Sabtu, 03 Desember 2022
 
Register   Login  
Hari ini, Khotbah Ibadah GPIB Sabtu, 3 Desember 2022 - Pagi: Galatia 6:7-10 - Malam: Galatia 6:14-18 - MINGGU ADVEN I

SS:


SS 1 Хвалете Царя
# Хвалете с възторг нk...SS 2 Славословие

SS 3 Със страх пред Божия престол

SS 4 Царува Господ Йеова

SS 5 Слава, почест и хваление

SS 6 Ето, в Името Христово

SS 7 Славословие

SS 8 Царю наш ВсесилнийSS 9 Възпейте на Господа

SS 10 О Боже, Ти нам

SS 11 Свят, свят, свят

SS 12 Хвалете Господа

SS 13 Боже, бляс`кът Ти изпълня

SS 14 Боже, отвори вратата

SS 15 Нека всинца възвеличим

SS 16 Със страх мълчете, твари всиSS 17 Нека цял свят възвиси глас

SS 18 Пак земните си грижи

SS 19 Славете Бога

SS 20 Що да въздам на Бога?

SS 21 Славо во вишните

SS 22 Вдигнете всинца

SS 23 Хвала во вишних

SS 24 О, милий Господи, елаSS 25 Твоята милост, Господи

SS 26 Богу дайте похвали

SS 27 Хвалете Бога нашего

SS 28 Господня Мишце, покажи

SS 29 Господ Бог Дух е

SS 30 Опитал си ме, Господи

SS 31 Бог е Твърдината моя

SS 32 О, суета на суетиSS 33 После що?

SS 34 Широк е пътят към смъртта

SS 35 Дайте смъртни вси внимание

SS 36 О, елате, вси ранени

SS 37 Дали без малко си убеден

SS 39 Ела у дома

SS 40 Исус Назарянинът минава

SS 41 Хлопа, хлопа!SS 42 В тихите среднощни стражи

SS 43 Исус е Сам Светлината

SS 44 За тебе се моля

SS 45 Днес вика милий Спас

SS 46 Виж, брате, на вратата ти

SS 47 При Исуса, уморений

SS 48 Елате, вси вий жадни

SS 49 Какъвто си елаSS 50 Дойдете, уморени вий

SS 51 Ваший грях, ако е багрен

SS 52 Идеш ли?

SS 53 Слушай, о душо моя

SS 54 Иди, о грешниче

SS 55 Тихо и нежно Спасителят кани

SS 56 Ела!

SS 57 Ела при СпасаSS 58 Повярвай в Исуса Христа

SS 60 Отвън сърдечни двери

SS 61 О, чудно е Божието Слово

SS 62 Таз радост, мир, прощение

SS 63 Душо, моя, душо моя

SS 64 Ида, Христе!

