SPSS:


SPSS 1 Wielbij Mocarza i Króla wszechświata (F)

SPSS 2 Panie, ożyw nas Swą mocą (Es)

SPSS 3 Jezu drogi (G)

SPSS 4 Przyszliśmy tu (D)

SPSS 5 O jak błogie jest to miejsce (D)

SPSS 6 Bóg jest między nami (G)

SPSS 7 Drzwi, otwórzcie swe podwoje (As)

SPSS 8 Stań pośród nas (F)

SPSS 9 Zbliż się ku nam (Es)

SPSS 10 O jak jest miłe miejsce święte (F)

SPSS 100 Witaj dniu radości (B)

SPSS 101 Jezu Chryste, Panie chwał (G)

SPSS 11 Jakże to miła chwila (G)

SPSS 12 Pójdźmy, śpiewajmy (A)

SPSS 13 Patrz na nasze zgromadzenie (As)

SPSS 14 Chwalmy Pana (F)

SPSS 15 Pójdźmy przed święty tron (G)

SPSS 16 Wielki Bóg (Es)

SPSS 17 Gdy spoglądam na ten świat... (B)

SPSS 18 Daj Panu cześć (Es)

SPSS 19 Czego chcesz od nas, Panie? (D)

SPSS 20 Duszo moja (B)

SPSS 21 Dziękujmy Bogu (E)

SPSS 22 Boże wielki (F)

SPSS 23 W Syjonie Pan króluje (D)

SPSS 24 Bóg jest miłością (Es)

SPSS 25 Przedwieczny Boże (F)

SPSS 26 Święty nieba Pan (Es)

SPSS 27 Wielkiemu Bogu (F)

SPSS 28 Cześć dla Stwórcy (F)

SPSS 29 Alleluja (G)

SPSS 30 Pan dobry jest (B)

SPSS 31 Daj chwałę Panu (Es)

SPSS 32 Święty, Święty, Święty (D)

SPSS 33 Wielbiąc Boga, Króla chwał (D)

SPSS 34 Czyż tron Twój, Panie (c)

SPSS 35 Gdybym języków miał tysiące (F)

SPSS 36 Ojcze, dziękuję (C)

SPSS 37 Dzięki składam Ci, Boże (C)

SPSS 38 Kocham Twój, Boże, dom (g)

SPSS 39 Pochwalny psalm (Es)

SPSS 40 Panie zbawienia (Des)

SPSS 41 Panie Wszechmocny (F)

SPSS 42 Gdy zacznę zastanawiać się (G)

SPSS 43 Wszechmocny Panie (As)

SPSS 44 Wszechmocny Boże (Es)

SPSS 45 Najwyższemu cześć (F)

SPSS 46 Stworzenie Boga czci (Es)

SPSS 47 Chwalcie Pana (C)

SPSS 48 Bóg władcą (F)

SPSS 49 Przed Tobą, Panie (D)

PSS 85 Nie porzucimy Biblii (B)

SPSS 50 Wszechwładny Stwórco (a)

SPSS 51 Boże Wszechmocny (D)

SPSS 52 Wzleć duchu mój (C)

SPSS 53 Królowi wznieś pieśń (G)

SPSS 54 Boże na niebie (Es)

SPSS 55 Boże, Stwórco mój (D)

SPSS 56 Radujcie się święci (F)

SPSS 57 Przyjm, Boże, cześć (F)

SPSS 58 Wielbijmy Boga (F)

SPSS 59 Ojcze Niebieski (d)

SPSS 60 Święty jest nasz Bóg (Es)

SPSS 61 Święty jest nasz Pan (Es)

SPSS 62 O Duchu Boży (C)

SPSS 63 Duchu łaski (Des)

SPSS 64 Święty Duch (Des)

SPSS 65 Boże, Duchu Święty (Es)

SPSS 66 Duchu Święty, Niepojęty (C)

SPSS 67 Jak szuka jeleń (D)

SPSS 68 Daj Swego Ducha (As)

SPSS 69 Dopóki jesteś (As)

SPSS 70 Słyszę, że Twym Duchem krzepisz (G)

SPSS 71 Przybywaj Duchu Boży (As)

SPSS 72 Światło prawdy (G)

SPSS 73 Duchu Święty (As)

SPSS 74 Ojcze, Ducha ześlij nam (Es)

SPSS 75 Duchu Święty, Ty nas wiedź (G)

SPSS 76 Przy wodzie życia (Es)

SPSS 77 Badaj swą Biblię (F)

SPSS 78 Słowo Boże doskonałe (Es)

SPSS 79 Prawda o BibIii (G)

SPSS 80 O Panie, wieczne Słowo Twe (F)

SPSS 81 Znam przeczysty i wspaniały zdrój (G)

SPSS 82 O Słowo prawdy (F)

SPSS 83 Święte, drogie Boże Słowo (G)

SPSS 84 Przybywajcie z wszystkich stron (D)

SPSS 86 Zawsze czytać muszę (Es)

SPSS 87 Ty, księgo Boża, światło ślesz (B)

SPSS 88 Pomnij, jak w przeszłości (B)

SPSS 89 Bóg zakon Swój dał (As)

SPSS 90 Ty, Boże, możesz mi rozkazać (F)

SPSS 91 O Boże, otwórz serce me (B)

SPSS 92 Pański dniu, ach, witaj (C)

SPSS 93 Sobotni dzień (Es)

SPSS 94 Pański dzień (B)

SPSS 95 Znak stworzenia (F)

SPSS 96 O, święty, sobotni dniu (Es)

SPSS 97 Jak błogo i mile jest nam (G)

SPSS 98 Poranek dnia Pańskiego (Des)

SPSS 99 Przy mej pracy (As)

SPSS 100 Witaj dniu radości (B)

SPSS 101 Jezu Chryste, Panie chwał (G)

SPSS 102 Święty dniu Pański (As)

SPSS 103 W dzień Twój sobotni (B)

SPSS 104 O, zostaw troski (e)

SPSS 105 Niech strumienie płyną (F)

SPSS 106 Włóż na siebie zbroję (As)

SPSS 107 Sobotni pokój (F)

SPSS 108 Przybądź do nas, drogi Panie (C)

SPSS 109 O dniu nabożnych pień (F)

SPSS 110 Święty ranek (G)

SPSS 111 Radośnie uśmiecha się niebo (Es)

