotbah dalam matius 10¦1-4,   download lagu rohani kristen mp3 gratis,   kj 384,   kj 384,   gita bakti 47 note,   CONTOH BPJ GKII JEMAAT INDUK DI INDONESIA,   teks lagu puji syukur no 320,   ilustrasi khotbah amsal 22:8-12,   rancangan khotbah amsal 22:8-12,   kalender liturgi oktober 2019,   kalender liturgi oktober 2019,   lagu rohani untuk persembahan ,   lagu penu5up ibadah ,   khotbah amsal 22 : 8-12,   doa persembahan di partangiangan,   chord gitar bri padanya segnap hatimu,   lagu doa gereja singkat,   lagu doa gereja singkat,   lagu dan gerakan anak sekolah minggu umur 3-6 tahun,   gke tata ibadah,   Lagu rohani kuduslah tuhan yg terbaru,   Renungan Wahyu 7:13-18,   lyrics lagu yesus mulia,   lyrics lagu yesus mulia,   kotbah gpib galilea minggu 20 oktober 2019 ,   khotbah Ulangan 7 : 12-14,   khotbah zefanya 3 9 - 20,   renungan ibadah pemuda zefanya 3:9-20,   renungan ibadah pemuda zefanya 3:9-20,   ny rohani 94,   lagu natal ceria,   lagu kidung ceria,   Lagu kur gereja tiberias,   Sabda bina umat 17 Oktober 2019 ,   khotbah amsal 22:8-12,   khotbah amsal 22:8-12,   kalender liturgi katolik 2019,   lagu persembahan,   renungan hagai 1; 12-14,   kalender liturgi katolik 2019,   hagai 1:12-14,   hagai 1:12-14,   kunci lagu senja mulai terbenam lagu rohani,   lagu penutup ibadah,   lagu penutup ibadah,   jamita 1 korintus 6 1-8,   khotbah kristiani kitab 2 timotius 3 : 10 -17,   renungan Melayani Tuhan seumur hidup,   Ambilan minggu bapa gkps 3september 2019 gkps,   khotbah Ulangan 7 : 12-14,   pelita hidup lukas 17:11-19 khotbah,   pelita hidup khotbah lukas 17:11-19,   pelita hidup khotbah lukas 17:11-19,   tafsiran amsal 22 8 12,   renungan zefanya 3:1-20,   renungan umat tuhan menjadi kenamaan dan pujian menurut zefanya 3:9-20,   patitur mazmur 150,   makna lagu burung pipit yang kecil,   Sabda bina pemuda gpib bulan oktober,   sabda bina umat gpib 21 oktober 2019,   khotbah yosua 23:1-28,   khotbah yosua 23:1-28,   rancangan khotbah poda 22:8-12,   rancangan khotbah poda 22:8-12,   lirik tabur tabur mari menabur,   Oneway terbang. Mp3,   renungan matius 12:33,   contoh ilustrasi dari pembacaan kitab Yoel 1:13-20,   chord gitar kidung ceria 265,   chord gitar kidung ceria 265,   chord gitar kidung ceria 265,   yesus nampi nu dosa loril,   Kidung kabungahan no 45 yesus nampi nu dosa lirik,   Kidung kabungahan no 45 yesus nampi nu dosa,   kotbah gpib galilea minggu 20 oktober 2019 ,   lagu yang cocok untik persembahn,   renungan amsal 22:8-12,   kalender liturgi 2019,   Amsal 22; 8-22,   lagu-gereja.com,   renungan dari amsal 22 ,8;12,   khotbah dari amsal 22;8-12,   Penafsiran 1 yoh 4 ; 1 - 6,   dia girangkanku mp3,   download lagu kumasuki gerbangnya mp3 frankie,   download lagu kumasuki gerbangnya,   Sabda bina umat 17 Oktober 2019 ,   LAGU ROHANI PERSEMBAHAN,   lagu gereja baru,   lagu pernikahan dari kj atau nkb,   kotbah amsal 22:8-12,   katekisasi 22,   pembacaan Alkitab GMIM 20 oktober 2019,   slide ezra 4:1-16,   lirik lagu rohani hanya dekat allahku,   almanak HKI,   hari hari besar dalam kalender gerejawi gki,   alkitab johanes 4:21-26,   alkitab johanes 4:21-26,   isi nats johanes 4:21-26,   johanes 4:21-26,   lagu memberi persembahan,   jamita Johannes 4:21-26,   khotbah ibadah GMIT minggu 29 september 2019,   lagu rohani sebelum doa syafaat,   khotbah bilangan 22,   rohani 16,   lagu mazmur 121,   Jamita johanes 4:21-26,   download 40 lagu rohani kristen paling menyentuh hati saat teduh,   warna liturgii 20 oktober 2019,   khotbah tentang 2 timotius 3:14-4:5,   penilik jemaat dan kewajibannya,   doa berkat,   menjadi kenamaan di bumi,   menjadi kenamaan di bumi,   khotbah minggu,20 oktober 2019,   lirik lagu rohani badai prahara,   khotbah johannes 4,21_26,   lirik lagu rohani badai prahara,   lirik lagu rohani badai prahara,   renungan yohanes 4 : 21 - 26,   khotbah bilangan 22,   khotbah bilangan 22,   lagu rohani gita bakti bila ku seorang diri,   Ilustrasi khotbah yohanes 4:21-26,   kumpulan lagu pujian penutup ibadah,   Renungan Wahyu 7:13-17,   you tube karaoke lagu rohani ikut dikau saja tuhan,