SS 65 Тъкмо какъвто съм

SS 66 При нозете на Исуса

SS 67 По-бял от сняг

SS 68 Моите погрешки

SS 69 Друг принос нямам

SS 71 Чуйте грешници

SS 72 Ний възвестяваме Христа

SS 73 Дали сал кроткият Исус

SS 75 Дръж ме близ при кръста

SS 76 Когато гледам чудний кръст

SS 77 С кръста на Христа се хваля

SS 78 Старият кръстSS 79 Голгота помня всякога

SS 80 Един Източник има

SS 81 Има Извор, Кръв тече

SS 82 При вида на Кръвта

SS 83 Бил ли си омит в Кръвта

SS 84 Не могли жреците стари

SS 85 На Спаса чух гласа

SS 86 Дългът е платен

SS 87 Само кръвта на Исуса

SS 88 Има сила

SS 89 Спасение

SS 90 Чух Сладкия Исусов глас

SS 91 Загубена овца

SS 92 Безопасно лежат

SS 93 Аллилуя! Свърши се

SS 94 Има отворени врата

SS 95 Ей, за мен дойде

SS 96 Моето състояние

SS 97 Светият, Самодържецът

SS 98 Спасен

SS 99 Аз потъвах в греха

SS 100 О, чудна истина

SS 101 Исус дойде изгубени да търси

SS 102 Исус ме повдигна

SS 103 Това сторих за тебе

SS 104 Грешни сме, о Господи

SS 105 Стани, душо моя

SS 106 Запей с веселба

SS 107 О Спасе, с тежки грехове

SS 108 За всегда

SS 109 О златний ден

SS 110 Когато в Илиния дол

SS 111 Чуй, от срамното дърво

SS 112 Ни злато, ни сребро

SS 113 Милост, о Давидов Сине

SS 114 Честит тоз ден

SS 115 Откак съм бил спасен

SS 116 Ден на радост

SS 117 Аз живея в Ханаан

SS 118 В благата вест повярвах

SS 119 Откак в мен Исус Сам влезна

SS 120 Има ли мир

SS 121 Мир, сладък мир

SS 122 Мир, мир

SS 123 Признателната ми душа

SS 124 Тоз грешен свят

SS 125 Любов Божия

SS 126 Бог по претайни начини

SS 127 Боже, на любовта Твоя

SS 128 Аз бях помрачен

SS 129 Бог е любов

SS 130 Радвам се аз

SS 131 Милост Божия

SS 132 За мен проля Ти, Спасе

SS 133 Пейте, пейте на Исуса

SS 134 По име знае Господ

SS 135 Чудна любов

SS 136 Стани, стани, душо моя

SS 137 За Теб, Исусе всеблагий

SS 138 Пътят, Истината и Животът

SS 139 Аз ще пея за Исуса

SS 140 На непорочний Агнец

SS 141 Господи мой

SS 141 Господи мой

SS 142 Повече, о Христе

SS 153 Една чудна повест има

SS 154 Аз съм уверен

SS 154 Аз съм уверен

SS 155 О Спасе, Ти за мене

SS 155 О Спасе, Ти за мене

SS 156 Все добре е за мен

SS 156 Все добре е за мен

SS 157 Исус е мой драг Спасител

SS 158 Отче наш

SS 159 Ти велик и славен Цар

SS 160 Молитвен час

SS 161 Хляб духовен

SS 162 Твоята върховна воля

SS 163 Боже, да ме не оставиш

SS 164 О Ти, пред когото открито е все

SS 165 От тебе се нуждая

SS 166 Колко драгоцен Приятел

SS 167 Не ме пренебрегвай, Спасе

SS 168 Славата Ти, о Христе

SS 169 Спасе, приеми сега

SS 170 Отче, послушай нас

SS 171 Изворе на всяка благост

SS 172 Господи в Твоя храм

SS 173 За Словото Ти, Господи

SS 174 Учи ме пътя Си

SS 175 Когато пред престола Ти

SS 176 О Ти, Веселбо, на моята душа

SS 177 Авва, Отче!

SS 178 Дано Бог милостиво мен

SS 179 Стани о, душо моя

SS 180 Господи, да не вървиш

SS 181 Спасе, нощни сенки падат

SS 182 Бавно веч изчезнува

SS 183 Боже наш, благослови ни

SS 184 Пак, Боже милий

SS 185 От Христа се научи

SS 186 Божиите синове

SS 187 Блажените

SS 188 Блажен е

SS 189 О, да съм кат Спаса

SS 190 Изпитай нашите сърца

SS 191 О, сладък наш съюз

SS 192 Радвайте се братя!

SS 193 Ето, колко са блажени

SS 194 О, Слънце на душата ми

SS 195 О, блажен е

SS 196 Тук имам работа една

SS 197 Аз работа имам една

SS 198 С Теб, Боже, всякога

SS 199 Който под Божиите крила

SS 200 Спас мой ми е як помощник

SS 201 Възложи товара си

SS 202 Спасе, Твой сладък глас

SS 203 Всред окръжаващата тъмнина

SS 204 С нас остани

SS 205 Твоя, не моя път

SS 206 Всите си страхове

SS 208 Бог е мое спасение

SS 209 Святий Отче, Ти ме учиш

SS 210 Дигам очите си

SS 211 Който на Господа

SS 212 Вечни мишци

SS 213 Върху твърди обещания

SS 214 Аз съм веч блажен

SS 215 Колко твърда основа

SS 216 Вяра в мен ли се руши

SS 217 Аз знам в Кого съм повярвал

SS 218 Всеки момент

KPJ 219 DAWEG TA KANCA KULA

SS 219 О Прибежище добро!

SS 220 О безопасно място!

SS 221 О Спасителю Христе!