SPSS 112 Moje serce dziś raduje się (D)

SPSS 113 Bóg Stwórca niebios (G)

SPSS 114 Zaśpiewajmy nową pieśń (F)

SPSS 115 Po tygodniu ciężkiej pracy (G)

SPSS 116 Dzień pełen łask i szczęścia (Es)

SPSS 117 Święty dniu (F)

SPSS 118 Drogie miejsca (A)

SPSS 119 Cały długi tydzień (F)

SPSS 120 Racz dziś nam błogosławić (Es)

SPSS 121 Sobotni czas radości (F)

SPSS 122 Sobotni wieczór (F)

SPSS 123 Wielki Boże wiekuisty (G)

SPSS 124 Ustąpcie ziemskie troski (F)

SPSS 125 Z bojaźnią i czcią (As)

SPSS 126 Jak szybko minął dzień sabatu (D)

SPSS 127 O Boże, Tyś chwałą mą (Es)

SPSS 128 Bogu niech będzie chwała (B) (Rzym. 16,27)

SPSS 129 Rozpuść nas, Panie (C)

SPSS 130 Prowadź mnie (Es)

SPSS 131 Błogo nam (As)

SPSS 132 O Panie, Jezu miły (Es)

SPSS 133 Niech wszyscy bieżą (G)

SPSS 134 Chwała Bogu (F)

SPSS 135 Raduj się, ziemio (C)

SPSS 136 Królu ziemi, nieba Panie (F)

SPSS 137 Jak mam powitać Ciebie (C)

SPSS 138 Gloria (F)

SPSS 139 Cicha noc (B)

SPSS 140 Szukajcie Króla chwał (e)

SPSS 141 Miasteczko małe (F)

SPSS 142 Daleko w stajence (F)

SPSS 143 Król się rodzi (G)

SPSS 144 Otwórzcie się podwoje bram (C)

SPSS 145 Wśród morskich fal (D)

SPSS 146 Opowiedz mi o Jezusie (D)

SPSS 147 Rozkwitła róża biała (F)

SPSS 148 Mistrzu, wichura szaleje (C)

SPSS 149 Ptaszki mają swoje gniazda (D)

SPSS 150 O, Galileo z dawnych lat (Es)

SPSS 151 O głowo poraniona (a)

SPSS 152 Stary krzyż (As)

SPSS 153 Przelałem Swoją krew (C)

SPSS 154 Cudowny krzyż (D)

SPSS 155 Spójrz na Golgoty wzgórze (Es)

SPSS 156 Twą własnością chcę być, Panie (B)

SPSS 157 Na Golgotę, duszo, śpiesz (C)

SPSS 158 Chrystus Pan opuścił niebo (B)

SPSS 159 Jezus zmartwychwstał (C)

SPSS 160 Porzucił grobu cień (B)

SPSS 161 Do nieba wszedłeś, Chryste (g)

SPSS 162 Ja wiem, że Zbawca żyje (Des)

SPSS 163 Zmartwychpowstał nasz Pan (C)

SPSS 164 Radosna pieśń (Des)

SPSS 165 Zbawicielu, Tyś za mnie zmarł (B)

SPSS 166 Z głębokiej nędzy wołam (G)

SPSS 167 Patrz, jak twój Zbawca prosi (G)

SPSS 168 O Jezu, przyjmij od nas cześć (F)

SPSS 169 Gdy nas niebios Sędzia zważy (F)

SPSS 170 Tam w przybytku chwały (Des)

SPSS 171 Niewinny Baranku Boży (Es)

SPSS 172 Już zaczął się sąd (Des)

SPSS 173 Pomyśl tylko, droga duszo (B)

SPSS 174 Mój Zbawca woła (Es)

SPSS 176 Zbawienia drogę Jezus otworzył (B)

SPSS 177 Wkrótce się czas łaski skończy (Es)

SPSS 178 Zbudźcie się! (C)

SPSS 179 Łaski strumienie (C)

SPSS 180 Wesel się córko syjońska (G)

SPSS 181 Dziedzicu niebios (B)

SPSS 182 Nasz Pan przychodzi (F)

SPSS 183 Tuż u drzwi (F)

SPSS 184 Przyjdzie Pan! (B)

SPSS 185 Trąbcie wokoło (A)

SPSS 186 Wkrótce przyjdzie nasz Zbawca

SPSS 187 Przyjdzie znowu Pan (C)

SPSS 188 Znaki prorocze (C)

SPSS 189 Powstańcie chrześcijanie (As)

SPSS 190 Szybko mija życia czas (Es)

SPSS 191 Być może nad ranem (C)

SPSS 192 Kiedyż ujrzę Pana (e)

SPSS 193 Przyjdź w blasku chwały (B)

SPSS 194 Wkrótce nasz Pan przyjdzie (B)

SPSS 195 Przychodzi do nas Bóg (A)

SPSS 196 Miej odwagę, stadko małe (C)

SPSS 197 Wspaniały dzień (F)

SPSS 198 Pan przyjdzie wnet! (As)

SPSS 199 Hymn uwielbienia (C)

SPSS 200 Patrz, nadchodzi Zbawca (D)

SPSS 201 Synu Boży (Es)

SPSS 202 Ocknijcie się uśpieni (D)

SPSS 203 Pan przychodzi! (As)

SPSS 204 Pełen szczęścia dzień (G)

SPSS 205 Dzień radości (B)

SPSS 206 Gdy głos trąby się odezwie (C)

SPSS 207 Tu na ziemi mam mieszkanie (As)

SPSS 208 Zabrzmi głos anielskiej trąby (G)

SPSS 209 Czeka nas wiecznej radości kraj (G)

SPSS 210 Czytywałem o mieście Salemie (B)

SPSS 211 Ujrzysz Pana (D)

SPSS 212 Nadchodzi dzień (As)

SPSS 213 Pan zabierze nas (Es)

SPSS 214 Wkrótce, wkrótce już (Es)

SPSS 215 Obietnicę nam Jezus dał (G)

SPSS 216 Królu niebios (C)

SPSS 217 Ujrzę Króla chwał (As)

SPSS 218 Pan króluje (D)

SPSS 219 Zwróć swój wzrok (F)

SPSS 220 Czy masz miejsce dla Jezusa? (F)

SPSS 221 Człowieku, przyjdź (As)

SPSS 222 Zrób rachunek swój (G)

SPSS 223 Gdybyś znał Jezusa (Es)

SPSS 224 Bóg kocha nas (C)

SPSS 225 Dziś otwórz serca swego drzwi (Es)

SPSS 226 Chodzi i szuka (As)

SPSS 227 Przyjdź do Jezusa (B)

SPSS 228 Wodzem Chrystus Pan (G)

SPSS 229 Czy znasz zbawienny strumień? (a)

SPSS 230 Już pora, bracie (Des)

SPSS 231 Do Zbawcy śpieszmy (C)

SPSS 232 O, jest moc w świętej krwi! (As)

SPSS 233 O, wróć! (G)

SPSS 234 Ostatni zew (a)

SPSS 235 Za ciebiem stoczył bój (As)

SPSS 236 O Słowo najpiękniejsze (D)

SPSS 237 Prócz lišci - nic! (Es)

SPSS 238 Błogo w tym życiu (As)

SPSS 239 Spojrzyj na Jezusa (As)

SPSS 240 Pan czeka u drzwi (F)

SPSS 241 Jezus, Lekarz nad lekarzy (Es)

SPSS 242 On cię zbawi (As)

SPSS 243 Idź, łzy otrzyj krwawe (B)

SPSS 244 O, ugnij mnie (Es)

SPSS 245 Baranku Boży, pomóż mi! (Es)

SPSS 246 O, pokutujmy (As)

SPSS 247 Syn marnotrawny (C)

SPSS 248 Tu serce me! (B)

SPSS 249 Blisko zbawienia (G)

SPSS 250 Skało wieczna (B)

SPSS 251 Panie, zsyłasz łaski deszcze (G)

SPSS 252 W Tobie szukam ukojenia (Es)

SPSS 253 Nie omijaj mnie, o Zbawco (G)

SPSS 254 Pod krzyżem (e)

SPSS 255 Spójrz na krzyż (F)

SPSS 256 Przyjdź, o mój Zbawco (C)

SPSS 257 Słyszałem Zbawcy głos (D)

SPSS 258 Jest życie w spojrzeniu na krzyż (Es)

SPSS 259 Czemu wciąż czekasz? (A)

SPSS 260 O Jezu, Stróżu duszy (Es)

SPSS 261 Nic nas nie zmoże (As)

SPSS 262 Bo On żyje! (As)

SPSS 262 Bo On żyje! (As)

SPSS 263 Chrystus stoi u serca drzwi (Es)

SPSS 263 Chrystus stoi u serca drzwi (Es)

SPSS 264 Kiedy żyłem w grzechach (B)

SPSS 265 Przy Tobie, Jezu (F)

SPSS 266 Drogi Jezu (Des)

SPSS 268 Gdybym Cię nie miał (As)

SPSS 269 O Panie, na Twój głos (Des)

SPSS 270 Bóg świat umiłował (F)

SPSS 271 Jedność w Chrystusie (Es)

SPSS 272 Gdym nędzny i pełen grzechów (G)

SPSS 273 W mym sercu miłość lśni (G)

SPSS 274 Jak błogo zbawionym być (C)

SPSS 275 Jak cudownie blask słońca się lśni (B)

SPSS 276 Wysławiajmy Zbawiciela (Es)

SPSS 277 Cudowna łaska (F)

SPSS 278 Dobry Zbawca (Es)

SPSS 279 Co mam uczynić dla Zbawcy? (F)

SPSS 280 Zaśpiewajmy pochwalny hymn (G)

SPSS 281 Cóżbym miał bez Ciebie, Jezu mój? (As)

SPSS 282 Znam miłość Jezusa (B)

SPSS 283 U nóg Jezusa (As)

SPSS 284 Gdy Zbawiciel wszedł w serce me (As)

SPSS 285 Tylko Ty, Jezu (Es)

SPSS 286 Mam piosenkę (As)

SPSS 287 Jezus grzechy me zmył (C)

SPSS 288 Nie, ja nie lękam się (B)

SPSS 289 Kocha mnie Pan (C)

SPSS 290 O, Synu Boży (G)

SPSS 291 Cudowny Zbawiciel

SPSS 292 Chcę śpiewać o miłości (As)

SPSS 293 W kroplach deszczu (D)

SPSS 294 Mówić będę stale (G)

SPSS 295 Kocham Cię, Jezu (F)

SPSS 296 To był wspaniały cud (G)

SPSS 297 Zbawiciel, nasz Pan (B)

SPSS 298 Umrzeć z Jezusem (F)

SPSS 299 On mnie kocha (As)

SPSS 300 Nic, tylko śpiewać (B)

SPSS 301 Poranna Gwiazdo (D)

SPSS 302 Cudowne imię (F)

SPSS 303 Droga, prawda, życie (F)

SPSS 304 W Jezusie moja radość (F)

SPSS 305 Nie znam drogi swej (Es)

SPSS 306 Bez Niego (Es)

SPSS 307 Chcę kochać Ciebie (Es)

SPSS 308 On szczęściem mym (G)

SPSS 309 Piękno Jezusa (D)

SPSS 310 Czy znasz to imię? (G)

SPSS 311 Tylko Tobie ufam, Panie Jezu (Des)

SPSS 312 Kocham Zbawcę (As)

SPSS 313 O miłości, Boski darze (F)

SPSS 314 Jak słodko imię Jezus brzmi (A)

SPSS 315 Uwielbiam miłość (C)

SPSS 316 O, błoga pewność (D)

SPSS 317 Znam imię nad imiona (As)

SPSS 318 Najdroższy Jezu (F)

SPSS 319 Światło słońca się rozlewa (G)

SPSS 320 Jak brzmi pięknie imię Jezus (As)

SPSS 321 Panie, wiesz, że ja Cię kocham (Des)

SPSS 322 Tobie śpiewa serce me (C)

SPSS 323 Jezu, ma radości (c)

SPSS 324 Pieśń dziękczynienia brzmi (D)

SPSS 325 Potrzebuję Cię (As)

SPSS 326 Cóż bym miał bez Ciebie? (B)

SPSS 327 Płynie hymn wdzięczności (As)

SPSS 328 O Miłości! (B)

SPSS 329 Serce Zbawiciela (F)

SPSS 330 Chcę blisko być z mym Jezusem (B)

SPSS 331 Pod skrzydłem Twym (C)