SS 222 В Тебе съм скрит

SS 223 Милий Спасителю

SS 224 Скрий се, душо моя

SS 225 Да бъде волята Твоя

SS 226 На милостивия си Спас

SS 227 Това да ми е мъдростта

SS 228 Драгий Спасителю

SS 229 Свят да съм желая

SS 230 Аз ще ида при Исуса

SS 231 Научи ме Твоя път

SS 232 Когато по море

SS 233 Съвсем убеден съм

SS 234 Аз, Исусе, кръста дигнах

SS 235 О, да съм нищо!

SS 236 Да бъде волята Твоя

SS 237 Тебе да угодя

SS 238 Отдавна все Исусу съм предал

SS 239 Господи, живота ми

SS 240 Дял мой си Ти

SS 241 О душо, душо, стани

SS 242 Своята воля, Боже, върши!

SS 243 Исус ме вика

SS 244 О Боже, не за утре

SS 245 Решавам се от все сърце

SS 246 За жетва бели нивите

SS 247 Сей семето всегда

SS 248 Брате, запали свещта си

SS 249 Още един ден за Тебе

SS 250 Как ли е жетвата?

SS 251 Чуй, гласът Исусов вика

SS 252 Пътувай още малко

SS 253 Времето е кратко

SS 254 Господ ни сравнява с виделина

SS 255 Не ми казвай с жални думи

SS 256 Вечна е заплатата

SS 257 Онзи, който с плач излязва

SS 258 Иди, прилежно работи!

SS 259 Христос с мен кат е

SS 260 Колко души блуждаят

SS 261 Аз тук работя за Христа

SS 262 От всите гринландийски

SS 263 Въже хвърлете

SS 264 Идете проповядвайте

SS 265 Ако съм аз Христов войник

SS 266 Станете за Исуса

SS 267 Борба непрестанна

SS 268 Върла е бурята

SS 269 Стани и в същий път върви

SS 270 Корабът плува по море

SS 271 Твърдиня силна е

SS 272 О, малко стадо, не се бой

SS 273 Стани, душо!

SS 274 Търсим покой у дома

SS 275 Излазя Божий Син на бой

SS 276 Ето го, на връх планински

SS 277 Стани без страх

SS 278 Укрепи се

SS 279 Божията слава чудна е

SS 280 Чада на небесния Цар

SS 281 Войници Христови

SS 282 Ний ще се стремим

SS 283 Напред върви!

SS 284 Дързост, братя

SS 285 Чудната стара повест

SS 286 Думи добри

SS 287 Чудната повест кажи ми

SS 288 Таз повест тук е сладка

SS 289 Една реч за Исуса

SS 290 Нозете красни са

SS 291 Разгласяй, о Сионе!

SS 292 О, как да пея силата

SS 293 О, колко сладко вернику

SS 294 Радост блика в моето сърце

SS 295 О Слово въплотено

SS 296 Исус! таз дума сладка е

SS 297 Ей, за мене той се грижи

SS 298 Намерих аз 'другар' в Христа

SS 299 Със Царя вървя

SS 300 Всред бурите на тоз живот

SS 301 Бог мене води

SS 302 Пътят към Небе избрахме

SS 303 Всред скърби и вълнения

SS 304 Той знае пътя

SS 305 Кога в любов небесна

SS 306 Води ме Отче!

SS 307 Господ ми е Пастир

SS 308 Той се моли за мен

SS 309 Исус, Ходатаят, е жив

SS 310 Вдигнете вашите глави

SS 311 Венчайте Го

SS 312 Чуйте песни весели

SS 313 Нам се роди едно Дете

SS 314 Тиха нощ!

SS 315 О, чудна, славна, света нощ

SS 316 Слава во вишних!

SS 317 Деннице, светла Звездо!

SS 318 Чуйте ангелския глас

SS 319 На Витлеемското поле

SS 320 О мило градче Витлеем

SS 321 Осанна!

SS 322 Любовта се награждава

SS 323 Сега желая Спасе мой

SS 324 Докле дойде милий Спас

SS 325 Твойта заповед, Христе

SS 326 Ломи днес хляба, Ти

SS 327 По среднощ светлата звезда

SS 328 Света Главо, ранена

SS 329 Като гледам Спаса

SS 330 Самин

SS 331 Умря Спасител наш

SS 332 Ей, възкръсна наший Спас

SS 333 Що слезва ангел от небе?

SS 334 Възкръсна силний Спас

SS 335 Ангеле, от този гроб

SS 336 Възкръсна от гроба Той

SS 337 Ей, възкръсна наший Спас Алилуя.