SPSS 332 Być, jak Jezus (G)

SPSS 333 Nie mogę pojąć (B)

SPSS 334 Chcę z Tobą chodzić (G)

SPSS 335 Bóg warownym grodem (C)

SPSS 336 Pod Twą obronę (C)

SPSS 337 Z drogim Zbawicielem (Es)

SPSS 338 Co złożę Zbawicielowi? (As)

SPSS 339 Jezu, prowadź mnie (D)

SPSS 340 Gdy przykry jest życia znój (B)

SPSS 341 W objęcia Jezusowe (F)

SPSS 342 Naucz nas (Es)

SPSS 343 Zbawco, wiedź owieczki Swoje (Es)

SPSS 344 Kto los złożył w ręce Boga (C)

SPSS 345 Zbawco, prowadź mnie (F)

SPSS 346 Moja ufność (As)

SPSS 347 Gdy się życia burze srożą (F)

SPSS 348 Błogosławieni (As)

SPSS 349 Pan nie sprawi mi zawodu! (C)

SPSS 350 Za rękę bierz mnie, Panie (D)

SPSS 351 O nie! Nikt z ludzi nie zdoła (e)

SPSS 352 Do Ciebie, Boże mój (F)

SPSS 353 Czy twój Zbawca może zaufać ci? (G)

SPSS 354 Gdy cię mocno krzyż przygniata (D)

SPSS 355 O drogi Panie (Es)

SPSS 356 Pan wiedzie mnie (C)

SPSS 358 W ślad za Tobą, Zbawicielu (As)

SPSS 359 Gdy pokój niebieski Bóg wlał (C)

SPSS 360 Chcę bliżej Ciebie być (F)

SPSS 361 Wszystko Tobie dziś oddaję (D)

SPSS 362 Zaufaj Panu (G)

SPSS 363 W świętej ciszy (e)

SPSS 364 Twoim być, o Zbawco (G)

SPSS 365 Codziennie rano (F)

SPSS 366 Chcemy, o Chryste, być Twoi (D)

SPSS 367 Głębiej i głębiej (B)

SPSS 368 Chodzić wciąż z Panem (Es)

SPSS 369 Masz dwie drogi do wyboru (B)

SPSS 370 Jeżeli chcesz radosnym być (As)

SPSS 371 Polecaj drogi swoje (C)

SPSS 372 Łódź moja płynie (G)

SPSS 373 Z Jezusem radośnie wędruję (B)

SPSS 374 Przez życie łatwiej iść (D)

SPSS 375 Prowadź mnie sam (D)

SPSS 376 Z Jezusem (D)

SPSS 377 Ja dążę wciąż do Ciebie (As)

SPSS 378 Było pusto (B)

SPSS 379 Życie ziemskie (F)

SPSS 380 Trwaj, duszo ma (F)

SPSS 381 O, Panie, me wołanie ślę (G)

SPSS 382 Bóg Abrahama znał (e)

SPSS 383 Dziś ze mną bądź (d)

SPSS 384 Módl się, mój bracie (Es)

SPSS 385 Siła modlitwy (Es)

SPSS 386 Wielki Boże (Des)

SPSS 387 Czas modIitw (C)

SPSS 388 Łaskawy Ojcze (f)

SPSS 389 W modlitwie wznoszę oczy swoje (Es)

SPSS 390 Ja do Ciebie wznoszę modły swe (Es)

SPSS 391 Bliżej, o Jezu (Des)

SPSS 392 Jakże wzniosła jest ta chwila! (F)

SPSS 393 Dobry mój Boże (As)

SPSS 394 Ludu Boży czuwaj i bądź gotowy (D)

SPSS 395 Bóg Abrahama (e)

SPSS 396 Przed tronem łaski Twej (h)

SPSS 397 Jeśli ustaniesz, mój bracie (As)

SPSS 398 O, wzywaj Mnie (Es)

SPSS 399 W Bogu ufność mam (G)

SPSS 400 Ucz mnie modlić się (d)

SPSS 401 Boże Święty, objaw się (Es)

SPSS 402 Wszystko powiedz Jezusowi (As)

SPSS 403 Ten wzniosły modlitw czas (Es)

SPSS 404 O Jezu, zostań z nami (Es)

SPSS 405 Zajmij umysł mój (C)

SPSS 406 Wierzyć mnie, Panie, ucz! (F)

SPSS 407 Toruj, Jezu, drogę życia (G)

SPSS 408 Takim być jak Jezus (Es)

SPSS 409 Z niedoli wielkiej (G)

SPSS 410 Wiara wszystko może (B)

SPSS 411 Święta miłość Chrystusowa (C)

SPSS 412 Nas miłość uszczęśliwia (As)

SPSS 413 Miłość Bożą w sercu mam (Es)

SPSS 414 Stale wierz (G)

SPSS 415 Brak miłości (D)

SPSS 416 Ufaj, duszo moja (D)

SPSS 417 Wierzyć (B)

SPSS 418 Niebiańska pieśń (F)

SPSS 419 Naucz mnie kochać (Es)

SPSS 420 O nadziejo! (B)

SPSS 421 Otwórz me oczy (As)

SPSS 422 Bądź ze mną (A)

SPSS 423 Idźmy z Jezusem (F)

SPSS 429 Umarłem już (B)

SPSS 430 Dom w niebie mam (F)

SPSS 431 Dzień po dniu (D)

SPSS 432 To wcale nie tak wielki trud (G)

SPSS 433 Powiedzcie mi (As)

SPSS 434 Chodźcie za Mną (G)

SPSS 435 Wędruję z Jezusem (D)

SPSS 436 Czyń jak Daniel (As)

SPSS 437 Mężnie walcz (G)

SPSS 438 Słyszę, jak mnie wzywa Jezus (F)

SPSS 439 Dokąd śpieszysz? (B)

SPSS 440 Na morzu życia (d)

SPSS 441 Odwagi, bracia (D)

SPSS 442 Do nieba dążyć trzeba (F)

SPSS 443 Płyną nasze lata (C)

SPSS 444 Choć burza huczy (Es)

SPSS 445 Bliżej Boga (F)

SPSS 446 W cieniu krzyża (As)

SPSS 447 Ty znasz mą drogę (B)

SPSS 448 Nie ulegaj żądzom (G)

SPSS 449 Czysty zdrój (C)

SPSS 450 Nie grzesz, lecz wierz (F)

SPSS 451 Liczne obietnice (Des)

SPSS 453 Jeszcze trochę łez (Es)

SPSS 455 Nie lękaj się (B)

SPSS 456 Kto zwycięży (D)

SPSS 457 Dlaczego w twym oku lśni łza? (A)

SPSS 458 W ogrodzie (As)

SPSS 459 Czy możesz radośnie żyć? (Es)

SPSS 460 Powiedz Zbawcy (As)

SPSS 461 Rzućmy trwogę (B)

SPSS 462 Cierpliwy bądź (Es)

SPSS 463 Jezus moim Słońcem (G)

SPSS 464 Zatacza obóz anioł Pański (B)

SPSS 465 Boże miłosierdzie (Des)

SPSS 466 Wróć do dom u (Es)

SPSS 467 Niech łaska Twoja (e)

SPSS 468 Tam, gdzie Ojca dom (As)

SPSS 469 Panie, jestem Twój (G)

SPSS 470 Już wkrótce (Des)

SPSS 471 Gdy skończysz bój (A)

SPSS 472 Cudne jest niebo (D)

SPSS 473 Zanucę pieśń (Es)

SPSS 474 Błogi kraju (As)

SPSS 475 To mój Pan (F)

SPSS 476 Czy nie tęsknisz? (G)

SPSS 477 Piękny kraj (Des)

SPSS 478 Po ciężkim boju (D)

SPSS 479 Gdy słońce zajdzie (Es)

SPSS 479 Gdy słońce zajdzie (Es)

SPSS 480 Śnię o kraju (A)

SPSS 481 Chcę być z Jezusem (D)

SPSS 482 Kto chce iść w górny kraj? (F)

SPSS 483 Miasto z jaspisu (D)

SPSS 484 Kto wskaże drogę? (Es)

SPSS 485 Do domu chcę (B)

SPSS 486 Choć bogactwa nie mam (Es)

SPSS 487 Im bliżej końca dni (As)

SPSS 488 Znam kraj radości (F)

SPSS 489 W mojej Ojczyźnie (Es)

SPSS 490 Jaka radość! (B)

SPSS 491 Gdy będziemy w niebie (B)

SPSS 492 Z Barankowego tronu (G)

SPSS 493 W górę do nieba (Es)

SPSS 494 O Panie mój (F)

SPSS 495 Jam stęskniony (C)

SPSS 496 Spokój po walce (Es)

SPSS 497 Rodzinny domu mój (D)

SPSS 498 Utkana na krosnach nieba (F)

SPSS 499 Ja i mój dom (F)

SPSS 500 Do Ciebie, Panie (Es)

SPSS 501 Szczęśliwy dom (C)

SPSS 502 Błogosław nasz dom (G)

SPSS 506 Zbawco, strzeż nas (g)

SPSS 507 Modlitwa za dzieci (F)

SPSS 508 Przynosimy skarby (F) (błogosławienie dzieci)

SPSS 509 Matko droga (As)

SPSS 510 Dużo łaski, dużo sił (D)

SPSS 511 Wasze serca, wasze dłonie (Es)

SPSS 512 Spójrz, wieki Boże (F)

SPSS 513 Zlej miłość na tę parę (C)

SPSS 514 Wielka Miłości (Des)

SPSS 515 Gdzie pójdziesz ty (As)

SPSS 516 Pobłogosław ten ślub (Des)

SPSS 517 Udziel darów Swych niezmiennych (G)

SPSS 518 Błogosław parze tej (G)

SPSS 519 Oto dzieci Twe (A)

SPSS 520 Błogosław, Panie (F)

SPSS 521 Z dwóch serc jedno (B)

SPSS 522 Zdaj się na Boga (Es)

SPSS 523 Gdy ciężki los (F)

SPSS 524 Słuchaj, słuchaj (F)

SPSS 525 Czy wy wiecie? (C)

SPSS 526 Jak pięknie (As)

SPSS 527 Budujmy na Skale (G)

SPSS 528 Bóg wezwał nas wszystkich (F)

SPSS 529 Serca połączone (F)

SPSS 530 Stańmy wraz (G)

SPSS 531 Ocknij się! (A)

SPSS 532 O, nie czekaj (Es)

SPSS 533 Czyż nie słyszysz? (C)

SPSS 534 Wśród fal życia (G)

SPSS 535 Zbudź ducha wiary (B)

SPSS 536 Pracuj dla Zbawcy (D)

SPSS 536 Pracuj dla Zbawcy (D)

SPSS 537 Poślij mnie (G)

SPSS 538 Pora żniw (F)

SPSS 539 Pomoc ześle Pan (B)

SPSS 540 Dusz rybakami uczynię was! (Es)

SPSS 541 Więcej dla Zbawcy (Des)

SPSS 542 Słońca promienie (As)

SPSS 543 Księga Daniela (B)

SPSS 544 Jak latarnia morska (As)

SPSS 545 Siej ziarno prawdy (As)

SPSS 546 Jezu, Twą jest sprawa ta (As)

SPSS 547 Gdzież są żeńcy? (G)

SPSS 548 Przynieście swój plon (B)

SPSS 549 Chociaż jeden snop (D)

SPSS 550 Na glebę padło ziarno (D)

SPSS 551 Chorągiew zwycięstwa (B)

SPSS 552 Wiele pracy (Es)

SPSS 553 Pracuj (Es)

SPSS 554 Praca dla Jezusa (F)

SPSS 555 Mów do mnie, Panie (G)

SPSS 556 Pan wzywa do pracy (G)

SPSS 557 Przyprowadźcie do Zbawcy (Es)

SPSS 558 Gdy bliźni płacze (D)

SPSS 559 Proście w dom (G)

SPSS 560 Bójcie się Boga chwał (D)

SPSS 561 Głośno zatrąbcie (B)

SPSS 562 Choć oliwy w dzbanie mało (F)

SPSS 563 Przynoszę dary (B)

SPSS 564 Drobne piasku ziarnka (G)

SPSS 565 Wszystko oddaj Bogu (F)

SPSS 566 Tyś, Ojcze, łaski źródłem (F)

SPSS 567 Bijcie w dzwony (A}

SPSS 568 Na krzyżu dokonało się (G)

SPSS 569 Stoję nad wodą (C)