SS 338 Спасител наш се обещ

SS 339 О всечистий Святий Душе

SS 340 Животворящий Дух Святи

SS 341 О Светий Душе

SS 342 Утешител дойде!

SS 343 В горница една събрани

SS 344 Чакаме благословение

SS 345 На светъл облак полетя

SS 346 Стани, Ти силний Ратниче!

SS 347 Кога дойде

SS 348 Ден блажен

SS 349 О, светлина на зората Сионска

SS 350 Сионе, обещаний знак

SS 351 Господ дохожда

SS 352 На небесната проверка

SS 353 Ще дойде скоро Спасът ни

SS 354 О, Спасе, до кога?

SS 355 СкороТой ще се яви

SS 356 Времето веч наближава

SS 357 Моята вяра е

SS 358 О, вяра!

SS 359 Чрез вяра в слава бъдеща

SS 360 Безценен Божий дар

SS 361 О, Господи, Ти помогни

SS 362 Ти, Вяро на отците ни

SS 363 Времето ми тъжно тече

SS 364 Години малко ощ

SS 365 При Тебе, Боже мой

SS 366 Тебе ще видя

SS 367 Там Юдейский пленник коленичи

SS 368 Аз зная, че Исус е жив

SS 369 Не са видели тез очи

SS 370 Върху твърд камък аз стоя

SS 371 Желая много, Отче мой

SS 372 Горе, о душо моя

SS 373 На надеждите мои

SS 374 Пази ме, Божие Агне

SS 375 Исусе драгоценний

SS 375 Исусе драгоценний

SS 376 Ще Го видя в лице

SS 376 Ще Го видя в лице

SS 377 Напред към върха

SS 377 Напред към върха

SS 378 О, туй ще е слава!

SS 378 О, туй ще е слава!

SS 379 Аз знам, че ще видя Христа

SS 380 Като свърша житейския път

SS 381 По- близо!

SS 382 Златното правило

SS 383 Любете един другиго

SS 384 Езици человечески

SS 385 На раздяла, братя

SS 386 С' богом!

SS 387 За брат, или сестра в Христа

SS 388 В Твоите ниви

SS 389 Там при Исуса

SS 390 Скръбта си дълбоко скрий

SS 391 Бог присъствува всъде

SS 392 Радостно, радостно вървя

SS 393 Ето горе, пред престола

SS 394 Хубав Сион

SS 395 Имам Отец във славната земя

SS 396 Аз съм странен

SS 397 Мислете за дом горе там

SS 398 Дом Бащин е небето

SS 399 Отсам йордански бряг

SS 400 Има една земя

SS 401 Йерусалимска дъщерьо

SS 402 Върху сионската гора

SS 403 Една песен ще пея

SS 404 Йерусалим цял златен

SS 405 Ще л`застанем при реката?

SS 406 Рай е мой дом

SS 407 Покоят ми не е на тази земя

SS 408 Земьо на блажените

SS 408 Земьо на блажените

SS 409 Тез струни ще се развалят

SS 410 Тук къс живот е дял наш

SS 411 Йерусалиме славний!

SS 412 О Сионе, Граде Божий

SS 413 Там нощ няма нивга

SS 414 Тоз е денят на Господа

SS 415 Господният ден

SS 416 Да не оставим от ръце

SS 417 Твоето Слово е

SS 418 Спасителю и Господи

SS 419 Мил Отче, в Словото Твое

SS 420 Никога, никога!

SS 421 Самото основание

SS 422 Дай ми на вярата крила

SS 423 Твоите чада, о Христе

SS 424 Твоето царство аз обичам

SS 425 О, Боже, в името Твое

SS 426 На Тебе, вечна Канаро

SS 427 Дано да се явиш

SS 428 Молим, Спасе

SS 429 Гласът във Рай Едемски

SS 430 О, дом честит

SS 431 Всичко тръпне в красота

SS 432 Елате верно да решим

SS 433 Тихо, тихо Спасът вика

SS 434 Ето, веч листата падат

SS 435 Бисерът лъскав

SS 436 О, юноше, помни Създателя си

SS 437 Прав да си ти

SS 438 О, моли се на Спаса

SS 439 Спасе, кат овчар води ни

SS 440 О, работи прилежно

SS 441 Такъв какъвто съм, Христе

SS 442 Боже наш, ний Теб се молим

SS 443 Пази се чист

SS 444 Искрени, верни, всецяло предани

SS 445 Ей, знаме гордо са развели

SS 446 Слънце ярко

SS 447 Малки вий деца, елате

SS 448 Исус благославя децата

SS 449 Мен Исус е възлюбил

SS 450 За малките деца

SS 451 Бог ме вижда

SS 452 Вечерна молитва

SS 453 Милий Пастирю, Исусе!

SS 454 Що да сторя за Исуса?

SS 455 Малки дейци

SS 456 Има работа за деца

SS 457 Дано да стана ангел

SS 458 Деца в небето

SS 459 В старо време

SS 460 Ето, гласове на радост

SS 461 Пазеха овчари

SS 462 Пълен с благости

SS 463 Отдавна, Боже на Ветил

SS 464 Както еленът извори

SS 465 Нека престанат плач и сълзи

SS 466 Маловерност далеко

SS 467 Скрита в мене е скръбта ми

SS 468 Обичам да оттеглям аз

SS 469 Ликуйте, ликуйте!

SS 470 Как славен е Господ

SS 471 Елате от душа да хвалим

SS 472 Грешниче, смутен и беден

SS 473 Елате, брате, ела!

SS 474 О, ела при Мен

SS 475 Где ще прекараш Вечността?

SS 476 Място дал ли си Исусу?

SS 477 Блага вест се възвестява

SS 478 Ще стана по-бял от снега

SS 479 Под скъпата кръв на Христа

SS 480 Бог нас от гибел спаси

SS 481 Аз съм омит в кръвта

SS 482 Изкупен - о, истина чудна!

SS 483 О, Агнец Божий!

SS 484 Който с вяра погледне

SS 485 Откак Исус дойде

SS 486 Нека радваме се, братя

SS 487 Радост, радост непрестанна

SS 488 Радостно запейте горе в небеса

SS 489 Бог грижи се за теб

SS 490 Когато слушам за Христа

SS 491 В бурите житейски

SS 492 С Христа да съм е радостно

SS 493 От всите силни ветрове

SS 494 Дай ми святост, Боже

SS 495 Чуй молбата ми, Христе

SS 496 Бди, моли се и очаквай

SS 497 В сърца где Божий Дух цари

SS 498 Вземи ме за ръката

SS 499 Ще светлее пътя ни

SS 500 Само вярвай!

SS 501 Всичко в Тебе имам, о Христе

SS 502 О Боже, съхрани

SS 503 Слушам зова на Исуса

SS 504 Не се срамя да възвестя

SS 505 Сее се семе тук

SS 506 На заблудилия път покажете

SS 507 Аз тичам към върха

SS 508 За евангелското дело

SS 509 Непобедимо е нашето знаме

SS 510 Стройно следваме във боя

SS 511 Исус - туй име сладко

SS 512 Призови Христа на помощ

SS 513 Нек спомним Голгота

SS 514 Жив е! Жив е!

SS 515 В Твойто име сме събрани

SS 516 Как дните ни летят напред

SS 517 От смъртта съм спасен

SS 518 Нито видяло е око

SS 519 Дом има неръкотворен

SS 520 Ах колко радост там!