SPSS 570 Miejsce w Twoim sercu (F)

SPSS 571 Wzniosły czas (C)

SPSS 572 Na kolanach (Es)

SPSS 573 Złamany chleb (Es)

SPSS 574 Na pamiątkę Twą (G)

SPSS 575 Zbliżmy się do stołu! (D)

SPSS 576 Zbawco, dziękujemy (F)

SPSS 577 Chwała Tobie, drogi Zbawco (F)

SPSS 578 Tyś, Panie, sam to zlecił (h)

SPSS 579 Bierzcie i jedzcie (F)

SPSS 580 Chrystusowa garstko (F)

SPSS 581 Zbawco, wiedź nas i tul (Es)

SPSS 582 Ten dom poświęcić chciej (G)

SPSS 583 O tronie łask (D)

SPSS 584 Poświęć ten dom (C)

SPSS 585 Wszystko dał Bóg (As)

SPSS 586 Piękne dni życia (As)

SPSS 587 Służmy Panu (G)

SPSS 588 Wszyscy maszerujmy (B)

SPSS 589 Należę do Jezusa (F)

SPSS 590 Przyjacielu, nie zapomnij (G)

SPSS 591 Nie dajmy strwonić żadnego dnia (As)

SPSS 592 Naprzód, Boża drużyno (F)

SPSS 593 Chcemy służyć Bogu (B)

SPSS 594 Należymy do Jezusa (As)

SPSS 595 Pracuj, póki trwa dzień (Es)

SPSS 596 My tworzymy rodzinę (G)

SPSS 597 Młodzieży, chciej docenić (D)

SPSS 598 To, co najlepsze (Es)

SPSS 599 Młodzieży droga (As)

SPSS 600 Na świecie jest mnóstwo pokus (G)

SPSS 601 Młodość - dar cudowny (Es)

SPSS 602 Najpiękniejsze dni (G)

SPSS 603 Słuchaj, młodzieży (F)

SPSS 604 O Jezu, obiecałem (G)

SPSS 605 Niechaj w sercach radość płonie (Es)

SPSS 606 Dzieci, chwalcie Zbawcę (A)

SPSS 607 Dzwoni dzwon (F)

SPSS 608 Przyjacielu dzieci (F)

SPSS 609 Boża miłość (G)

SPSS 610 Bóg miłością jest! (C)

SPSS 611 Znam owieczkę (D)

SPSS 612 Czy wiesz, kto cię miłuje? (Es)

SPSS 613 O, drogi Zbawco (Es)

SPSS 614 Gdy nasz Zbawca (G)

SPSS 615 Jezus mnie kocha (C)

SPSS 616 Dla Pana (F)

SPSS 617 W czasie mych dziecinnych lat (F)

SPSS 618 Jezus, dobry Pasterz (B)

SPSS 619 Kosztowna księga (B)

SPSS 620 Miej słoneczko w sercu (Es)

SPSS 621 Każdy człowiek (D)

SPSS 622 Jezus kocha małe dzieci (G)

SPSS 623 Liczę gwiazdki (G)

SPSS 624 Czyń tak, jak kwiatki (C)

SPSS 625 Chcę za Tobą iść (G)

SPSS 626 Mały płomyczek (G)

SPSS 627 Wróbelki małe kocha Bóg (F)

SPSS 628 Ojcze, prowadź (Es)

SPSS 629 Młode życie nasze (G)

SPSS 630 To takie proste (D)

SPSS 631 Cześć, hosanna! (Es)

SPSS 633 Wielka radość (G)

SPSS 634 Nam śpiew upiększa życie (B)

SPSS 635 Mój Ojciec (Es)

SPSS 636 Gdy Jezus był taki jak ja (As)

SPSS 637 Jezus cicho puka rano (F)

SPSS 638 Nastrój harfę (A)

SPSS 639 Kiedy ranne wstają zorze (F)

SPSS 640 Rano wstając (G)

SPSS 641 Ranną pieśnią witajmy świat (G)

SPSS 642 Wstań, serce me (B)

SPSS 643 Witaj nam poranku (B)

SPSS 644 Śpiewajmy razem (F)

SPSS 645 Jezusie, Słońce moje (As)

SPSS 646 Gdy tylko świt (D)

SPSS 647 Cienie nocy (G)

SPSS 648 W ofierze myśli składam (G)

SPSS 650 Gdym zranił czyjeś serce (As)

SPSS 650 Gdym zranił czyjeś serce (As)

SPSS 651 Dzień się nachyla (A)

SPSS 652 Panie niebios (F)

SPSS 653 Stój przy mnie (Es)

SPSS 654 Panie, zostań ze mną (a)

SPSS 655 Witaj cichy wieczorze (F)

SPSS 656 Ostatni promień słońca (e)

SPSS 657 O, jakże wieczór przyjemny (As)

SPSS 658 Czyż mógłbym spać spokojnie? (F)

SPSS 659 Gdy wieczorem... (Es)

SPSS 660 Pozostań z nami (D)

SPSS 661 Na Twoim zasnę łonie (D)

SPSS 662 Już odchodzi dzień (G)

SPSS 663 Po przepracowanym dniu (F)

SPSS 664 Wszystkie nasze sprawy (F)

SPSS 665 To Ojca mego świat (D)

SPSS 666 Ślicznej wiosny czas (As)

SPSS 667 Cudowny wiosny czas (F)

SPSS 668 Jak cudownie (B)

SPSS 669 Smutna pora (Es)

SPSS 670 Spojrzyj na cudowny świat (D)

SPSS 671 Wszechmocny Bóg ma w swej mocy czas (F)

SPSS 672 Gdy się rozśpiewa poranny chór (F)

SPSS 673 Dzięki Ci składam (C)

SPSS 674 Strumyczek szybko z gór mknie (G)

SPSS 675 Dziękczynny wznieśmy śpiew (G)

SPSS 676 Szeroki, wielki widnokrąg (As)

SPSS 677 Stworzycielu, chwała Ci (As)

SPSS 678 Czas pożegnania (Es)

SPSS 679 Nadchodzi ranek (G)

SPSS 680 Czy się jeszcze ujrzymy? (As)

SPSS 681 Z Bogiem (B)

SPSS 682 Mój Boże, wiem (a)

SPSS 683 W Panu zasnąłeś (C)

SPSS 684 Wielu śpi (G)