SS 521 В блажения край

SS 522 Отвъд Йорданската река

SS 523 Тук на земний бряг стоиме

SS 524 Бог е с нас

SS 525 Аз имам тъй чуден Спасител

SS 526 Все напред в Божия светлина

SS 527 Близо, по-близо

SS 528 Възпей сега с възторг

SS 529 Дух Божий, в мен вдъхни

SS 530 Уповавам на Христа

SS 531 Само във Теб, Исусе мой

SS 532 Откак съм опростен

SS 533 Мнозина се чудят

SS 534 Еднаж когато блестеше простора

SS 535 Сладка вест дойде до всеки

SS 536 О, какъв чуден Спасител

SS 537 Господ е Канара моя

SS 538 Господ говори

SS 539 Мен води, велики Йеова

SS 540 Исусе мой, при Тебе ида

SS 541 Слава Теб

SS 542 Благословени потоци

SS 543 Твърдо за Христа стоиме

SS 544 Бог е мой приятел

SS 545 Исусе мой душата ми се мъчи

SS 546 Велики Боже

SS 547 Когато радостите отлетят

SS 548 Когато вихър върху мен слети

SS 549 Сърце ми чезне в изнемога

SS 550 Копнеж

SS 551 Витесда

SS 552 Дай Исусу все

SS 553 Бе ден кат всички други

SS 554 За мен умря, за теб умря

SS 555 Алилуйя

SS 556 Бог ще те носи

SS 557 Изцеление в Исусовите рани

SS 558 Като птичка що не може

SS 559 О, Спасе драгоценни

SS 560 С Христа съм всеки ден

SS 561 О, Исусе мой

SS 562 Аз имам един цар

SS 563 Запей и тръгни с алилуия, амин

SS 564 Аз съм доволен

SS 565 Щом зората се покаже

SS 566 Чудната река

SS 567 Чудната мелодия

SS 568 От трона слезна

SS 569 За Исуса нямаше почивка

SS 570 Всичко кажи на Исуса

SS 571 Аз пътувам към небето

SS 572 Аз нямам злато

SS 573 Аз съм Боже ощ младеж

SS 574 Вярвай във словото Божи`е

SS 575 Чуден мир имам аз

SS 576 За мен тя се моли

SS 577 Ще чакам и ще слушам

SS 578 Когато аз отчаян, уморен

SS 579 Бягам от света

SS 580 Първа стъпка

SS 581 Бързам, бързам към върха

SS 582 Искаш ли да бъдеш войн Христов

SS 583 Намерих аз приятел благ

SS 584 Слава на Исуса

SS 585 Отчаян сам самичък

SS 586 Не зная друго име

SS 587 Ти не се обръщай никога назад

SS 588 Ела при Спаса нежно той те кани

SS 589 Как сърдечно ожидам

SS 590 Още в сутринта на младост

SS 591 Знай за тебе той умря

SS 592 Виж нощта настава веч

SS 593 Моята молитва

SS 594 Една звезда в простора свети

SS 595 Сила дай и дръж ме ти

SS 596 О, зная едно чудно Име

SS 597 Аз знам

SS 598 Минават дните

SS 599 Голгота

SS 600 О, радвай се чадо мое

SS 601 Кажи Исусу

SS 602 Книгата на живота

SS 603 На оттатъшния бряг

SS 604 При Тебе ида

SS 605 Боже Ти си мой учител

SS 606 Възвести любов Христова

SS 607 Най-прекрасния ден

SS 608 Към Ханаана

SS 609 За мен има кръст

SS 610 О, неизмерима милост

SS 611 Дай на Него вси желан`я

SS 612 Аз имам Спасител

SS 613 При спасителя Исуса

SS 614 Отчаян от живота

SS 615 В младост познал ли си Христа

SS 616 Престолът Божий

SS 617 Ти си моята любов

SS 618 Дарен

SS 619 Благодаря

SS 620 Как е сладко ходейки с Христа

SS 621 Ако всичко имах без Исуса

SS 622 Отруден е живота

SS 623 Ей ощ в зори

SS 624 Познаваш ли Исусовото име

SS 625 Галилея

SS 626 Живеех аз във мрак

SS 627 Със Исуса искам да живея

SS 628 Църкво, слушай гласът Божий

SS 629 Само ти ме води

SS 630 Кат`волна птичка

SS 631 Радвай се, идва Исус за нас

SS 633 Скиташ ли се сам в живота

SS 634 Аз пея с радост за Голгота

SS 635 С мъка в сърцет

SS 636 Тиха нощ, ветрец повява

SS 637 Едно прекрасно име

SS 638 Младежи за Исуса

SS 640 Татко мой

SS 641 Пътувах в мрачна нощ

SS 642 Вятър вее

SS 643 Ще бъда кат`Христа

SS 644 Следвай ме

SS 645 Твоята верност е велика

SS 646 Най-велик е Господ

SS 647 Аз вечно няма да се скитам

SS 648 На Него уповавам

SS 649 Славен ден, славен час

SS 650 Душо в скърби окръжена

SS 651 Дружно ние ще работим

SS 652 Кой Бог е велик

SS 653 Кой направил е цветята

SS 654 Не желая сам безплоден

SS 655 Тебе зове, тебе зове

SS 656 Всред бисери по злато

SS 657 Тежко ли е на душата ти

SS 658 Туй направи Господ сам

SS 659 Исус спасител мой

SS 660 Любовта Ти

SS 661 На любимия Спас

SS 662 Мир пълен мир

SS 663 С нас Господи пребъдвай

SS 664 Исус скъп Спасител

SS 665 В борбата, братя, за Христа

SS 666 Ний сме ратници Христови

SS 667 Вси обещан'я

SS 668 Драгоценни минути

SS 669 Аз имам радост

SS 670 Мен вземи Ти в Твойто лоно

SS 671 Ободри се душо

SS 672 О, някога когато бях

SS 673 Сърце ми дай

SS 674 О, църкво Ти прекрасна

SS 675 Веч денят Господен иде

SS 676 Ерусалим

SS 677 Тамо нейде на Голгота

SS 678 Той направи всичко

SS 679 С колко сълзи

SS 680 Махна го

SS 681 Аз се реших

SS 682 Все напред по пътя стръмен

SS 683 Милост има в Спаса Христа

SS 684 Кажи ми за Христа

SS 685 В Едем

SS 686 За Теб на кръст пострада

SS 687 Той е мой

SS 688 Виж времето бързо отлита

SS 689 Зора небесна

SS 690 Когато приближавам при Голгота

SS 691 На вратата Царя хлопа

SS 692 Волята Ти

SS 693 О, колко чуден за мен бе деня

SS 694 Ний ще литнем зад звездите

SS 695 И в чуден мир

SS 696 Господ е пастир мой няма да се убоя

SS 697 Аз знам една страна

SS 698 Оставен ли си сам

SS 699 О, как искам аз на всички да разкажа

SS 700 Колко чуден си, о, Исусе

SS 701 Аз съм чул за града във небето

SS 702 Знам Той ме води

SS 703 Чудна песен ще пеем в небето

SS 704 Там зад сенките

SS 705 По пътя към небето аз ще пея

SS 706 Аз почивам във ръката

SS 707 До мен се докосна

SS 708 Ти очисти

SS 709 Горе зад звездите

SS 710 О, ела Ти, беден грешник

SS 711 Новото небе

SS 712 Началник нощя

SS 713 Чуйте грешници

SS 714 Родино

SS 715 Светла е зората

SS 716 Слава, слава, алилуя

SS 717 Боже, Боже

SS 718 О, Спасителю благ

SS 719 И на нас

SS 720 О, Исусе

SS 721 Що са тез

SS 722 Възкликнете громка песен

SS 723 На Голгота

SS 724 Има празник при Христа

SS 725 За мене се грижи

SS 726 Колко ни са мили Боже

SS 727 Някога преди

SS 728 Ний приятели сме вечни

SS 729 Мили мой тате

SS 730 О, да бях с крила

SS 731 Где е чадото ми таз нощ?

SS 732 Где е твой син таз нощ?

SS 733 Бъди близо
MATERI KHOTBAH:BACAAN ALKITAB:
Kalender Liturgi Katolik Desember 2022 dan Saran Nyanyian
Kalender Liturgi Desember 2022

Bacaan Alkitab FGCC (Gereja di Malaysia) Bulan DesemberHari ini, 3 Desember - Yohanes 14:22-31, Wahyu 2:1-17, Ayub 25-26, Hosea 7-8

Hari ini, 3 Desember - Roma 13-16

Hari ini, 03 Desember - Paulus ditangkap, orang Yahudi berencana membunuh Paulus, Paulus dipindahkan ke Kaisarea Kis 21:37-23:35

Arsip SS..Latest Christian Song
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Desember 2022
PENJELASAN LENGKAP ALKITAB tentang Ayat Bacaan Pagi dan Ayat Bacaan Malam
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan November 2022
PENJELASAN LENGKAP ALKITAB tentang Ayat Bacaan Pagi dan Ayat Bacaan Malam
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Oktober 2022
PENJELASAN LENGKAP ALKITAB tentang Ayat Bacaan Pagi dan Ayat Bacaan MalamADV (Himnario Adventista), AG (Aradhana Geethamulu), ELI1 (ELI ABOLOJO (Christian Songs, Igala)), ELI2 (ELI KEKE (Short Songs, Igala)), English Hymns, HC (Держись Христа), PKS (Pwuhken Koul Sarawi), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi), SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), SR, SR3300 (Song of Revival 3300)*, SS (ДУХовни Песни), YJ (Юность-Иисусу), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), CFC SONGS *, Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Lagu Untuk Tata Ibadah NATAL dan TAHUN BARU (KJ,PKJ,GB)