SPSS 685 Śpij spokojnie (Des)

SPSS 686 Zasnąłeś w Bogu (Es)

SPSS 687 Nad grobem (D)

SPSS 688 W Bogu zasnąłeś (G)

SPSS 689 Znowu rok przeminął (B)

SPSS 690 Cieszmy się (C)

SPSS 690 Cieszmy się (C)

SPSS 691 Do Ciebie, wszechwładny Ojcze (As)

SPSS 692 Nie wiem, co mi przyniesie rok (Es)

SPSS 693 Dawco wiernych sług (Es)

SPSS 694 Boże, coś Polskę otaczał blaskiem potęgi (D)

SPSS 695 Przyjmij nasze dary (G)

SPSS 696 Przeminął rok (Es)

SPSS 697 Niech Bóg cię obdarza ciszą (d)

SPSS 698 Niech Pan cię błogosławi (C)

SPSS 699 Nie smuć się (c)

SPSS 700 Pan blisko jest (G)

German Christian Songs
HEALING WORSHIP SONGS
Latest Christian Song


BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Hari ini, 26 Agustus - Mazmur 82; 2 Tawarikh 20; Mazmur 83


Arsip SPSS..

Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392Beli Kaos C59. Klik Disni


Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
TATA IBADAH SYUKUR HUT KEMERDEKAAN RI KE-74

TATA IBADAH HUT KE-69 PELKAT GP GPIB & JUKLAK - Minggu, 28 Juli 2019
URAT PENGANTAR JUKLAK HUT KE-69 PELKAT GP, Petunjuk Pelaksanaan HUT GP ke 69 bersama jemaat, JUKLAK SERAGAM-LOGO-MARS PELKAT GP GPIB 2019, TATA IBADAH HUT KE 69 PELKAT GP, Pesan HUT ke 69 Pelkat GP
TATA IBADAH HARI MINGGU dan SYUKUR 38 TAHUN PELKAT PKB GPIB Minggu, 21 Juli 2019
Surat Pengantar Pengiriman Juklak HUT ke 38 PKB, JUKLAK HUT KE-38 Pelkat PKB, JUKNIS BMKB HUT KE-38, JUKNIS IHMPA di Bulan Khusus - HUTPKB 5-Pesan Dewan PKB - HUT ke 38 6-JUKLAK-KBA-pdr Evie 7-TATA IBADAH HUT KE 38 PELKAT PKBGereja GPIB di Jakarta (Map)
Gereja GPIB di Surabaya (Map)
Gereja GPIB di Makassar (Map)
Gereja GPIB di Medan (Map)
Gereja GPIB di Bandung (Map)
Gereja GPIB di Manado (Map)
Gereja GPIB di Bekasi (Map)
Gereja GPIB di Tangerang (Map)
Gereja GPIB di Denpasar (Map)
Gereja GPIB di Bogor (Map)


New Submit
Sabtu, 07 April 2018
He Who Would Valiant Be Hymn

Selasa, 16 Februari 2016
26 Old Timeless Gospel Hymns Classics

Rabu, 20 Maret 2019
Sing - Ellie Holcomb

Minggu, 25 Agustus 2019
Made A Way - Travis Greene

Minggu, 25 Agustus 2019
While I'm Waiting - Travis Greene feat. Chandler Moore

Minggu, 25 Agustus 2019
Nothing But The Blood - Travis Greene

Minggu, 25 Agustus 2019
Without Your Love - Travis Greene

Minggu, 25 Agustus 2019
Worship Rise - Travis Greene

Minggu, 25 Agustus 2019
Won't Let Go - Travis Greene

Minggu, 25 Agustus 2019
We Labor Unto Glory - The Porter`s Gate

Minggu, 25 Agustus 2019
Little Things With Great Love - The Porter`s Gate

Minggu, 25 Agustus 2019
The Earth Shall Know - The Porter`s Gate feat. Urban Doxology, Casey J & Leslie Jordan

Minggu, 25 Agustus 2019
Nothing to Fear - The Porter`s Gate feat. Audrey Assad

Minggu, 25 Agustus 2019
Establish the Work of Our Hands (feat. Aaron Keyes & Urban Doxology) - The Porter`s Gate