Tata Ibadah Natal dan Sakramen Perjamuan Kudus GPIB

TATA IBADAH NATAL DAN TAHUN BARU GPIB
1. Tata Ibadah Malam Natal 24 Des 2020, 2. Tata Ibadah Keluarga Malam Natal 24 Des 2020, 3. Tata Ibadah Natal 25 Des 2020, 4. Tata Ibadah Natal II & Baptisan Kudus 26 Des 2020, 5. Tata Ibadah Malam Akhir Tahun 31 Des 2020, 6. Tata Ibadah Keluarga Tutup Tahun 31 Des 2020, 7. Tata Ibadah Tahun Baru 2021;
Lagu PentakostaRandy Travis' Gospel Material Compiled for 'Worship & Faith' CD/DVD Set

Kirk Franklin To Perform In Grammy Tribute

Johnny Cash's gospel versus the temptations of nationalism

For King & Country's 'Burn the Ships' Hits No. 1: 'Wasn't Sure a Song About Addiction Would Be Accepted' ased by 3% to 11.5 million Christian radio audience impressions, according to Nielsen Music/MRC Data. For King & Country wrote

New Music: New gospel music sensation Yaw Adu-Ampomah out with 'Wahendzi'


New Submit

KK 319 - Mari Puji Tuhanmu

Sabtu, 31 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Sabtu, 31 Desember 2022 - Pagi: Lukas 4:40-41 - JANGAN MENAHAN ALLAH - Malam: Lukas 4:42-44 (Khotbah) - MALAM AKHIR TAHUN (MALAM TAHUN BARU)

Jumat, 30 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Jumat, 30 Desember 2022 - Pagi: Lukas 4:31-37 - Malam: Lukas 4:38-39

Kamis, 29 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Kamis, 29 Desember 2022 - Pagi: Lukas 4:16-20 - Malam: Lukas 4:21-30

Rabu, 28 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB - Rabu, 28 Desember 2022 - MINGGU SESUDAH NATAL - Pagi: Lukas 2:41-52 - Malam: Lukas 4:14-15 (SGK) - MINGGU SESUDAH NATAL


Tata Ibadah Natal dan Sakramen Perjamuan Kudus GPIB

Selasa, 27 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Selasa, 27 Desember 2022 - Pagi: Lukas 2:36-38 - Malam: Lukas 2:39-40

Senin, 26 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Senin, 26 Desember 2022 - Hari Natal II - KETIKA GENAP WAKTU-NYA - Pagi: Lukas 2:21-24 (Khotbah) - Malam: Lukas 2:25-35 - HARI NATAL II

Minggu, 25 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Minggu, 25 Desember 2022 - Pagi: Lukas 2:8-18 (SGD) - Malam: MENJUMPAI TUHAN - Lukas 2:8-18 (SGD) - Lukas 2:19-20 - HARI NATAL

Sabtu, 24 Desember 2022
Sabtu, 24 Desember 2022 - Malam Natal - Pagi: Yesaya 35:5-10 - Malam: DAMAI YANG DIRAYAKAN SEMESTA Zakaria 9:9-10 (Khotbah) - DAMAI YANG DIRAYAKAN SEMESTA - Zakaria 9:9-10 (Khotbah)

Jumat, 23 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Jumat, 23 Desember 2022 - Pagi: Yesaya 33:1-6 - Malam: Yesaya 35:1-4 - MINGGU ADVEN IV

Kamis, 22 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Kamis, 22 Desember 2022 - Hari Ibu - Pagi: Yesaya 30:18-26 - Malam: Yesaya 32:1-8 - MINGGU ADVEN IV

Rabu, 21 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Rabu, 21 Desember 2022 - Pagi: Yesaya 28:23-29 - Malam: Yesaya 29:17-24 (SGK) - MINGGU ADVEN IV

Selasa, 20 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Selasa, 20 Desember 2022 - Pagi: Yesaya 27:1-5 - Malam: Yesaya 27:6-13 - MINGGU ADVEN IV

Minggu, 28 Agustus 2022
Me on Your Mind - Matthew West


Top 50 Christian Songs & Lyrics | August, 2022

Selasa, 16 Agustus 2022
Lagu Pentakosta


Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Desember 2022


Pembacaan Alkitab GPIB Bulan November 2022


KK 102 - YANG TLAH MENANG