Sabtu, 24 Agustus 2019
More Than I Can Bear - Kirk Franklin

Sabtu, 24 Agustus 2019
I Smile - Kirk Franklin

Sabtu, 24 Agustus 2019
Better - Pat Barrett

Minggu, 18 Agustus 2019
I'm Not Alright - Sanctus Real

Minggu, 18 Agustus 2019
Changed - Sanctus Real

Minggu, 18 Agustus 2019
Commitment - Sanctus Real

christian music charts, new contemporary christian songs, top christian radio songs, top 20 christian songs this week, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,khotbah 1 Tawarik 6 : 31-53,   dari sinai beralih kesion,   maksud dari lukas 8 17,   renungan Roma 2 ayat 1 sampai 16,   lagu batak full album mp3,   lirik lagu rohani pembuka ibadah,   Tata Ibadah HUT Lansia GKI,   liturgi ulang tahun lansia,   Tata Ibadah Hari Ulang Tahun Orang Lanjut Usia (Kristen),   tata ibadah lansia gmim,   matius 6:5-15,   lagu satriaksih,   liturgi ibadah lansia,   Tata Ibadah HUT Lansia (Kristen),   lagu rohani kristen mp3 free download,   khotbah 1 tawarikh 6 : 31-54,   download lagu GMS,   great is thy faithfilness kpri,   kotbah kristen nehemia 13 : 25-31 kotbah Penta kosta,    sermon dari ayat matius 19 ayat 1-12,   mars teruna gpib kord,   mars teruna gpib kord,   mars teruna gpib kord,   Lagu babtisan,   khotbah mazmur 147:1-6,   khotbah mazmur 147:1-6,   Kotbah bulan Agustus 2019,   renungan ibadah keluarga kejadian 3,   renungan ibadah keluarga kejadian3,   renungan ibadah keluarga kejadian3,   sabda bina umat agustus 2019,   download instrumen piano lagu agama aku berserah,   khotbah kristen nehemia 13 : 25-31 khotbah Pentakosta,   khotbah kristen nehemia 13 : 25-31 khotbah Pentakosta,   khotbah kristen nehemia 13 : 25-31 khotbah Pentakosta,   Lirik tasbiih al rab,   kumpulan lagu rohani gpdi,   khotbah mazmur 147:1-6,    3 Musa 25:39-43 apa artinya,   buku pujian methodist,   3 musa 25 : 39 _ 43 apa maksudnya,   3 musa 25 : 39 _ 43 apa maksudnya,   kumpulan syair lagu rohani grace simon,   kumpulan syair lagu rohani grace simon,   lagu rohani mazmur,   renungan 1 tawarikh 6:31-53,   lirik lagu rohani yang menyentuh hati,   tatacara ibadah gky,   lagu pengakuan dlsa,   lagu greja,   Lagu kidung jemaat yang menuntun khotbah ulang tahun,   Lagu kidung jemaat yang menuntun khotbah ulang tahun,   Lagu kidung jemaat yang menuntun hotbah ulang tahun,   kotbah gpib Nehemia 1 1-7,   kotbah gpib Nehemia 1 1-7,   kotbah gpib Nehemia 1 1-7,   Lagu2 rohani indonesia timur,   khotbah kejadian 3,   maranatha tuhan datanglah lirik,   hotbah roma 13:1-7,   tafsiran 1 tawarikh 6:31-53,   ayat untuk persembahan,   AYAT ALKITAB TENTANG MEMBERI PERSEMBAHAN,   karismatik katolik lagu mp3,   doa persembahan kolekte,   3musa 25:39-43 batak toba,   3musa 25:39-43,   lagu batak gereja hkbp,   3 musa 25:39,   hotbah roma 13:1-7,   3 musa 25:39-43 batak,   tata ibadah gpib 25 agustus 2019,   kotbah dari imamat 25:39-43,   kj hkbp no 119,   www.renungan lukas 13 22 30,   renungan 1 tawarikh 6,   khotbah 1 tawarikh 6:31-53,   sabda bina umat agustus 2019,   sabda bina umat agustus 2019,   buku pujian methodist,   khotbah dari lukas 6:27-36,   renungan 1 tawarikh 6:31-53,   download kidung keesaan,   Lagu rohani advent jilid 1,   Lagu rohani advent jilid 1,   khotbah 1 tawarikh 25 1-7,   download lagu rohani kristen 2019,   renungan alkitab lukas 13:22-30,   lagu pemberkatan nikah,   lagu pemberkatan nikah,   doa deklarasi persembahan,   doa deklarasi persembahan,   doa deklarasi persembahan,   renungan pkb 1 tawarikh 6:31-53,   renungan harian 1 tawarikh 6:31-53,   renungan pkb 1 tawarikh 6:31-53,   kidung muda mudi,   renungan Tawarikh 6 : 31-53,   kunci lagu rohani elsady2 nada dasa f,   renungan Tawarikh 6 : 31-53,   kemerdekaan terakhir bagi orang benar Maleakhi 3 :13 -14khotbah kristen,   1 tawarikh 6:31-49,   kemerdekaan terakhir bagi orang benar Maleakhi 3 :13 -14khotbah kristen,   kotbah lukas 6:27-36,   nkb 119 dengan notasi,   download aplikasi kidung ceria,   renungan injil lukas 13:22-30,   khotbah dari matius 7:17-18,   renungan tentang kemerdekaan kristen kaitan dengan Lukas 12 : 13 21,   mars pelkat Pt,   khotbah dari matius 7:17-18,   1 tawarikh 6:31-49,   Mazmur 119;5-15 (bahasa toraja),   kotbah 1petrus3:8-12,   apa arti ipuh dlm amos 5:7,   sabda bina umat agustus 2019,   lagu pujian rohani kemerdekaan,   pkj 223,   imamat 25 : 39-43,   lagu penutup ibadah pemuda,   download lagu rohani takkan pernah terlambat pertolonganmu,   lagu sekolah minggu terbaru 2019,   KK 476 Berlimpah Sukacita Dihatiku ,   lagu penutup ibadah pengucapan syukur,   Kidung Keesaan 399 Mengikut Yesus Keputusanku,   download MIDI rohany kapata grup,   pengertian lukas6:27-36,   download instrument lagu rohani,   lagu walau seribu lidahku,   lagu walau seribu lidahku,   chord lagu tabu gendang,   di pintumu kudatang dan mengetok mp3,   kidung puji pujian kristen walau seribu lidahku graha bethany nginden,   lukas 13 22-30,   reungan roma 11: 33-36,   ilustrasi dalam roma 11: 33-36,   mp3 lagu rohani terbaru 2019,   Khotbah 3 musa 25:39-43,   doa persembahan,   download lagu kristen arab,   download lagu kristen arab,   renungan injil luk 13:23-30,   lagu penutup ibadah pemuda,   khotbah: Efesus 3:20-21,   lagu untuk pembukaan ibadah raya,   Rancangan khotbah ibadah minggu ,dari nas Ratapan 1:1-6?,   Renungan imamat 25:39-43,   hatorangan ni lukas6:27-36,   hatorangan ni lukas6:27-36,   partitur nkb 100,   CATATAN KHOTBAH PENDETA TENTANG MENGHAKIMI DI DALAM ROMA 14 AYAT 1 SAMPAI 12,   CATATAN KHOTBAH PENDETA TENTANG MENGHAKIMI DI DALAM ROMA 14 AYAT 1 SAMPAI 12,   CATATAN KHOTBAH PENDETA TENTANG MENGHAKIMI DI DALAM ROMA 14 AYAT 1 SAMPAI 12,   CATATAN KHOTBAH PENDETA TENTANG MENGHAKIMI DI DALAM ROMA 14 AYAT 1 SAMPAI 12,   Cerita kerna amsal 12:1-4,   Renungan kolose 2:16-23,   Kotbah pendeta amsal 12:1-4,   kidung keesaan,   kidung keesaan 2,   Khotbah minggu 25 agustus 2019 BNKP,   kita semua anak raja sekolah minggu mp3,   1 tawarikh 6:31-53 stemi,   lagu penutup ibadah Pemuda Remaja,   khotbah lukas 6 : 27 - 36,   lagu penutup ibadah Pemuda Remaja,   sabda bina umat 23 agustus 2019 ,   renungan kotbah. Yesaya 40: 37-41.,   lagu rohani GPI,   Lukas 6 :1-5,   lagu penyembahan pantekosta,   khotbah kristen tentang kemunafikan,